Wie niet mee is, is gezien. Inspiratiedag geletterdheid (Brussel)

Wie niet mee is, is gezien. Inspiratiedag geletterdheid (Brussel)

Schrijf je in

Hoe bereik je ouders? Hoe weet je dat ouders laaggeletterd zijn? En hoe versterk je hen in hun geletterdheid?

Datum vrijdag 26 april 2019
Locatie Hendrik Consciencegebouw Toon op kaart
Organisator Departement Onderwijs en Vorming

Eén op tien ouders in Vlaanderen is laaggeletterd. Dat betekent dat ze moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of ICT-gebruik. Vaardigheden die je nodig hebt om goed te kunnen functioneren en participeren in de maatschappij. Die vaardigheden zijn ook cruciaal om je kinderen te helpen groeien en ontwikkelen.

De Week van de geletterdheid focust dit jaar op het versterken van ouders. Door geletterdheidsvaardigheden van ouders te verbeteren, versterk je hen én hun kinderen. Zo voorkom je dat laaggeletterdheid van generatie op generatie wordt doorgegeven.

De inspiratiedag is er voor iedereen die werkt met ouders, zoals medewerkers van centra voor basiseducatie, bibliotheken, Kind en Gezin, Huizen van het Kind, kinderopvang, enz. We tonen goede praktijken en inspirerende voorbeelden over het versterken van ouders. Je kan ze daarna toepassen in je eigen organisatie.

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Je kunt inschrijven tot uiterlijk woensdag 30/01/2019 om 23u59. Het aantal plaatsen is beperkt tot 60.

Kun je niet op deze dag deelnemen? Ook in Gent en Hasselt vindt een inspiratiedag plaats.

Bekijk het programma:

09u00

Onthaal

09u30

Verwelkoming

09u40

Werken aan geletterdheid met ouders – een versterkende aanpak. De centra voor basiseducatie en een ambassadeur in geletterdheid aan het woord.

10u00

Workshopsessie 1

1.1 Duidelijke teksten voor iedereen – Deel 1 - Wablieft

Schrijf je vaak teksten, maar vind je het moeilijk om je boodschap duidelijk te formuleren voor kwetsbare lezers? Dan is deze workshop iets voor jou. Samen met de andere deelnemers zoeken we toegankelijker alternatieven. Hou je pen dus al klaar! 

Wat mag je verwachten?

Na de workshop:

• kun je omschrijven wat duidelijke taal is;

• kun je aanduiden wat een tekst (on)duidelijk maakt;

• kun je meteen met enkele schrijftips aan de slag.

Wablieft heeft meer dan 30 jaar ervaring met duidelijke taal. Lees meer op www.wablieft.be

Schrijf je je in voor 1.1 van workshopsessie 1? Dan moet je je ook voor 2.1 van workshopsessie 2 inschrijven.

 

1.2 Boekstart: een lokaal netwerk rond vroege geletterdheid

Boekstart loopt in twee derde van de Vlaamse en Brusselse gemeenten. In een Boekstart-gemeente werkt de bibliotheek samen met het Huis van het Kind, het consultatiebureau en de kinderopvang aan een lokaal (voor)leesbeleid. Ouders worden door de verschillende partners gestimuleerd om met hun hele jonge kinderen leesplezier én de bibliotheek te ontdekken. Ouders in een Boekstart-gemeente ontvangen op 2 momenten een Boekstart-pakket met boeken en informatie over voorlezen.

 

1.3 Medianest – mediawijze (groot)ouders

Mediawijze thema’s en de opvoedvragen die daarmee gepaard gaan. Hoe ga je daar als organisatie mee om? Op speelse wijze en met enkele praktische tips kijken we hoe je ouders kan versterken in mediawijsheid.

