Taaltraining Frans

Taaltraining Frans

De VVBAD organiseert samen met LINGUAPOLIS praktijkgerichte taaltraining Frans voor bibliotheekmedewerkers.

Datum dinsdag 7 februari tot dinsdag 6 maart 2012
Locatie Universiteit Antwerpen
Organisator VVBAD

Tijdens de training ligt de nadruk op spreek- en luistervaardigheid in functie van een geslaagde communicatie met bibliotheekgebruikers in telefonische contacten en gesprekken met bezoekers aan de balie. Daarnaast wordt vaktechnische woordenschat aangeboden inzake de bibliotheeksector. Deze taaltraining veronderstelt reeds een algemene voorkennis van het Frans.

Volgende vaardigheden en taalhandelingen worden behandeld:

Spreek- en luistervaardigheid

 • Vragen van klanten begrijpen en informatie kunnen verstrekken
 • De bibliotheek voorstellen
 • De weg uitleggen
 • Klantvriendelijk communiceren
 • Procedures en interne reglementen toelichten
 • Klachtenbehandeling
 • Oplossingen voorstellen
 • Vriendelijk en gepast reageren in delicate situaties
 • Vakspecifiek taalgebruik begrijpen en beheersen
 • Standaardformules: een telefoongesprek openen en afronden
 • Omgaan met cijfers en data

Aanbrengen en inslijpen van woordenschat

We voorzien een input van algemene en vaktechnische woordenschat inzake de bibliotheeksector. De deelnemers leren dit vakjargon correct en vlot gebruiken in dagelijkse werksituaties. De deelnemers krijgen een terminologielijst met bibliotheektermen in het Nederlands en Frans.

Overwinnen van spreekangst, versterken van zelfvertrouwen en verwerven van communicatieve vlotheid in het Frans

Om dit te bereiken werken we met gesimuleerde taken die de authentieke werkomgeving zeer sterk benaderen. Tijdens de training krijgt de cursist ook de nodige leerstrategieën en tips mee over taalleren. De deelnemers leren welke bronnen ze autonoom kunnen raadplegen om bepaalde taalelementen op te zoeken en/of te verifiëren.

Uitspraak

We besteden ook aandacht aan de correcte uitspraak en intonatie om een vlotte communicatie te bekomen.

Evaluatie

We hanteren een systeem van permanente evaluatie om zowel de deelnemers als de taaldocent inzicht te geven in het leerproces. De deelnemers worden beoordeeld op basis van hun participatie en prestaties tijdens de taaltrainingen. We verwachten dan ook dat ze alle sessies bijwonen en actief deelnemen aan de lessen. Aangezien we activerende werkvormen inzetten, krijgt elke deelnemer maximale spreekkansen en kunnen we ook persoonlijke feedback verzekeren.

Praktische organisatie

Deze opleiding bestaat uit een traject per taal van 12 uur voor een groep van maximum 15 deelnemers. Zo krijgt iedereen maximale spreekkansen en persoonlijke feedback.
De taaltraining omvat 12 contacturen, verdeeld over 4 sessies van 3 uur. Deze sessies vinden plaats op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen.

Voor we met de taalopleiding van start gaan, organiseren we een individuele screening van de deelnemers. Dit is een mondeling gesprek per telefoon dat max. 15 minuten in beslag neemt. Deze screenings hebben als doel zowel het niveau, als de motivatie, verwachtingen en specifieke behoeften van de deelnemers in kaart te brengen. De reeds aanwezige voorkennis en de noden van de deelnemers bepalen sterk de taaltraining. Zo kunnen we het cursusmateriaal en de werkvormen aanpassen op maat van de deelnemers. Op die manier kunnen we ook de groepen zo homogeen mogelijk samenstellen qua taalbeheersingniveau.

Datum

De taaltrainingen Frans vinden plaats op volgende dinsdagen: 07/02, 14/02, 28/02 en 06/03 telkens van 9.30 u. tot 12.30 u.


Activiteiten van VVBAD

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be