Coming Soon: wij peilen het Cultuurcontentement

Cultuurcontentement
Forum voor Amateurkunsten, FOV, OKO, OCE, VVBAD en VVC steken samen met Ignace Glorieux (VUB) de handen uit de mouwen voor een burgerbevraging rond lokale cultuurtevredenheid. In juni peilen we het Cultuurcontentement.

De gemeenteraadsverkiezingen komen dichterbij en dit lijkt ons het ideale moment om de aandacht te vestigen op het lokale cultuurbeleid. De afgelopen jaren kregen lokale besturen meer autonomie in het bepalen van hun eigen cultuurbeleid. Wij zijn vooral benieuwd naar de appreciatie en verwachtingen van de inwoners van die vele Vlaamse steden en gemeenten als het gaat over Cultuurbeleving. Wat vinden zij belangrijk als het gaat om cultuur en hoe waarderen zij de inzet van hun gemeente?

De initiatiefnemers werken momenteel onder begeleiding van Ignace Glorieux aan een pittige set van vragen. De bevraging, gedoopt als het CultuurContentement, start in juni. Gemeenten/ steden met meer dan 100 respondenten krijgen een cijferverslag op maat toegezonden.

We zijn ervan overtuigd dat de opgeworpen vragen aanleiding geeft tot uitdagende discussies, verheven debatten en sterke toekomstplannen voor cultuur, amateurkunsten, sociaal-cultureel werk, kunsten, erfgoed, bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra in het Vlaamse landschap. En uiteraard staan wij graag klaar om dit debat mee te voeden en te beargumenteren.