Voor een wagenwijd open deur. Verlaagd btw-tarief op elektronische boeken, kranten en tijdschriften

e-boek
Op 1 juni 2017 stemde het Europese Parlement een voorstel dat de EU-lidstaten zal toelaten het verlaagde btw-tarief toe te passen op elektronische boeken, kranten en tijdschriften.

Eindelijk, mogen we wel zeggen. Al jarenlang bestaat er de discrepantie dat op gedrukte boeken, kranten en tijdschriften het verlaagde btw-tarief mag toegepast worden (in België 6%, en zelfs 0% voor dagbladen en weekbladen), terwijl de elektronische tegenhanger, die niet in de oorspronkelijke Europese btw-richtlijn was opgenomen (omdat er toen nog geen sprake was van elektronische versies), niet van dat verlaagde tarief kon genieten. Op de elektronische versie moest van Europa het standaardtarief (in België 21%) gehanteerd worden omdat de elektronische tegenhanger als dienstverlening beschouwd werd waarvoor de uitzondering niet gold.

Maar we zijn er nog niet. Tijdens de Ecofin-vergadering op 16 juni is er echter geen overeenstemming bereikt. Dat brengt een onvoorspelbare vertraging mee. Noteren we tevens dat met die aanpassing van de EU-regelgeving de lidstaten de mogelijkheid geboden wordt om het btw-tarief te verlagen, of niet… Een struikelblok kan het wegvallen zijn van inkomsten uit de btw. Voor de ganse EU samen komt dat neer op een ‘verlies’ van 4,7 miljard euro per jaar. Maar laten we de zaken niet omdraaien: eigenlijk hebben we in Europa al jarenlang te veel belasting betaald.
We durven ons af te vragen hoe lang België er gaat over doen om dit verlaagde btw-tarief toe te passen. Tom Vandenkendelaere (CD&V, Europees parlementslid) geeft hoop: “Maar voor landen die al een verlaagd tarief toepassen voor papieren boeken en media, staat de deur zo wagenwijd open” ( http://www.boekboek.com/minder-btw-op-ebooks-e_boeken/ ).

Het valt ook af te wachten of voor bibliotheken dit alles pure winst gaat betekenen: kan het uitgespaarde geld besteed worden door de bibliotheken of zullen de uitgevers hun prijzen voor elektronische boeken, kranten en tijdschriften laten stijgen? In België is het verschil tussen de standaard en de verlaagde btw-voet 15%. Voor wetenschappelijke bibliotheken is de “winst” weggeëbd op drie jaar tijd, rekening houdend met een prijsstijging van 5% per jaar. Laten we positief blijven: deze evolutie verlicht ongetwijfeld de druk op de financiële ketel van vele bibliotheken.

Verder lezen
http://www.consilium.europa.eu/nl/policies/reduced-vat-epublications/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0189+0+DOC+XML+V0//NL&language=nl

Patrick Vanouplines