Katrien Vanderheyden wint Ger Schmookprijs 2016

Op de Algemene Ledenvergadering van 17 maart werd de Ger Schmookprijs uitgereikt aan Katrien Vanderheyden

Katrien Vanderheyden schreef voor haar graduaatopleiding BDI aan het VSPW in Gent de thesis Vernieuwende bibliotheekmodellen in openbare bibliotheken en in bibliotheken van het hoger onderwijs: van gescheiden werelden naar wederzijdse inspiratie. Ze beloofde daarbij een overzicht te geven van wat openbare bibliotheken en hogeschoolbibliotheken van elkaar kunnen leren. En die belofte maakt ze volgens de jury helemaal waar. Vooral de kruisbestuiving tussen openbare en hogeschoolbibliotheken vond men zeer interessant. Katrien heeft haar werk zeer grondig gedocumenteerd. Niet alleen met een uitgebreide literatuurlijst, maar ook met verschillende gesprekken en studiebezoeken (onder andere aan het Leercentrum Agora waar we ons nu bevinden). De literatuur die ze doornam en de gesprekken die ze had worden regelmatig aangehaald in haar werk, waarbij ze stuk voor stuk treffende citaten gebruikte. Wanneer je een eindwerk als dit maakt, moet je bewijzen wat je beweert, en dat deed Katrien met verve.
De jury was dan ook unaniem: Katrien heeft een zeer enthousiasmerend en inspirerend werk afgeleverd. Ze zette niet alleen de juryleden aan tot nadenken over hun eigen werk. Haar eindwerk kan ook gebruikt worden als middel om bewustzijn te creëren, zowel in een gemeente- als in een onderwijscontext. Het is dan ook met zeer veel plezier dat de jury de Ger Schmookprijs uitreikt aan Katrien.

Je kunt het werk van Katrien lezen in de bijlage bij dit artikel.