Algemene inschrijvingsvoorwaarden van de VVBAD

Algemene inschrijvingsvoorwaarden van de VVBAD

1. ALGEMEEN

Deze algemene inschrijvingsvoorwaarden zijn toepasselijk op alle (vormings)activiteiten die VVBAD als organisator aanbiedt. Hiervan kan slechts worden afgeweken in geval van schriftelijk akkoord door VVBAD.

2. IDENTITEIT

De identificatiegegevens van de VVBAD zijn:
VVBAD vzw
Statiestraat 179
2600 Berchem
Tel: 03-281 44 57
btw-nummer: BE0417.692.094
Voor vragen of opmerkingen kunt u een e-mail zenden aan vvbad@vvbad.be

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

U kan inschrijven tot 7 dagen voor de (vormings)activiteit, via de inschrijvingsmodule op de website. Elke inschrijving die via een ander kanaal gebeurt is niet geldig, tenzij anders wordt vermeld bij de gegevens van de activiteit.

Na uw inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail. Neem contact op met vvbad@vvbad.be als u geen bevestigingsmail kreeg.
Als de (vormings)activiteit volzet is, wordt dit vermeld. VVBAD voorziet (indien mogelijk) een wachtlijst en contacteert u als er een plaats vrij komt.

4. BETALINGSMODALITEITEN

VVBAD maakt een factuur op. In de inschrijvingsmodule kunt u aanduiden op welk adres de factuur moet toekomen.
Facturen moeten betaald worden voor de vervaldag (30 dagen na facturatiedatum). Heeft u nog niet betaald, dan krijgt u een schriftelijke aanmaning om binnen 8 dagen te betalen. Nadien krijgt u nogmaals een aanmaning. VVBAD behoudt zich het recht voor om een bijkomende schadevergoeding van € 25 te vorderen voor de administratiekosten.

Klachten in verband met de facturen van VVBAD moeten schriftelijk worden ingediend binnen de 15 dagen na de factuurdatum.

5. ANNULATIE

Een inschrijving kan enkel schriftelijk worden geannuleerd via een e-mail aan vvbad@vvbad.be, met vermelding van uw naam, de naam van de organisatie, de titel en de datum van de activiteit waarvoor u annuleert.

U kunt uw betalende inschrijving ten laatste 7 dagen voor de activiteit kosteloos annuleren. Betaalde u al inschrijvingsgeld, dan stort VVBAD het volledige bedrag terug en krijgt u een creditnota voor dit bedrag. U kunt zich ook kosteloos laten vervangen door een collega.

Annuleert u minder dan 7 dagen voor de activiteit, dan wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald. U kunt ook in dit geval wel een plaatsvervanger sturen.

Als VVBAD zelf de activiteit moet annuleren wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald. VVBAD kan een activiteit annuleren als er te weinig inschrijvingen zijn, of in geval van overmacht.

6. WIJZIGINGEN IN HET PROGRAMMA

Het programma van de (vormings)activiteiten staat vermeld op de website. Dat programma kan door VVBAD aangepast worden, zonder dat er een schadevergoeding kan worden geëist.

7. PRIVACY

U kunt zich enkel inschrijven voor een activiteit met correcte en volledige informatie.

VVBAD respecteert en beschermt uw privacy. Wij hechten er veel belang aan om al uw persoonsgegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid te behandelen. VVBAD verwerkt uw persoonsgegevens voor de vlotte uitvoering van de administratie rond de (vormings)activiteit en om u op de hoogte te kunnen houden van eventuele wijzigingen in het programma.

U heeft het recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. U heeft tevens het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing door een e-mail te sturen naar VVBAD (vvbad@vvbad.be)

8. TOEPASSELIJK RECHT

De verbintenissen tussen u en VVBAD worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be