Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken

Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek, de VVBAD en de Universiteitsbibliotheek Antwerpen nodigen u op donderdag 3 oktober 2013 uit voor het vierde Overlegplatform voor erfoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel.

Datum donderdag 3 oktober 2013
Locatie UAntwerpen Toon op kaart
Organisator VVBAD & Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw

Dit forum voor dialoog, informatieuitwisseling en samenwerking vindt plaats in het Hof van Liere van de Universiteit Antwerpen. Het Overlegplatform start om 11u00 maar voorafgaand kunt u deelnemen aan het randprogramma. Rond 16u30 sluiten we af met een receptie.

Randprogramma

09u30 - 09u45

Onthaal met koffie

09u45 - 10:45

Geleid bezoek aan de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap en de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen
Ellen Storms (Universiteitsbibliotheek Antwerpen) en Erna Van Looveren (Ruusbroecgenootschap)

De erfgoedbibliotheken van de Universiteit Antwerpen en het Ruusbroecgenootschap stellen hun werking voor aan de hand van een aantal bijzondere werken, waaronder een zeventiende-eeuws handschrift met 72 Middelnederlandse preken en religieuze teksten dat de Universtiteit Antwerpen recent kon verwerven. Beide bibliotheken werken nauw samen en behaalden in 2011 samen het kwaliteitslabel van Erkende Erfgoedbibliotheek.

Hoofdprogramma

10u30 - 11u00

Onthaal met koffie

11u00 - 11u10

Verwelkoming
Prof. dr. Pierre Delsaerdt (Universiteit Antwerpen), 
voorzitter van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Behoud en beheer

11u10 - 12u00

UPLA: een model voor schaderegistratie in erfgoedbibliotheken
Marijn de Valk (Boekrestauratie de Valk), Ellen Storms (Universiteitsbibliotheek Antwerpen) en Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)

Dit jaar ontwikkelt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de Universal Procedure for Library Assessment. UPLA is een steekproefmethode voor schaderegistratie die een betrouwbaar beeld schetst van de algemene bewaarsituatie van een bibliotheekcollectie. U hoort wat het model inhoudt, hoe een UPLA-traject in een bibliotheek wordt opgestart en uitgevoerd, en wat de eerste ervaringen zijn met dit model.

12u00 - 12u15

Geef om boeken: instrumenten voor fondsenwerving
Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)

Volgende maand lanceert de Vlaamse Erfgoedbibliotheek samen met het Vlaams Fonds voor de Letteren een crowdfundingplatform waarmee erfgoedbibliotheken online fondsen kunnen werven voor conserveringsprojecten. Maar dat is niet het enige instrument dat wordt ontwikkeld om erfgoedbibliotheken te ondersteunen in hun fondsenwerving. We lichten alvast een tip van de sluier op. 

12u15 - 13u00

Lunch met UPLA praktijkdemonstratie

Tijdens de lunch, die u wordt aangeboden door de Universiteit Antwerpen, kunt u verder kennismaken met de UPLA-methode aan de hand van enkele voorbeelden uit de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap.

Digitalisering en ontsluiting

13u00 - 13u25

Open (Cultuur) Data
Joris Janssens (PACKED)

Opencultuurdata.be is een campagne die erop is gericht om erfgoedinstellingen te bewegen gegevens als open data ter beschikking te stellen. Dat heeft interessante voordelen, maar ook wel de nodige technische en juridische voeten in de aarde. Wat betekent het voor een erfgoedbibliotheek om catalogus- en andere data 'open' aan te bieden?

13u25 - 13u45

Digitale bibliotheken: Flandrica.be en DBNL
David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)

Digitalisering is een speerpunt van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en het netwerk is rechtstreeks betrokken bij twee digitale bibliotheken: het eigen Flandrica.be dat eind 2012 in de lucht kwam en sinds dit jaar ook bij de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Een korte update over de toekomstige ontwikkelingen van deze online bibliotheken.

13u45 - 14u10

VIAA en het Nieuws van de Groote Oorlog
Nico Verplancke (VIAA)

Het Vlaams Instituut voor Archivering is in volle opstart. Maar de laatste A in VIAA staat niet meer voor 'audiovisueel'. De scope van het archief wordt op termijn uitgebreid tot documenten, foto’s en andere objecten. Hierop vooruitlopend startte het VIAA in samenwerking met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, FARO, PACKED en enkele erfgoedbibliotheken en archieven een digitaliseringsproject voor kranten uit de Eerste Wereldoorlog. Wat mogen we verwachten van het VIAA en dit project?

14u10 - 14u30

STCV, wat kun je ermee?
Steven Van Impe (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience)

De Short Title Catalogus Vlaanderen is in haar dertienjarig bestaan aangegroeid tot een respectabele omvang van 19.500 titelbeschrijvingen op basis van meer dan 33.000 exemplaren. Of je nu wel of geen partner bent in deze databank: hoe gebruik je als erfgoedbibliotheek dit rijke en betrouwbare bestand in je voordeel?

Collectie/beleid

14u30 - 14u45

Samen weet je meer: de collegagroep Collectieplan
David Coppoolse en Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)

Een collectieplan is een belangrijk instrument in het beleid van een erfgoedbibliotheek. Maar de opmaak ervan is geen eenvoudige klus. Om elkaar hierbij te ondersteunen en al doende ervaringen en tips uit te wisselen, komen de partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek regelmatig samen in een collegagroep. Een traject dat een vervolg verdient voor de bredere sector?

14u45 - 15u00

Koffiepauze met bevraging over collegagroepen

Tijdens de koffiepauze peilen wij naar uw interesse voor het uitwisselen van ervaringen en expertisedeling via collegagroepen.

15u00 - 16u30

Politiek debat

Journalist Rik Van Cauwelaert confronteert vertegenwoordigers van diverse politieke partijen met stellingen over de rol en waarde van erfgoedbibliotheken: Hoeveel belang hechten zij aan ons geschreven en gedrukte geheugen? Welke rol hebben erfgoedbibliotheken te vervullen en hoe kan de overheid hen daarin ondersteunen? Hebben zij antwoorden op de vele uitdagingen waarvoor erfgoedbibliotheken zich geplaatst zien?

16u30 - 17u30

Receptie

Op deze receptie, die u wordt aangeboden door de Universiteit Antwerpen, kunt u napraten met collega's en politici.


Activiteiten van VVBAD

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be