Ger Schmookprijs

Ger Schmookprijs

De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) stelt een jaarlijkse prijs in ter aanmoediging van een collega in de archief-, bibliotheek- of documentaire informatiesector. De prijs is genoemd naar Ger Schmook (1898-1985), destijds directeur van de Stedelijke Bibliotheken van Antwerpen, voorzitter van de VVBAD en belangrijke promotor van het openbare bibliotheekwezen in Vlaanderen.

In 2020 is de bibliotheeksector aan de beurt. Jezelf kandidaat stellen kan tot en met 30 september 2020.

Jessica Jacobs

VVBAD | Coördinator, voltijds
Statiestraat 179
2600 Berchem
03 281 44 57
Komen in aanmerking voor deze Prijs:

• de auteur van een eindwerk binnen een opleidingsverband;
• de auteur van een werk (bv. onderzoeksrapport, project of studie), tot stand gekomen buiten een opleidingsverband.

Naast werken van individuele auteurs komen ook werken met een collectief auteurschap in aanmerking, op voorwaarde dat ze inhoudelijk, in uitwerking en in presentatie, een harmonisch geheel vormen. Een auteur (individu of collectief) mag maar één werk indienen per keer.

De jury kan de Prijs toekennen aan een gepubliceerd of niet-gepubliceerd werk op papier of in digitale vorm over een thema uit de archief-, bibliotheek- of documentaire informatiesector in Vlaanderen - en dat aan minstens één van de volgende criteria beantwoordt:

Het werk behandelt een problematiek op een heldere en diepgaande manier en stelt een oplossing voor.
Het werk getuigt van originaliteit in thematiek of aanpak.
Het werk moet geschreven zijn in het Nederlands.

Het werk mag bij indiening niet ouder zijn dan drie jaar.

De Prijs wordt afwisselend toegekend aan een werk over een thema uit de archiefsector, ingediend in de oneven jaren en een werk over een thema uit de bibliotheek- en documentatiesector, ingediend in de even jaren.

De werken die aan de voormelde criteria beantwoorden moeten, samen met een samenvatting van maximaal één A4, voor 30 september worden gestuurd naar het secretariaat van de VVBAD. Werken worden het liefst digitaal ingediend. Werken op papier worden in drievoud ingediend. Elk werk kan maar eenmaal worden ingediend.

Er zal de grootst mogelijke ruchtbaarheid gegeven worden aan de Prijs.

De jury voor de Prijs zal jaarlijks worden samengesteld door de Raad van Bestuur van de VVBAD.

De Prijs wordt in de loop van het jaar volgend op indiening en ten laatste op 31 mei toegekend en de uitreiking gebeurt tijdens de daaropvolgende Algemene Ledenvergadering. Indien de jury van oordeel is dat geen enkel van de ingezonden werken aan de verwachtingen voldoet, kan de Raad van Bestuur van de VVBAD beslissen de Prijs niet toe te kennen. Evenwel kunnen verdienstelijke werken een eervolle vermelding krijgen.

De auteur van het bekroonde werk ontvangt een bedrag van 750 euro. Indien de jury beslist om de Prijs niet toe te kennen, kan zij als aanmoedigingsprijs maximum twee eervolle vermeldingen toekennen ter waarde van elk 250 euro. Als het werk nog niet gepubliceerd is, heeft de VVBAD gedurende een jaar het recht op publicatie van het bekroonde werk. Kan zij de publicatie binnen die termijn niet garanderen, dan beschikt de auteur vrij over zijn werk.

Door hun inzending verklaren de auteurs zich akkoord met dit reglement.

(reglement aangepast door de Raad van Bestuur op 16 februari 2012)
2019

Dorien Styven haalde de prijs binnen met haar thesis "De verdere verwerking van persoonsgegevens van Joodse onderduikers onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Archief vzw Het Ondergedoken Kind, een case study." Ze schreef dit werk in het kader van haar master-na-masteropleiding Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer, aan de Vrije Universiteit Brussel.

2018

Martine Van Gorp voor haar masterscriptie "Gedetineerden over hun gevangenisbibliotheek en over de betekenis van lezen tijdens de detentieperiode".

2017

Jens Bertels over zijn thesis "Erfgoed en erfgoedgemeenschappen verbonden aan maatschappelijke contexten: de omgang met controversieel archief".

2016

Katrien Vanderheyden voor haar thesis "Vernieuwende bibliotheekmodellen in openbare bibliotheken en in bibliotheken van het hoger onderwijs: van gescheiden werelden naar wederzijdse inspiratie".

