Online bevraging 'immaterieel erfgoed en archieven'

© Mickey Smith
‘Immaterieel cultureel erfgoed’… Doet dit bij jou een belletje rinkelen? Of helemaal niet? Wat is de relatie tussen immaterieel cultureel erfgoed en archieven? En wat kan een kruisbestuiving tussen archieven en immaterieel cultureel erfgoed opleveren?

Tapis plein, het landelijk expertisecentrum immaterieel cultureel erfgoed en erfgoedparticipatie, startte in 2017, samen met het platform immaterieelerfgoed.be, een traject waarbinnen het samen met de archiefsector wil verkennen welke stappen en ontwikkelingen mogelijk zijn voor archiefwerking rond immaterieel cultureel erfgoed.

Ter info: een vergelijkbaar traject loopt sinds 2015 ook in de museumsector. Nieuwsgiering wat daar beweegt? Neem hier een kijkje.

Sleutelmomenten in dit museumtraject en het rapport naar aanleiding van een eerste verkenning bij musea lees je hier.

De eerste stap in dit archieftraject is het in kaart brengen van noden, vragen, kansen en struikelblokken in het kader van het werken van archieven rond immaterieel cultureel erfgoed, onder meer via een online bevraging om zo veel mogelijk stemmen te horen. Hoe gaan jullie momenteel al dan niet met immaterieel cultureel erfgoed aan de slag? Welke toekomstmogelijkheden en uitdagingen zien jullie?

Reacties uit alle mogelijke hoeken van de archiefsector zijn welkom en worden volop gewaardeerd!

De resultaten van deze bevraging zullen geanalyseerd en anoniem verwerkt worden in een rapport om vervolgens, in verdere dialoog met de archiefsector, gezamenlijke acties op maat te formuleren naar een toekomstige werking.

Ga nu van start met de bevraging.