Samenwerken: trendy of noodzakelijk?

Samenwerken: trendy of noodzakelijk?

De bibliotheeksector heeft een lange traditie op het vlak van samenwerking. Deze samenwerking blijft vaak binnen een zelfde sector. Toch is ook samenwerking tussen bibliotheken uit verschillende sectoren best mogelijk.

Datum dinsdag 22 mei 2007
Locatie Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
Organisator VVBAD

De bibliotheeksector heeft een lange traditie op het vlak van samenwerking. Deze samenwerking blijft vaak binnen een zelfde sector: hogeschoolbibliotheken werken samen met andere hogeschoolbibliotheken, openbare bibliotheken vormen samen een netwerk...

Toch is ook samenwerking tussen bibliotheken uit verschillende sectoren best mogelijk.

  • In Sint-Niklaas werd een filiaal van de stedelijke bibliotheek op de nieuwe campusbibliotheek van de KaHo Sint Lieven geïntegreerd. Deze bibliotheek dient als stedelijke openbare bibliotheek en als studielandschap voor de studenten en docenten van de hogeschool;
  • Vanaf 2006-2007 werken de bibliotheek van de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) en de Provinciale Bibliotheek Limburg (PBL) in Hasselt samen;
  • Het Antwerpse bibliotheeknetwerk Anet brengt bibliotheken uit verschillende sectoren samen;
  • In Adamnet, het Amsterdamse bibliotheeknetwerk hebben ongeveer vijfentwintig bibliotheken miljoenen boeken, duizenden tijdschriften, diverse multimedia en nog veel meer ter beschikking. Via één zoekmachine zoek je in de catalogi van de verschillende bibliotheken en met een (gratis) Adamnet-pas kan je boeken lenen, en dit zowel in wetenschappelijke als openbare of kunstbibliotheken.

Welke extra mogelijkheden bieden deze vormen van samenwerking voor de gebruiker? Krijgt het grote publiek nu toegang tot een wetenschappelijke bibliotheek (en tot de informatiemaatschappij)? Neemt de kwaliteit van dienstverlening (collectie, verruimde openingsuren ...) toe? Is samenwerking een trend of een noodzaak? En wat zijn de knelpunten?

Deze en andere vragen rond samenwerking kwamen aan bod op de studiedag van de sectie schoolbibliotheken op 22 mei in de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven te Sint-Niklaas.

Lezingen:

Overzicht van samenwerkingsverbanden in Vlaanderen

Chris Goetschalckx, bibliothecaris-coördinator Hogeschool Antwerpen

 

Samenwerking hogeschoolbibliotheek en openbare bibliotheek Sint-Niklaas

Dirk Smet, bibliothecaris Stedelijke Openbare Bibliotheek Sint-Niklaas en Wim Christiaens, bibliothecaris Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Sint-Niklaas.
Met een bezoek aan de hogeschoolbibliotheek (of is het de openbare bibliotheek)?

Voorstelling AdamNet

Azim Koning, secretaris Stichting Adamnet en beleidsmedewerker Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UBA)

 

Samenwerking PHL-bibliotheek - PBL Hasselt

Myriam Lemmens, bibliothecaris PHL-bibliotheek en Martine Balcer, directeur Provinciale Bibliotheek Limburg

 

Samenwerking Antwerpse bibliotheken

Jan Corthouts, coördinator Anet, Universiteit Antwerpen

 

Conclusies 

Sissi Loostermans, hogeschoolcoördinator-mediathecaris Karel de Grote-Hogeschool.


Activiteiten van VVBAD

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be