 

1.4 Laaggeletterde ouders digitaal aan de slag

Centra voor basiseducatie (CBE) Antwerpen & Koning Boudewijnstichting

Doelgroep: ouders in oudergroepen van het open CBE-aanbod 

Ouders die gebruikmaken van het open cursusaanbod zijn vaak niet digitaal vaardig. Zo missen ze heel wat informatie en kansen. Vaak hebben ze thuis wel de nodige infrastructuur, zoals laptops en tablets, maar kunnen enkel hun kinderen ermee werken. Open School Antwerpen ontwikkelde daarom het project ‘Laaggeletterde ouders digitaal aan de slag’.

In een mobiele tablet-klas zullen de cursisten van de oudergroepen onder andere:

• Kennismaken met het online leerplatform van de school van hun kinderen,

• Kennismaken met online inschrijvingssysteem van de stad Antwerpen,

• Vertrouwd worden met apps die ze samen met hun kinderen kunnen gebruiken.

 

1.5 Welkom in de klas, Brussel

Doelgroep: anderstalige ouders

Eén keer per week worden de ouders uitgenodigd om een kwartier in de klas met hun kind een gezamenlijke activiteit te doen. Zo verlagen we de drempel. Voor ouders om in de klas te komen en voor leerkrachten om met ouders te communiceren. We stimuleren ouders om ook thuis met hun kind te communiceren over de activiteit. Voor leerkrachten is het een kans om met laaggeletterdheid en de gevolgen ervan in aanraking te komen. De kinderen ondervinden dan weer de betrokkenheid van hun ouders, wat hun leerprestaties mogelijks bevordert.

 

1.6 ‘Steun Op Maat’ bij De Lage Drempel – Mechelen

Doelgroep: ouders in kansarmoede, anderstalig en Nederlandstalig

Aanbieden wat de doelgroep nodig heeft: dat is wat we deden in samenwerking met Steun Op Maat en De Lage Drempel. Het draaide anders uit dan aanvankelijk bedacht, in de positieve zin. We nemen je mee in dit verhaal waar laaggeschoolde ouders, jonge kinderen, ICT en woonkamer kernbegrippen zijn.

10u40

Workshopsessie 2

2.1 Duidelijke teksten voor iedereen – Deel 2 - Wablieft

zie 1.1. Schrijf je je in voor 2.1? Dan moet je je ook voor 1.1 van workshopsessie 1 inschrijven.

 

2.2 Boekstart: een lokaal netwerk rond vroege geletterdheid

Boekstart loopt in twee derde van de Vlaamse en Brusselse gemeenten. In een Boekstart-gemeente werkt de bibliotheek samen met het Huis van het Kind, het consultatiebureau en de kinderopvang aan een lokaal (voor)leesbeleid. Ouders worden door de verschillende partners gestimuleerd om met hun hele jonge kinderen leesplezier én de bibliotheek te ontdekken. Ouders in een Boekstart-gemeente ontvangen op 2 momenten een Boekstart-pakket met boeken en informatie over voorlezen.

 

2.3 Medianest – mediawijze (groot)ouders

Mediawijze thema’s en de opvoedvragen die daarmee gepaard gaan. Hoe ga je daar als organisatie mee om? Op speelse wijze en met enkele praktische tips kijken we hoe je ouders kan versterken in mediawijsheid.

 

2.4 Laaggeletterde ouders digitaal aan de slag

Centra voor basiseducatie (CBE) Antwerpen & Koning Boudewijnstichting

Doelgroep: ouders in oudergroepen van het open CBE-aanbod 

Ouders die gebruikmaken van het open cursusaanbod zijn vaak niet digitaal vaardig. Zo missen ze heel wat informatie en kansen. Vaak hebben ze thuis wel de nodige infrastructuur, zoals laptops en tablets, maar kunnen enkel hun kinderen ermee werken. Open School Antwerpen ontwikkelde daarom het project ‘Laaggeletterde ouders digitaal aan de slag’.

