CEST voor bibliotheken en archieven - Henk Vanstappen en Bert Lemmens

Wie: Henk Vanstappen en Bert Lemmens, PACKED

Waar: Lounge bar, Kursaal Oostende

Wanneer: Donderdag 15 september 2011, 15.30 u.

Thema: Standaarden

ABSTRACT:

In 2010 werd de eerste versie CEST gelanceerd. CEST is bestemd als een hulpmiddel voor het toepassen van standaarden bij het creëren, bewaren en verspreiden van digitaal erfgoed. De opdrachtgever, het agentschap Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap, wil CEST inzetten als kwaliteitsinstrument voor digitalisering.

In deze sessie worden de instrumenten die CEST aanbiedt verder toegelicht, met bijzondere aandacht voor de standaarden die voor de bibliotheek- en archiefsector van belang zijn. CEST werd gerealiseerd dankzij de inbreng van expertise van informatieprofessionals uit de hele sector. Daarom wordt uitvoerig aandacht besteed aan de wijze waarop de sector verder kan participeren in het project.

CV:
Henk Vanstappen is projectmedewerker van OpenFashion. Als medewerker van PACKED - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed, is hij verantwoordelijk voor het project CEST (Cultureel Erfgoedstandaarden Toolbox). In het verleden voerde hij projecten uit voor onder meer het Vlaams Architectuurinstituut, het Nederlands Architectuurinstituut en de Musea stad Antwerpen.

Bert Lemmens is kunstwetenschapper en medewerker van PACKED - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed. Als projectmedewerker was hij werkzaam bij de Stichting ArchiAfrika, het Nederlands Architectuurinstituut en het Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis.