Werken aan je imago

Werken aan je imago

Hoe het publiek over je denkt, heb je gedeeltelijk zelf in de hand. Focus op het imago biedt je met inspirerende cases en praktijkverhalen handvaten om zelf aan de slag te gaan.

Datum maandag 2 februari 2015
Locatie Lamot, Mechelen Toon op kaart
Organisator VVBAD

Focus op het imago van bibliotheek en archief

Hoe het publiek over je denkt, heb je gedeeltelijk zelf in de hand. Focus op het imago biedt je met inspirerende cases en praktijkverhalen handvaten om zelf aan de slag te gaan.

Eerst kijken we over het muurtje: Harry Demey, de man achter de campagne 't Stad is van iedereen, komt het verhaal vertellen van een van de opmerkelijkste imagocampagnes van de voorbije jaren en laat daarbij ook zijn licht schijnen op het imago van bibliotheek en archief. Daarna komt Sylvia Van Peteghem uitleggen hoe ze met de Boekentoren van een vervallen monument een groeiende hype maakte en vertelt Danie De Saedeleer het verhaal van de Leuvense belevenisbibliotheek.

Aan praktijktafels word je in kleine groepjes gedurende een tiental minuten geïnspireerd door concrete verhalen over de impact van crowdfunding, van samenwerking (tussen bibliotheek en archief of tussen bibliotheek en cultuurcentrum), van het compleet herdenken van de bibliotheek (de Vertellerij in Antwerpen, Agora in Leuven), van vraaggericht werken …

Uitgangspunt zijn de resultaten van het onderzoek naar het imago van bibliotheek en archief dat de VVBAD uitvoerde in samenwerking met Memori, onderzoeksgroep van Thomas More Mechelen, en in opdracht van de Vlaamse overheid. De gekozen voorbeelden sluiten nauw aan bij de aanbevelingen uit het onderzoek.

We sluiten af met een netwerkmoment, zodat jij niet alleen geïnspireerd, maar ook vol goede voornemens vertrekt.

Programma

10u. voorstelling resultaten imago-onderzoek: Steven Wellens, Memori

11u. Keynote Harry Demey
Harry Demey groeide op in een arbeidersgezin op 't Kiel en is autodidact. Hij is CEO van het reclamebureau LDV United. Hij stond mee aan de wieg van de campagne 't stad is van iedereen en had goesting om dat verhaal in een boek neer te schrijven: Zot van A (Uitgeverij Lannoo).

12u. lunch

13.00u case bibliotheek Tweebronnen, Leuven: Danie De Saedeleer

De bibliotheek van vandaag functioneert in een heel andere omgeving dan pakweg 10 jaar geleden. Bib Leuven noemt zich vanaf 2010 een belevenisbibliotheek. Is dit een hype of is dit hét antwoord op een veranderende maatschappelijke context ? En welke rol speelt de samenwerking met het cultuurcentrum in dit verhaal ?

13.30u case Boekentoren: Sylvia Van Peteghem (hoofdbibliothecaris UGent)

Grenzen verleggen. Eerlijk rapporteren. Verhalen vertellen. Inhoud brengen. En … tegen iedereen vriendelijk zijn want je weet nooit…

14.00u. case publiekscampagne Stuk van het Jaar, BRAIN (Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland): Rens Fromme

Stuk van het Jaar is een landelijke publieksactiviteit van BRAIN, waarbij archieven hun mooiste archiefstuk aandragen en waarop publiek vervolgens kan stemmen. De verkiezing vind plaats tijdens de Maand van de Geschiedenis. Archieven en hun achterban kiezen eerst zelf het mooiste, meest bijzondere of ludieke archiefstuk uit hun collecties. Gedurende de maand oktober zijn vervolgens alle inzendingen, in een digitale expositie, online te zien zijn op de website www.onsdna.nl/stuk-van-het-jaar en via www.maandvandegeschiedenis.nl. Het publiek wordt opgeroepen om te stemmen op hun favoriete stuk. Aan het einde van de maand oktober wordt de winnaar van deze publieksverkiezing bekend gemaakt en gehuldigd. De afgelopen twee edities leverde de verkiezing veel aandacht op voor archieven in de regionale en nationale media.

14.30u praktijktafels
(Cases worden in een tiental minuten voorgesteld aan een tiental deelnemers, zodat iedereen kennis kan maken met vijf praktijkverhalen

 • Crowdfunding: een concreet project van het Begijnhofmuseum Turnhout (Ingrid Rombaut)
  • Met het crowdfundingproject ‘Geef de Turnhoutse begijnen een stem’ trachtte het Begijnhofmuseum in 2014 de financiële middelen bij elkaar te krijgen om een 16de-eeuws muziekhandschrift te digitaliseren. Het initiatief kon (verrassend) op heel wat steun rekenen, en niet enkel financieel…
 • Samenwerking tussen bibliotheek en archief in Ieper (Jochen Vermote en Eddy Barbry)
  • De Neerstad is een project op de site van de oude weefgetouwenfabrikant ‘Picanol’, waarbij oud en nieuw op kwalitatief hoogstaande manier gecombineerd worden. Naast de publieke functies met het bouwen van een bibliotheek, archief, stedelijke academies en ondergrondse parking, is er een private ontwikkeling waarbij zowel private als sociale woningen ontwikkeld worden en er ruimte wordt gecreëerd voor winkels en horeca. De oude weefgetouwenfabriek is zo een heuse cultuurfabriek geworden
   De nieuwe locatie gaf zowel het stadsarchief als de bibliotheek de nodige extra uitstraling. De dynamiek die bij en tussen beide diensten ontstond zorgde voor een groter publieksbereik in de regio Ieper.
 • Delphi: de vraaggerichte bibliotheek (Natalie Decrock)
  • Via het Delphitraject, dat ondersteund wordt door de Provincie West-Vlaanderen, engageerden reeds 33 West-Vlaamse bibliotheken zich om te werken aan een vraaggerichte dienstverlening.
   Aan de hand van concrete voorbeelden wordt aangetoond hoe Delphi-bibliotheken het vraaggericht werken in de praktijk brengen.
 • De Vertellerij, een Antwerpse belevenisbibliotheek voor kinderen en hun ouders (Tinne Derkinderen)
  • De wijkbibliotheek Groenenhoek (Berchem) is sinds september 2014 gesplitst in twee. In het dienstencentrum De Meere is er bibpunt voor volwassenen en in de huidige wijkbib is er een culturele belevenisbib voor kinderen en hun ouders genaamd De Vertellerij.

   De Vertellerij is een culturele ontmoetingsplek vol verhalen voor kinderen en hun ouders. Hier zijn kinderen baas en ligt de focus vooral op leesplezier, cultuur, vertellen, ontmoeten, leren, spelen en informeren. Naast een kinderbib is er webplek met vier pc’s waar kinderen dagelijks een uurtje gratis op het internet kunnen en een speelruimte met een gezellige voorleeshoek waar allerlei activiteiten georganiseerd worden.

   De Vertellerij is naast een fascinerende boekenplek ook een broeiplaats van culturele activiteit. Er is een speelruimte, een boekenbakfiets om naar de pleintjes in de buurt te gaan en op woensdag vinden De Speelvogels er onderdak: een open creatief aanbod voor kinderen (in samenwerking met de jeugddienst). Bovendien worden er regelmatig kleinschalige culturele activiteiten georganiseerd (bijvoorbeeld een klassiek concert voor kinderen).

   De ouders kunnen dan weer terecht in de Koffieboekenbar, een koffiehoek met tijdschriften, de krant en boekenkast vol informatieve boeken rondom opvoeden. Bovendien starten we binnenkort met het organiseren van allerlei activiteiten en infomomenten voor (jonge) ouders.

   Meer info over De Vertellerij vind je op de Facebookpagina van De Vertellerij

 • Bomb the bib in Gent (Patricia Huyghe)
  • De Gentse bibliotheek verlaat het Woodrow Wilsonplein in 2016 en steekt het water over naar de site van De Krook. Daar komt een gloednieuwe bibliotheek en niet zomaar één. De toekomstige bibliotheek zal veel meer bieden dan boeken, films en muziek alleen: het wordt een plaats die bezoekers nog meer en op nieuwe manieren stimuleert, inspireert en uitnodigt om zelf een actieve rol op te nemen op deze unieke plek van kennis en cultuur. Om de jongerenbibliotheek concreter vorm te geven, doet de bibliotheek nu een beroep op échte experten nl. de Gentse jongeren zelf. Onder de campagne ‘Bomb The Bib’ en slogan ‘met explosieve ideeën’ - werd een jongerenparticipatietraject uitgestippeld. iMinds-MICT-Ugent stond in voor de methodologie van het onderzoekstraject ‘Living Lab proeftuinonderzoek Bib2.0’ en REC Radiocentrum verzorgde het communicatieluik.
   Bedoeling van dit onderzoekstraject is de veranderende noden en behoeften van de jeugd in kaart te brengen, te achterhalen wat zij zelf verwachten van de nieuwe bibliotheek en hen nu al van dichtbij te betrekken bij de invulling ervan. Ook nieuwe technologische ontwikkelingen en de snelle digitale (r)evolutie liggen aan de basis van ‘Bomb the bib’. Jongeren worden gestimuleerd om de bib te bombarderen met frisse en explossieve ideeën, die kunnen worden meegenomen in de plannen voor een jongerenafdeling in de Bibliotheek.
   De resultaten van dit onderzoek worden aan u voorgsteld.
 • Een stadsspel voor jongeren in Sint-Niklaas (Tine Van Landeghem)
  • Beslissingen nemen en moeilijke keuzes maken, daar draait het om in het stadsspel Dilemma 14/18 uitgewerkt door vzw Tumult. Jongeren (of volwassenen) kruipen in de leefwereld van vijf personages die tijdens de Eerste Wereldoorlog in en rond Sint-Niklaas wonen. Het Stadsarchief Sint-Niklaas zorgt voor de lokale invulling van de personages en stelt het spel ter beschikking aan (jeugd)verenigingen en scholen. De spelers staan voor levensechte dilemma’s, verzamelen voedselbonnen en voeren groepsopdrachten uit. Zo redden ze hun leven in deze waanzinnige periode. Voor het secundair onderwijs wordt volop gewerkt aan een educatief pakket dat dit stadsspel ondersteunt. Via lesfiches en exclusieve bronnen kan iedere vakleerkracht aan het werk in de klas, al dan niet in combinatie met het stadsspel. Het spel richt zich in Sint-Niklaas op de (vele!) middelbare scholen in de stad en wil de beleving van de Groote Oorlog op lokaal vlak tastbaarder maken. Met het educatief pakket willen we jongeren (en hun verschillende vakleerkrachten) bewust maken van het bestaan van het Stadsarchief en de mogelijkheden die het Stadsarchief hen kan bieden.
 • Agora, een leercentrum van de KU Leuven (Peter Verbist)
  • AGORA is het nieuwe leercentrum voor studenten en personeel KU Leuven. In deze informele leeromgeving kunnen gebruikers doen wat ze willen doen in een lerende context. Ze bepalen m.a.w. zelf het wat, hoe en wanneer. AGORA is méér dan een gebouw. Het is een concept, een sociaal kruispunt van informatie, technologie en dienstverlening. AGORA is Grieks voor markt, al eeuwenlang een plaats van ontmoeten en sociale relaties. Ook in Leuven wil AGORA een sociale hub zijn waar studenten en personeel van onze universiteit elkaar ontmoeten.
 • Boekenruil (Kathleen Cortens, Stichting Lezen)
  • Er gaan al langer stemmen op die pleiten voor consuminderen. Ook ruilen heeft zijn plaats veroverd binnen deze transitiebeweging en wint steeds meer terrein. Ruilen is het nieuwe kopen en delen het nieuwe hebben. Het is goedkoper, ecologischer, duurzamer én socialer. Want sharing is caring.

   Boeken zijn perfect om een ruilproject rond op te zetten. Stichting Lezen speelde dan ook in op deze trend en plaatste tijdens de zomer drie boekenruilkasten in de stations van Leuven, Antwerpen en Gent. Vandaag vertellen ze meer over ruilen in het algemeen en hun ervaring met boekenruil in het bijzonder.

 • Cultuurcommunicatie in Leuven (Kristel Salaets, adviseur cultuurcommunicatie en Ilse Depré, docent BiB IDee)
  • Cultuurcommunicatie is een vak op zich. Maar als bib moet je vaak de noden en wensen van de eigen organisatie verzoenen met de algemene bepalingen van de communicatie- en IT-dienst. De Bib Leuven biedt je een blik op de tools die zij gebruikt om zich als belevenisbib kenbaar te maken. Een verhaal van samenwerkingen en compromissen.
 • Een onthaal- en ticketbalie in de Bib Leuven (Danie De Sadeleer en Sofie Missorten)
  • De Bib Leuven scherpte sinds 2010 de contacten met het Leuvense cultuurcentrum, 30CC, aan. Er wordt sindsdien niet alleen samengewerkt om activiteiten op poten te zetten. Organisatorisch worden beide instanties ook nauwer met elkaar verbonden. Vanaf 2010 werd de onthaalbalie van de Bib een onthaal- en ticketbalie waar leners/klanten ook terecht kunnen voor de aankoop van tickets van 30CC. Hoe zorg je ervoor dat dit veeleer een evidentie wordt dan een gedwongen huwelijk, met alle voor- en nadelen en een blik op de toekomst? We gaan er graag dieper op in.

16u. Plenaire afsluiting

Praktisch 

Plaats: Lamot, Van Beethovenstraat 8, Mechelen
Prijs: 60 euro (VVBAD-leden) | 90 euro (niet-leden)


Activiteiten van VVBAD

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be