In een mobiele tablet-klas zullen de cursisten van de oudergroepen onder andere:

• Kennismaken met het online leerplatform van de school van hun kinderen,

• Kennismaken met online inschrijvingssysteem van de stad Antwerpen,

• Vertrouwd worden met apps die ze samen met hun kinderen kunnen gebruiken.

 

2.5 Welkom in de klas, Brussel

Doelgroep: anderstalige ouders

Eén keer per week worden de ouders uitgenodigd om een kwartier in de klas met hun kind een gezamenlijke activiteit te doen. Zo verlagen we de drempel. Voor ouders om in de klas te komen en voor leerkrachten om met ouders te communiceren. We stimuleren ouders om ook thuis met hun kind te communiceren over de activiteit. Voor leerkrachten is het een kans om met laaggeletterdheid en de gevolgen ervan in aanraking te komen. De kinderen ondervinden dan weer de betrokkenheid van hun ouders, wat hun leerprestaties mogelijks bevordert.

 

2.6 ‘Steun Op Maat’ bij De Lage Drempel – Mechelen

Doelgroep: ouders in kansarmoede, anderstalig en Nederlandstalig

Aanbieden wat de doelgroep nodig heeft: dat is wat we deden in samenwerking met Steun Op Maat en De Lage Drempel. Het draaide anders uit dan aanvankelijk bedacht, in de positieve zin. We nemen je mee in dit verhaal waar laaggeschoolde ouders, jonge kinderen, ICT en woonkamer kernbegrippen zijn.

11u10

Koffiepauze

11u30

Workshopsessie 3

3.1 Duidelijke teksten voor iedereen – Deel 1 - Wablieft

Schrijf je vaak teksten, maar vind je het moeilijk om je boodschap duidelijk te formuleren voor kwetsbare lezers? Dan is deze workshop iets voor jou. Samen met de andere deelnemers zoeken we toegankelijker alternatieven. Hou je pen dus al klaar! 

Wat mag je verwachten?

Na de workshop:

• kun je omschrijven wat duidelijke taal is;

• kun je aanduiden wat een tekst (on)duidelijk maakt;

• kun je meteen met enkele schrijftips aan de slag.

Wablieft heeft meer dan 30 jaar ervaring met duidelijke taal. Lees meer op www.wablieft.be. 

Schrijf je je in voor 3.1 van workshopsessie 3? Dan moet je je ook voor 4.1 van workshopsessie 4 inschrijven.

 

3.2 Sterke (sch)ouders  

CBE Open School Leuven/Hageland en Kinderdagverblijf De Wigwam 

Doelgroep: sociaal kwetsbare (jonge) ouders 

Kinderdagverbijf de Wigwam biedt haar ouders een aanbod van gespreks-, vormings- en ontmoetingsgroepen. Daarin laten ze de cursisten kennismaken met de taalontwikkeling van kinderen. Ze wisselen tips en ervaringen uit over taalstimulerend opvoeden. Zo maken ze kennis met voorlezen, spelletjes en taalverrijking in de vrije tijd. Daarnaast bieden ze ook ICT-ondersteuning aan ouders. Bijvoorbeeld: hoe digitaal communiceren met verschillende instanties in functie van het kind (medische voorzieningen, OCMW, stad …) en hoe deelnemen aan het vrijetijdsaanbod?

 

3.3 Sensibilisering van Huizen van het Kind en centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG's)

CBE Open School regio Mechelen 

Doelgroep: medewerkers van Huizen van het Kind en netwerken kinderarmoede

Open School regio Mechelen trakteert alle Huizen van het Kind en CKG's in haar regio op een gratis infosessie van 1 uur. De infosessie is bedoeld voor medewerkers die in contact komen met ouders. Zij worden gesensibiliseerd en maken kennis met Open School als mogelijke samenwerkingspartner. De deelnemers leren:

• wat laaggeletterdheid is

• hoe ze laaggeletterde ouders kunnen helpen

• hoe ze duidelijker kunnen communiceren

• hoe Open School laaggeletterde volwassenen versterkt

 

3.4 Thuis in Taal

LINC vzw stelt het ‘Thuis in Taal’-project voor, opgestart met provincie Vlaams-Brabant in 8 bibliotheken.

