Activiteiten

Activiteiten

Hier vind je alle activiteiten van VVBAD en haar partners. Je kunt ook je eigen activiteit aanmelden. Tot binnenkort!

Informatie aan Zee 2019

Oostende, donderdag 19 tot vrijdag 20 september 2019

Op 19 & 20 september 2019 organiseerde de VVBAD de zestiende editie van haar tweejaarlijks congres Informatie aan Zee. Informatie aan Zee is een interactief gebeuren voor informatieprofessionals. Het omvat een omvangrijk programma van presentaties, workshops, panels en productpresentaties en een beursgedeelte.

Lees meer

Het papier mag weg: substitutie na digitalisering

donderdag 20 februari 2020

Steeds meer besturen willen digitaal gaan werken. Papier blijft echter hardnekkig aanwezig. Veel dossiers zijn nog op papier en ondanks alle digitale systemen blijven papieren documenten de organisatie binnenkomen en blijft men om diverse redenen zaken op papier bijhouden.


Lees verder

Informatuurlijk! Wikidata (Geert Van Pamel)

donderdag 20 februari 2020

Wikidata behoort samen met Wikipedia en Wikimedia Commons tot de beste 3 projecten van Wikimedia. In deze interactieve workshop wordt uitgelegd hoe je met Wikidata lemma’s kunt opzoeken, aanmaken en aanpassen. Hoe je datakwaliteitsproblemen kan oplossen.

Lees verder

Dig It Up 2020

donderdag 20 februari 2020

Dig It Up is het jaarlijkse inspiratiefestival van Cultuurconnect, over digitale innovatie in de cultuursector.

Lees verder

Studiedag Publiek domein

vrijdag 21 februari 2020

In het kader van Publiekdomeindag BE 2020 organiseren PACKED / VIAA, Wikimedia België en de Koninklijke Bibliotheek (KBR) op 21 februari 2020 een studienamiddag voor erfgoedprofessionals in de KBR. Centraal staan de kansen die het publiek domein biedt om out-of-copyright erfgoedcollecties online beschikbaar te maken. Sprekers uit de erfgoedsector komen praten over hun praktijk i.v.m. digitale collectieontsluiting en hergebruik en willen zo anderen inspireren. Ook worden de winnaars van de fotowedstrijd Wiki Loves Heritage er bekendgemaakt.

Lees verder

Lezing: De badge als historische bron

dinsdag 25 februari 2020

Amsab-ISG nodigt u van harte uit op de lezing De badge als historische bron door Tobias Rutteman op dinsdag 25 februari om 20 u in onze publieksruimte.

Lees verder

Erfgoed in je klas. Een brug naar cultuur.

dinsdag 3 maart tot woensdag 27 mei 2020

Erfgoed is overal, en erfgoed maakt nieuwsgierig. Je kan er heel veel kanten mee uit. De grote vraag is dan: hoe begin je er heel concreet aan? Hoe doe je dat, een prikkelende erfgoedactiviteit voor kinderen en jongeren opzetten? Tijdens de opleiding Erfgoed in je klas. Een brug naar cultuur. dompelen we je onder in de wereld van erfgoededucatie. Droom je ervan om een eigen, hedendaags cultureel-erfgoedproject te ontwikkelen, nieuwe contacten te leggen of een spannende (waarom niet?) samenwerking op touw te zetten? Dan is dit jouw kans! Speciaal voor deze opleiding werd een toolbox ontwikkeld die je kan inzetten bij het uitwerken van je eigen erfgoedproject. Je ontvangt deze publicatie tijdens de opleiding.

Lees verder

Website-archivering

dinsdag 3 maart 2020

Op dinsdag 3 maart 2020 vindt een workshop/studiedag Website-archivering plaats. Deze workshop is het sluitstuk van het Catching the Digital Heritage-project dat het afgelopen jaar liep als samenwerking tussen Amsab-ISG en Liberas.

Lees verder

(Nationale) Paleografiewedstrijd

zaterdag 14 maart 2020

Houd je van geschiedenis en ben je een kei in het puzzelen met oude handschriften? Heb je ervaring in het transcriberen van oude notariële aktes of juridische stukken of ben je als student of stamboomonderzoeker een kenner in het ontcijferen van moeilijk leesbare stukken? Dan is de Nationale Paleografiewedstrijd echt iets voor jou! Ook Belgen kunnen deelnemen.

Lees verder

WAP-dag: Websitearchivering en beeldbanken

maandag 16 maart 2020

Op maandag 16 maart 2020 vindt in Torhout de 20ste WAP-dag plaats met als thema: websitearchivering en beeldbanken.

