Strategie en methodieken van het Kenniscentrum Mediawijsheid

Strategie en methodieken van het Kenniscentrum Mediawijsheid

Wie:

Laure Van Hoecke

Waar:

Delvaux

Wanneer:

Vrijdag 13 september 2013, 10.30 u.

Tijdens deze bijdrage presenteren we hoe een netwerkorganisatie als Mediawijs.be een meerwaarde kan creëren voor het werkveld mediawijsheid en welke strategieën en methodieken het hiervoor aanwendt. We focussen hierbij ook specifiek op de bibliotheek en de relatie van de bibliotheek tot andere actoren uit het werkveld mediawijsheid.

Mediawijs.be heeft als doel initiatieven te organiseren en projecten te ondersteunen die mensen kritischer en bewuster leren omgaan met een gemediatiseerde samenleving. Drie inhoudelijke pijlers staan daarbij centraal: het stimuleren en verhogen van competenties, het creëren van een e-inclusieve samenleving en het creëren van een veilige en verantwoorde mediaomgeving. Mediawijs.be zal actoren uit de overheid, middenveld, mediasector en onderzoek samenbrengen om publiek private partnerships aan te moedigen vanuit een multi-stakeholder-aanpak.

Een belangrijke opdracht van Mediawijs.be is het inspelen op de directe noden van het veld en de industrie. Mediawijs.be startte daarom meteen vanaf februari 2013 projecten op die beantwoorden aan een aantal directe noden uit het werkveld: - een toolkit mediawijsheid waarin o.m. methodieken en goede praktijken voor begeleiders van kinderen en jongeren worden opgenomen; - een toolkit voor jonge mediaprofessionals met speciale aandacht voor auteursrechten; een educatief traject rond reclamewijsheid wat onder meer zal uitmonden in een testpakket voor het onderwijs en een visietraject rond de samenwerking tussen bibliotheken en scholen. Elk project komt tot stand in samenwerking met diverse partners uit het onderwijs, de mediasector, het middenveld en de academische wereld.

Vanaf september 2013 zal Mediawijs.be in samenwerking met iMinds een oproep organiseren voor bijkomende pilootprojecten die inspelen op actuele mediawijsheidsonderwerpen. De thema’s, criteria en aandachtspunten van mogelijke projectvoorstellen zullen eveneens tijdens de uiteenzetting toegelicht worden. De bedoeling is dat geïnteresseerden hierover meteen ook gericht vragen kunnen stellen.

Mediawijs.be beheert ook een online platform (www.mediawijs.be) waarop allerhande informatie, kennis, methodieken en goede praktijken gedeeld worden met het werkveld en het brede publiek. Een testversie zal tegen september 2013 aan het publiek gepresenteerd kunnen worden.

CV: Laure VAN HOECKE studeerde geschiedenis en filosofie aan de KUBrussel en de KULeuven. Zij startte in 2007 als stafmedewerker cultuur bij LOKO. In 2008 werd zij campagneverantwoordelijke voor de Digitale Week bij LINC vzw. Vanaf 2010 werd ze coördinator van deze organisatie en verantwoordelijke voor het VSNG, een netwerk van e-inclusie-initiatieven. Zij startte in 2012 het project Mediacoach op in samenwerking met Bibnet, KHLeuven en Mediaraven. Sinds begin 2013 is zij deeltijds netwerkcoördinator bij Mediawijs.be, het Vlaams kenniscentrum voor Mediawijsheid. Ze is momenteel ook nog steeds werkzaam als coördinator bij LINC vzw.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be