 

Op zoek naar een manier om in je organisatie met anderstaligheid aan de slag te gaan? We zetten je op weg.

 

3.5 AMIF - Brusselleer

Binnen het AMIF-project vormen opvoeding en kinderen de rode draad door een geïntegreerd aanbod van MO inburgering, opvoedingsondersteuning en een smaakmaker NT2. 3 lesgevers uit 3 verschillende organisaties (Agentschap Integratie & Inburgering, CBE Brusselleer en Ket in Brussel) begeleiden samen de groep. Ook de kinderen zijn in de lesruimte aanwezig en worden waar mogelijk bij de activiteiten betrokken. Een boeiende samenwerking die enthousiast onthaald wordt door zowel begeleiders als mama's.

 

12u10

Workshopsessie 4

4.1 Duidelijke teksten voor iedereen – Deel 2 - Wablieft

Zie 3.1. Schrijf je je in voor 4.1 van workshopsessie 4? Dan moet je je ook inschrijven voor 3.1 van workshopsessie 3.

 

4.2 Sterke (sch)ouders  

CBE Open School Leuven/Hageland en Kinderdagverblijf De Wigwam 

Doelgroep: sociaal kwetsbare (jonge) ouders 

Kinderdagverbijf de Wigwam biedt haar ouders een aanbod van gespreks-, vormings- en ontmoetingsgroepen. Daarin laten ze de cursisten kennismaken met de taalontwikkeling van kinderen. Ze wisselen tips en ervaringen uit over taalstimulerend opvoeden. Zo maken ze kennis met voorlezen, spelletjes en taalverrijking in de vrije tijd. Daarnaast bieden ze ook ICT-ondersteuning aan ouders. Bijvoorbeeld: hoe digitaal communiceren met verschillende instanties in functie van het kind (medische voorzieningen, OCMW, stad …) en hoe deelnemen aan het vrijetijdsaanbod?

 

4.3 Sensibilisering van Huizen van het Kind en centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG's)

CBE Open School regio Mechelen 

Doelgroep: medewerkers van Huizen van het Kind en netwerken kinderarmoede

Open School regio Mechelen trakteert alle Huizen van het Kind en CKG's in haar regio op een gratis infosessie van 1 uur. De infosessie is bedoeld voor medewerkers die in contact komen met ouders. Zij worden gesensibiliseerd en maken kennis met Open School als mogelijke samenwerkingspartner. De deelnemers leren:

• wat laaggeletterdheid is

• hoe ze laaggeletterde ouders kunnen helpen

• hoe ze duidelijker kunnen communiceren

• hoe Open School laaggeletterde volwassenen versterkt

 

4.4 Thuis in Taal

LINC vzw stelt het ‘Thuis in Taal’-project voor, opgestart met provincie Vlaams-Brabant in 8 bibliotheken.

 

Op zoek naar een manier om in je organisatie met anderstaligheid aan de slag te gaan? We zetten je op weg.

 

4.5 AMIF - Brusselleer

Binnen het AMIF-project vormen opvoeding en kinderen de rode draad door een geïntegreerd aanbod van MO inburgering, opvoedingsondersteuning en een smaakmaker NT2. 3 lesgevers uit 3 verschillende organisaties (Agentschap Integratie & Inburgering, CBE Brusselleer en Ket in Brussel) begeleiden samen de groep. Ook de kinderen zijn in de lesruimte aanwezig en worden waar mogelijk bij de activiteiten betrokken. Een boeiende samenwerking die enthousiast onthaald wordt door zowel begeleiders als mama's.

 

 

12u40

Broodjeslunch en uitwisselmoment

Schrijf je in

Activiteiten van VVBAD

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be