Gereglementeerde boekenprijs van kracht op 1 juli

Gereglementeerde boekenprijs
Op de ministerraad van de Vlaamse Regering afgelopen vrijdag 16 juni 2017 werd het uitvoeringsbesluit omtrent het decreet over de gereglementeerde boekenprijs goedgekeurd. De gereglementeerde boekenprijs gaat nu met zekerheid op 1 juli 2017 van kracht.

Na advies van de Raad van State heeft de ministerraad het decreet en het uitvoeringsbesluit voor de gereglementeerde boekenprijs afgelopen vrijdag definitief goedgekeurd. Het decreet zal ingaan op 1 juli 2017. De documenten van de ministerraad kun je hier raadplegen.

Naar aanleidingen van enkele terugkerende vragen uit de sector en op basis van het gesprek dat VVBAD had met de juristen van de Vlaamse Overheid, kunnen we volgende toelichtingen meegeven:

 • Als de bibliotheken voor hun overheidsopdrachten een korting krijgen van ten hoogste 20% en de verstrekte gratis diensten binnen het toepassingsgebied blijven, is er geen probleem en kan de overheidsopdracht gewoon verder uitgevoerd worden.
 • Vanaf 30 juni zal het bedrag voor het systeem van ‘gunning via aangenomen factuur’ (bestelbon) door de federale overheid worden opgetrokken van 8.500 euro naar 30.000 euro. Als er met een bestelbon gewerkt wordt in plaats van met offertes kan de aanpassing naar het nieuwe kortingspercentage meteen gebeuren en moet er geen gunningsprocedure opgestart worden.
 • Als de korting geen rol heeft gespeeld bij de gunning en als er geen gratis diensten werden aangeboden die buiten het toepassingsgebied vallen in de kwalitatieve criteria van de gunning, dan moet er geen nieuwe procedure opgestart worden en kan het lopende contract aangepast worden.
 • Tot een bedrag van 85.000 euro (excl. BTW) kan volgens de huidige Regelgeving Overheidsopdrachten een nieuwe opdracht vrij snel worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Boven dit bedrag zal de opdracht gepubliceerd moeten worden. Vanaf 1 juli 2017 wordt dit bedrag verhoogd tot 135.000 euro (excl. BTW).
  Meer informatie over de Regelgeving Overheidsopdrachten kun je hier vinden.
 • Bij een offerte zonder exclusiviteitsrecht en zonder de verplichting om een vaste minimale hoeveelheid af te nemen kan de lopende opdracht ‘beëindigd’ worden door geen bestellingen meer te plaatsen binnen deze raamovereenkomst. In de andere gevallen zal de lopende opdracht met wederzijds akkoord of eenzijdig beëindigd moeten worden.
 • Het decreet is enkel van toepassing op boeken die verschijnen vanaf 1 juli 2017, of die voor de eerste maal worden geïmporteerd vanaf 1 juli 2017.
 • Als boeken onder de gereglementeerde boekenprijs vallen, dan zullen deze boeken in de referentiedatabank www.boekenprijs.be te vinden zijn. Boeken die niet in de databank opgenomen zijn, vallen niet onder het decreet.
  Deze databank is vanaf 1 juli te consulteren. Daarnaast kan je via deze website ook eventuele inbreuken melden en vind je er een rubriek met veelgestelde vragen.

De lopende contracten moeten individueel nagekeken worden om te achterhalen of ze in overeenstemming zijn met de bepalingen van het decreet. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met de manier waarop de toewijzing gebeurde.

De VVBAD beschikt niet over een eigen juridische dienst. We kunnen dus helaas ook geen advies verlenen bij individuele dossiers. We raden je aan om bij twijfel of met specifieke vragen contact op te nemen met de juridische dienst van de gemeente of andere specialisten.

Aangezien de gereglementeerde boekenprijs er mede op vraag van de boekhandels gekomen is, rekent de VVBAD op een soepele overgang.