Praktijkmiddag Werken aan meerwaarde in een veranderende omgeving

Praktijkmiddag Werken aan meerwaarde in een veranderende omgeving

Besturen en directies van organisaties stellen het aanhouden van een eigen bibliotheek of informatievoorziening steeds vaker in vraag. Iedereen die verantwoordelijk is voor een interne informatiedienstverlening (bibliotheek, documentatiedienst of anderszins) ziet zich daarom ook voor de taak gesteld om continue de meerwaarde van die informatiediensten en -producten voor het voetlicht te brengen van de beslissers.

Datum vrijdag 18 februari 2011
Locatie Hogeschool Gent, Campus Schoonmeersen
Organisator VVBAD

Besturen en directies van organisaties stellen het aanhouden van een eigen bibliotheek of informatievoorziening steeds vaker in vraag. Iedereen die verantwoordelijk is voor een interne informatiedienstverlening (bibliotheek, documentatiedienst of anderszins) ziet zich daarom ook voor de taak gesteld om continue de meerwaarde van die informatiediensten en -producten voor het voetlicht te brengen van de beslissers.

Als de informatiediensten en -producten niet mee evolueren met de kernactiviteiten van de organisatie, is het bestaansrecht van de bibliotheek in gevaar. Bovendien evolueert de werkomgeving van de doelgroep zich ook. Steeds meer tools en zinvolle bronnen staan de doelgroepen ter beschikking buiten de bibliotheek om.

Daarom organiseert de VVBAD deze praktijkmiddag in samenwerking met Hanneke Smulders, adviseur van Infomare te Terneuzen. Vier collega's delen graag hun ervaringen met het werken aan meerwaarde met u.

Programma

12.15 u. Ontvangst met lunch en gelegenheid tot netwerken.

13.00 u. Meten is weten: een audit toont de waarde van specifieke diensten van de VRT Documentatiedienst aan. 
De Documentatiedienst van de Vlaamse Radio- en Televisie (VRT) te Brussel richt zich met name op het ondersteunen van journalisten en programmamakers. Op verzoek van de directie is in 2008 een audit uitgevoerd naar het nut van de informatiediensten en -producten van deze afdeling. Christine Fettweis, hoofd Documentatiedienst bij de publieke omroep VRT, licht de opzet van de audit toe, de uitkomst en de wijze waarop de uitkomst is ingezet om de directie van de meerwaarde van de documentatiedienst te overtuigen en de dienstverlening verder te verbeteren. Naast de gebruikersenquête, hebben ook bedrijfsbezoeken aan vergelijkbare binnen- en buitenlandse documentatiediensten de beleidsmakers kunnen overtuigen van de meerwaarde.

13.30 u. Een nieuwe leeromgeving: gevolgen voor personeel en studenten
Avans Hogeschool is in 2004 ontstaan na een fusie van twee hogescholen. Avans Hogeschool heeft vestigingen in Breda, Den Bosch en Tilburg en heeft momenteel 24.000 studenten. De strategische keuze voor een nieuwe onderwijsvisie in 2004 heeft grote gevolgen gehad voor de inrichting van niet alleen het onderwijs, maar ook voor de gebouwen. Deze veranderingen vragen ook een ander type bibliotheekpersoneel. Vanaf 2006-2007 heeft Avans op elke locatie een leercentrum, Xplora genaamd. Ellen Simons, adjunctdirecteur van het Leer- en innovatiecentrum (LIC) van Avans Hogeschool, gaat in op de inrichting en komst van Xplora en hoe de keuze voor Xplora voortvloeit uit de strategische keuzes vanuit het College van Bestuur. Door de komst van de Xplora en de organisatorische inbedding in een LIC is het traditionele bibliotheekpersoneel heel anders gaan werken in de ondersteuning naar studenten en docenten. Vooral in de nauwe samenwerking met het onderwijs wordt veel geïnvesteerd, net als in de samenwerking binnen het LIC met andere collega's, zoals onderwijsconsultants en e-learning adviseurs.

Het investeren in continue scholing van het bibliotheekpersoneel, het inzetten van Web 2.0, het doelgericht geven van instructies informatievaardigheden, het onderhouden van contacten met het onderwijs als vaste nieuwe taak en het werken met prestatie-indicatoren dragen ertoe bij dat het LIC tegen alle trends in groeit qua personeel en dienstverlening. Door zich blijvend aan te passen aan de nieuwe vorm van de kernactiviteiten binnen de Hogeschool, afscheid te nemen van de traditionele bibliotheek en de bibliotheekdiscipline om te vormen naar een multidisciplinaire onderwijsondersteuning blijkt de interne informatiedienstverlening toekomstbestendig te zijn.

14.00 u. Created by Tax people for Tax people: de organisatie van fiscaal-juridische informatievoorziening
Ernst & Young Belastingadviseurs beschikt al sinds 1993 over een eigen interne databank voor fiscaal-juridische vakliteratuur en sinds 1996 over een professionele beheerorganisatie daarvoor. Die organisatie bewijst tot op de dag van vandaag haar waarde door de continue ontwikkeling van op maat gesneden informatieproducten en -diensten. Voortdurende communicatie met de doelgroepen zorgt ervoor dat de informatiedienstverlening goed blijft aansluiten bij de (ontwikkelingen in de) kernactiviteiten. Hoe belangrijk die communicatie met de directie en gebruikers én het spreken over gemeenschappelijke doelen is, vertelt Frans Rikhof, hoofd Bureau Informatievoorziening, Ernst & Young Belastingadviseurs te Rotterdam.

14.30 u. De positie van de hedendaagse academische bibliotheek binnen onderwijs en onderzoek.
De huidige reorganisatie bij de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent brengt ook een reorganisatie van de betrokken bibliotheken met zich mee. Dit betekent de fusie van de huidige 48 vakgroepbibliotheken tot één faculteitsbibliotheek en een hervorming van de bestaande collecties en diensten van de voormalige vakgroep- en seminariebibliotheken. Bovendien dwingen de actuele ontwikkelingen in de onderzoeks- en in de bibliotheekwereld ook tot een herbezinning op de positie van de academische bibliotheek. Nieuwe werkomgevingen vragen immers om een herformulering van de missie van de bibliotheek.

Saskia Scheltjens, faculteitsbibliothecaris van de Universiteit Gent - Faculteit Letteren & Wijsbegeerte, werd aangetrokken om deze reorganisatie van de bibliotheken te leiden. Met voorbeelden uit de academische en museale bibliotheekwereld schets zij de richting waarin de identiteit van bibliotheken in het algemeen en wetenschappelijke bibliotheken in het bijzonder zich zou kunnen ontwikkelen om van dienst te kunnen blijven voor de studenten, docenten en hoogleraren.

15.00 u. Koffie/Thee pauze

15.30 u. Paneldiscussie met de sprekers

16.30 u. Einde


Activiteiten van VVBAD

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be