Gereglementeerde Boekenprijs: Oproep

Boekenwinkel
Op 1 december keurde de commissie Cultuur van het Vlaams parlement het ontwerpdecreet op de gereglementeerde boekenprijs goed.

De maximumkorting voor bibliotheken werd via een amendement teruggebracht tot 20%. Het decreet wordt allicht nog voor het jaareinde aangenomen door de plenaire vergadering.

Kwaliteitscriteria zullen binnenkort dus belangrijker worden bij de opmaak van bestekken. Maar wat zijn goede criteria, die meetbaar zijn en het verschil kunnen maken?

Heb je hier ervaring mee of ken je goede voorbeelden? Meld ze ons, zodat we ze kunnen gebruiken als input voor een modeldocument. (geert [dot] puype [at] menen [dot] be)