Nederlandse vertaling ISDIAH en ISDF op komst

De werkgroeg Automatisering van de VVBAD
De werkgroep Automatisering van de VVBAD bereidt samen met Nederlandse archivarissen de vertaling van de ISDIAH en ISDF voor.

Op 28 april 2006, iets meer dan vijf jaar geleden, werd de Nederlandse vertaling van de International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families, kortweg ISAAR(CPF), voorgesteld op een studiedag in het Antwerpse Letterenhuis. Twee jaar eerder al werd de vertaling van de General International Standard Archival Description, ISAD(G), gefinaliseerd. Beide waren het resultaat van een ad hoc samenwerking tussen de Nederlandse Archiefschool en de Werkgroep Automatisering van de VVBAD. De vertaling van deze standaarden heeft zonder twijfel bijgedragen aan de verspreiding en het gebruik van de standaarden in Nederland en Vlaanderen.

Sindsdien lanceerde het Committee on Best Practices en Standards van de International Council on Archives (ICA) nog twee andere archiefstandaarden: de International Standard for Describing Functions (ISDF) en de International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings (ISDIAH). Hoewel hun impact als standaard kleiner is dan ISAD en ISAAR, blijft een vertaling van deze standaarden belangrijk.

In het kader van verschillende archiefprojecten werden reeds kleine aanzetten
gegeven, maar tot een volledige vertaling kwam het nog niet. Een aantal Nederlandse en Vlaamse archivarissen pikten echter de draad van het voormalige
vertaalverband weer op en bereiden momenteel de vertaling van ISDIAH en ISDF voor. Aan Vlaamse zijde heeft de Werkgroep Automatisering van de VVBAD (zie foto) opnieuw haar steun toegezegd.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met tom [dot] cobbaert [at] archiefforum [dot] be (Tom Cobbaert).