Wat met de bibliotheekweek?

de VVBAD lanceerde op 24 maart een enquête over de toekomst van de bibliotheekweek.

Meer dan dertig jaar organiseerden de VVBAD, en later het VCOB en Locus in oktober de Bibliotheekweek. Sinds 2016 is Cultuurconnect betrokken bij de organisatie van de Digitale Week en valt deze in dezelfde periode als de Bibliotheekweek. De toekomst van de Bibliotheekweek op langere termijn is niet zo duidelijk.
Met deze bevraging probeert de VVBAD een antwoord te krijgen op een aantal vragen, zoals: is er nood aan een nationale campagne om bibliotheken te promoten? Leeft die nood alleen bij openbare bibliotheken of ook bij andere deelsectoren? Hoe moet een dergelijke campagne georganiseerd worden? De VVBAD zal bekijken of er op basis van de resultaten een concept uitgewerkt kan worden. Dat concept zal dan ten vroegste in 2018 gerealiseerd worden. Op 24 maart kregen alle bibliotheken de link doorgestuurd. De enquête kan ingevuld worden tot en met 21 april.