Petitie voor betere toegankelijkheid van bevolkingsgegevens in Vlaanderen

Familiekunde Vlaanderen
In België wordt de toegang tot deze documenten steeds verder beperkt.

Familiekunde Vlaanderen lanceerde een petitie die pleit voor een betere toegankelijkheid van bevolkingsgegevens in Vlaanderen. In België zijn de akten van de burgerlijke stand gedurende 100 jaar - en de bevolkings- en vreemdelingenregisters zelfs gedurende 120 jaar - niet of slechts zeer moeilijk consulteerbaar voor genealogisch onderzoek. In de meeste Europese landen worden documenten met persoonsgegevens van (overleden) burgers steeds beter en sneller openbaar toegankelijkheid gemaakt. In België wordt de toegang tot deze documenten steeds verder beperkt. Dit leidt ertoe dat genealogisch onderzoek in België zeer sterk bemoeilijkt wordt. Familiekunde Vlaanderen vraagt dan ook een verkorting van de beschermingstermijnen en een vereenvoudiging van de administratieve procedure voor raadpleging.

Standpunt
Binnen de VVBAD buigt de werkgroep Lokaal Overheidsarchief (WLOA) zich over deze problematiek. De nieuwe wetgeving omtrent de consultatie van de Bevolkingsregisters stelt voor de archiefsector immers nog bijkomende specifieke problemen. De procedures zijn voor een gemiddeld gemeentearchief zwaar en weinig flexibel toepasbaar. De hete aardappel van de raadpleging mag niet doorgeschoven worden naar de archivaris. WLOA werkt aan een standpunt hierover.

Onderteken hier de petitie: http://www.familiekunde-vlaanderen.be/petitie-bevolkingsgegevens