2015

Daniel Wirt voor zijn thesis: "Theoretische en praktische overwegingen bij het records management van het World Savings and Retail Banks Institute – European Savings and Retail Banks Group (WSBI-ESBG)".

2014

Geen winnaar, wel een eervolle vermelding voor: Katya Suykens voor haar eindwerk "Zoeken zonder zorgen, praktische instructiefilms voor het zoeken binnen databanken". Ze maakte dit eindwerk voor het graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde, dat ze volgde in Antwerpen.

2013

Geen winnaar, wel een eervolle vermelding voor: Charis Verbelen voor haar masterproef "De kunst van het bewaren, vernietigen is de kunst. Hedendaags documentbeheer in de Vlaamse Opera. Richtlijnen en advies voor de dienst dramaturgie".

En Timo Van Havere voor zijn masterproef "De droom van een archivaris. Een analyse van de constructie van het stadsarchief van Gent en zijn collecties tussen 1800 en 1930".

2012

Mariann Naessens: "Profiel van de medewerkers in de Vlaamse openbare bibliotheken". Artikel in META.

2011

Geen winnaar, wel een eervolle vermelding voor: Pieter Beyls: "Een werck seer schoon ghemeten’, Studie van de archiefvorming en de terminologie van de landboekhouding in het graafschap Vlaanderen (16de-18de eeuw)". Hierover verscheen een artikel in META.

En Elien Doesselaere: "Archiefvormer, bewaarplaats of constructie? Een onderzoek naar de context van de Antwerpse Insolvente Boedelskamer". Hierover verscheen een artikel in META.

2009

Pieter-Jan Lachaert: "De zwarte doos van een gecrasht archief. De context van het stadsarchief van Oudenaarde en zijn weerspiegeling in de inventaris van het 'Oud archief' van de stad (1828-1927)". Over dit werk verscheen een artikel in de Bibliotheek- & archiefgids.

2008

Isabelle Van Ongeval: "Archivistiek in dienst van de literatuurwetenschap: inventaris van het schrijversarchief van Ivo Michiels (1944-2004)".

2007

Karen Janssens: "Een wiki voor historisch-bibliografische naslagwerken".

2006

Els Michielsen: "Archiefbeleid in de praktijk. Een denkkader en raamwerk voor indicatoren in de archiefsector".

2004

Geen prijsuitreiking, wel een eervolle vermelding voor: Freiko Calle: "De websites van de Vlaamse openbare bibliotheken: een kritische inventaris".

2003

Jeroen Messely: "Alles uit de kast!: naar een optimaal rendement van de poëziecollectie in de openbare bibliotheek".

2001

Edward Vanhoutte: "Zorgen voor later? Argumenten voor de wetenschappelijke bestudering van de Vlaamse muzikale en literaire archieven, bibliotheken en bewaarplaatsen".

2000

Sylvie De Smet: "De burgerlijke rechtspraak voor de Gentse Schepenbank van de Keure in de 18de eeuw: Rechtspleging, archiefvorming en ontsluitingsmogelijkheden".

1997

Bart Hellinck: "Het Fonds Suzan Daniel, vzw en de homo/lesbienne archiefvormers (met ordeningsplan voor de Federatie Werkgroepen Homoseksualiteit)".

1996

Gerd De Coster: "Het inventariseren van archieven van verenigingen die verwant zijn aan een politieke partij: casus: het archieffonds van een aantal liberale verenigingen met zetel in het Antwerpse Liberaal Huis".

1993

Jan Van Acker: "De inventarisatie van familiearchief: inventarisatie van de stukken uit het familiearchief de Man, neergelegd in het Rijksarchief te Brugge en de Stadsarchieven van Brugge, Diksmuide en Veurne".

1992

Jeannine Dekens: "Performance measurement in de openbare bibliotheek". Dit werk verscheen in de VVBAD-reeks Bibliotheekkunde nr. 52.

1990

Carla Martens: "Sponsoring in openbare bibliotheken".

1987

Mija Symoens: "Zinvolle zoekmogelijkheden in online catalogi". Dit werk verscheen in de VVBAD-reeks Bibliotheekkunde nr. 43.
IMPORTANT
Ger Schmook, thuis in de Volhardingstraat. Close-up. (1966) Bron: Letterenhuis, Antwerpen. Fotograaf: Roland Minnaert.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be