Lees verder

Basisopleiding informatiebeheer: Informatie aan het werk

woensdag 18 tot vrijdag 20 maart 2020

Een introductiepakket van twee lesdagen voor beginnende informatiebeheerders. De accenten liggen op basisbegrippen (serie - dossier - stuk), het overtuigen van het management van meerwaarde informatiebeheer, de link met processen, beheersregels, digitaal werken en impact uitoefenen bij creatie, de belangrijkste bepalingen uit het Bestuursdecreet voor het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten ... De insteek is hier en daar theoretisch, maar overwegend praktisch.

Lees verder

VOGIN-IP-Lezing

donderdag 19 maart 2020

VOGIN en vakblad IP, in samenwerking met KNVI en GO-opleidingen, verzorgen donderdag 19 maart voor de achtste keer de VOGIN-IP-lezing. Voor informatieprofessionals is deze dag intussen al een begrip geworden, als HET evenement om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en contacten te onderhouden met vakgenoten en (andere) deskundigen. Het evenement wordt ook dit keer weer in de OBA in Amsterdam gehouden

Lees verder

BDAOS: Bij De Archivaris Op Schoot - Archief Gent

vrijdag 27 maart 2020

Na enkele internationale uitstapjes kiest het FAAD voor de volgende editie van BDAOS opnieuw voor een archief in eigen land. Op vrijdag 27 maart 2020 brengen we een bezoek aan een relatief nieuwe archiefdienst: Archief Gent. Deze dienst ontstond in 2017 uit het Stadsarchief Gent en het Archief OCMW Gent.

Lees verder

Overleg & algemene vergadering Limburgse bibliothecarissen

vrijdag 27 maart 2020

De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert op vrijdag 27 maart 2020 van 9.00 tot 12.00 uur een overleg voor alle Limburgse bibliothecarissen.

Lees verder

LIBER Architecture Group Seminar 2020

woensdag 1 tot vrijdag 3 april 2020

From 1 April to 3 April, the Luxembourg Learning Centre of the University of Luxembourg is hosting the 2020 Liber Architecture Group Seminar in Belval (Luxembourg).

Lees verder

Kandidaatstelling: Opleiding Digitaal Leiderschap in de Cultuursector

maandag 20 april 2020

De maatschappij verandert snel en de impact van digitalisering is niet te onderschatten. Hoe speel je hier strategisch op in als cultuurorganisatie? Op welke competenties en expertises zet je in? Volg de opleiding Digitaal Leiderschap in de Cultuursector en werk samen met professionele coaches en collega-cultuurprofessionals aan een digitale strategie voor je organisatie.

Lees verder

Hoe komen we in de pers met onze organisatie?

dinsdag 21 april tot dinsdag 12 mei 2020

De aandacht van de pers trekken, antwoorden op vragen van journalisten, een overtuigend persbericht schrijven: je leert het allemaal in de opleiding 'Hoe komen we in de pers met onze organisatie?'

Lees verder

Dossiervorming en klassement

maandag 27 april 2020

Met een goed geordend en gestructureerd klassement voor documenten en e-mails maak je opzoekwerk voor jezelf en je collega’s een stuk gemakkelijker. Je kan niet alleen snel documenten terugvinden voor eigen gebruik, maar ook om de openbaarheid van bestuur te verzekeren bij een vraag van een burger.

Lees verder

Literatuurlijk! Young Adult (Sigrid Jacobs)

donderdag 30 april 2020

Young Adult-boeken zijn in. En de bibliotheek moet daar zeker op inspelen. Young Adult-boeken lenen zich dan ook bij uitstek om de jeugd weer aan het lezen te krijgen. Want meer jongeren in de bib krijgen, dat willen we toch allemaal? Na de voordracht van Sigrid Jacobs weten we er alles van!

Lees verder

International Image Interoperability Framework (save-the-date)

donderdag 30 april 2020

Heeft IIIF al een plek in jouw werking? Of is de standaard je nog onbekend? Op 30 april 2020 organiseren we een IIIF-studiedag voor de brede erfgoedsector. We willen de sector informeren over mogelijke toepassingen van IIIF en aanmoedigen om IIIF te gebruiken. Je krijgt er een algemene introductie en ziet enkele goede praktijkvoorbeelden van hoe IIIF geïmplementeerd kan worden. Ben je bezig met het uitwisselen van beelden? Noteer 30 april alvast in je agenda; een gedetailleerd programma volgt.

