Bibliotheken mogen games uitlenen

Gamescontroller
Volgens een uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, op 30 november 2011, mogen bibliotheken zonder beperkingen games uitlenen. Bibliotheken die dat wensen, kunnen dus volop inzetten op games.

Games zijn audiovisuele materialen volgens de rechter. De beperkte lijst met uitleenbare games is bij deze niet meer van tel.

Let wel, omdat games als audiovisuele werken worden beschouwd moeten bibliotheken de zogenaamde ‘window-time’ respecteren. Pas twee maanden na de verschijningsdatum in België mogen de games ook daadwerkelijk uitgeleend worden.

Games vallen onder het uitleenrecht door de uitspraak, wat ze ook voorwerp maakt van de leenvergoeding.

INZETTEN OP GAMES

De Belgian entertainment Association (BEA), de vereniging die gamesproducenten in België vertegenwoordigt, ging in beroep tegen de uitspraak. De beroepsprocedure werd ingeleid op dinsdag 17 april 2012.

Een uitspraak wordt echter pas verwacht in het najaar van 2014. Tot die tijd neemt BEA een afwachtende houding aan. Bibnet en de VVBAD blijven in tussentijd contact onderhouden met BEA.

Bibliotheken die dat wensen, kunnen dus volop inzetten op games. Bibnet en de VVBAD bekijken nu welke ondersteuning ze de bibliotheken kunnen bieden en hoe ze in de komende periode relevante cijfers over het gebruik van games in bibliotheken kunnen verzamelen.

Alle praktische informatie vind je op de website van Bibnet.