Lees verder

Influencermarketing voor social profit en overheid

dinsdag 5 mei tot dinsdag 9 juni 2020

De juiste doelgroepen bereiken met je communicatie blijkt in de praktijk niet altijd eenvoudig. Werken met ‘ambassadeurs’ die jouw merkverhaal mee vertellen, kan de impact van je communicatie sterk verhogen. Maar hoe zet je influencers in? En is het ook een goed idee voor jouw social profit organisatie of overheidsorganisatie? Je leert het allemaal in de opleiding 'Influencermarketing voor social profit en overheid'.

Lees verder

Bijscholing: School en bibliotheek

dinsdag 5 tot dinsdag 19 mei 2020

We zijn er ons niet altijd van bewust, maar school en bibliotheek hebben vaak dezelfde vragen en doelstellingen: hoe zetten we kinderen en jongeren aan tot lezen? Hoe wijzen we hen de weg in grote hoeveelheden informatie? enz. De bijscholing School & Bib gaat aan de slag met deze vragen en focust op lezen en alles wat erbij hoort: leesbevordering, leesplezier, leesselectie, leesniveau, mediacoaching en mediawijsheid en samenwerkingen tussen school en bibliotheek. We gaan in op deze onderwerpen in onder andere een studiebezoek en de voorstelling van een aantal praktijkvoorbeelden. Zo geven we de cursist inspiratie om zelf aan de slag te gaan met scholen in de bibliotheek!

Lees verder

Kennisdeling: archiefverwerking, hoe begin ik eraan?

woensdag 6 mei 2020

Presentatie van het kennisdocument dat opgemaakt werd door een subwerkgroep van de Werkgroep Archief- en Informatiebeheer. Praktische tips voor het opruimen van analoge archiefachterstanden (bv. tijdelijk extra personeel inzetten, tijdelijke archiefverwerkingsruimte inrichten, ...). De structuur van het kennisdocument geeft deze kennisdelingssessie mee vorm.

Lees verder

Digitaal archiveren uit informatiesystemen

vrijdag 8 mei 2020

Software evolueert en veroudert snel. De bewaartermijn van digitale informatie overstijgt al snel de levensduur van pakketten en informatiesystemen waarmee we digitale informatie aanmaken en beheren. Deze opleiding biedt je proactieve en retroactieve oplossingen aan voor het duurzaam archiveren van informatie en documenten uit informatiesystemen.

Lees verder

Save the Date: Erfgoed en de Vier Elementen: Lucht

vrijdag 8 mei 2020

Het Erfgoedlabo Leuven organiseert samen met FARO, het Belgisch Blauwe Schildcomité en ICOMOS Vlaanderen-Brussel op vrijdag 8 mei 2020 in het Provinciehuis Leuven de tweede studiedag in de reeks ‘Erfgoed en de 4 elementen’. Die dag zal helemaal in het teken van lucht staan. Welke impact heeft lucht op jouw collectie? Hoe ga je om met ventilatie of schommelingen in luchtvochtigheid? Hoe kan lucht schimmels overdragen?

Lees verder

Save the Date: Archiefdagen 2020

maandag 8 tot dinsdag 9 juni 2020

Op de Archiefdagen in 2020 wordt ingegaan op vragen als vragen als 'Hoe maak je archieven en depots (digitaal) toegankelijker voor onderzoekers én publiek?'. Meer informatie volgt.

Lees verder

Informatiebeheersplan/ serieregister: hoe breng ik series in kaart?

donderdag 11 juni 2020

Informatiebeheerders laten kennismaken met informatiebeheersplan/serieregister als instrument, het datamodel, tips voor praktische implementatie en opmaak.

Lees verder

Basisopleiding informatiebeheer: Informatie aan het werk

dinsdag 15 tot vrijdag 18 september 2020

Een introductiepakket van twee lesdagen voor beginnende informatiebeheerders. De accenten liggen op basisbegrippen (serie - dossier - stuk), het overtuigen van het management van meerwaarde informatiebeheer, de link met processen, beheersregels, digitaal werken en impact uitoefenen bij creatie, de belangrijkste bepalingen uit het Bestuursdecreet voor het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten ... De insteek is hier en daar theoretisch, maar overwegend praktisch.

Lees verder

Informatiebeheersplan/ serieregister: hoe breng ik series in kaart?

donderdag 15 oktober 2020

Informatiebeheerders laten kennismaken met informatiebeheersplan/serieregister als instrument, het datamodel, tips voor praktische implementatie en opmaak.

Lees verder

Save the date: Smart Humanity 2020

dinsdag 3 november 2020

Meer informatie volgt.

Lees verder

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be