Oud nieuws, nieuw leven?

Oud nieuws, nieuw leven?

Studiedag over de digitale bewarig en ontsluiting van historische kranten  

Datum donderdag 1 februari 2007
Locatie Stadhuis Ieper
Organisator VVBAD

Oud nieuws

Heel wat bibliotheken, archieven en documentatiecentra bewaren kranten. Ze worden er als historische bron door een brede groep van onderzoekers geconsulteerd. Helaas is dit papieren erfgoed erg kwetsbaar en dreigt het op korte termijn door verzuring en beschadiging te verdwijnen.

Nieuw leven?
De laatste jaren opteren steeds meer bewaarinstellingen voor digitalisering van hun krantencollecties. Niet alleen om de kranten te conserveren, maar ook om ze voor een ruimer publiek te ontsluiten. Tijdens deze studiedag onderzoeken we zowel de knelpunten (auteurswet en privacywet) als de mogelijkheden (doorzoekbaarheid, raadpleegbaarheid, samenwerking met uitgeverijen en tussen erfgoedbewaarders) die het digitaliseren van krantenarchieven biedt.

"Oud nieuws, nieuw leven?” is een initiatief van de stad Ieper in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD vzw) en Culturele Biografie Vlaanderen vzw dat expertiseuitwisseling, netwerking en samenwerking in het bredere erfgoedveld wil stimuleren.

Programma

 • Geheugen van Ieper. Ontsluiting van lokale krantenarchieven door Eva Wuyts, Erfgoedcel Ieper
 • Publiek-private samenwerking bij de digitalisering van Friese kranten door Eddy van der Noord, Projectleider Stichting Digitaal Archief Leeuwarder Courant.
 • De actualiteit van het verleden. Metamorfoze en krantendigitalisering door Dennis Schouten en Sophie Ham, Bureau Metamorfoze- Digitale archivering van kranten en auteursrechten door Prof. Marie-Christine Janssens, Centrum voor Intellectuele Rechten - K.U. Leuven / K.U. Brussel
 • Erfgoed of erfzonde? Persoonsgegevens in het krantenarchief door Sven Van Damme, Interdisciplinary centre for Law and ICT - K.U.Leuven.
 • De bewaring van Belgische kranten: een gedeelde verantwoordelijkheid? door An Renard, Stadsbibliotheek Antwerpen en Dirk Luyten, Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij / UGent.
  Moderator: Iris Steen

Plaats

Stadhuis Ieper, Conferentiezaal, Grote Markt 34, 8900 Ieper

Vragen en inlichtingen

Erfgoedcel Ieper, St.-Jacobsstraat 1, 8900 Ieper
tel. 057 239 312
e-mail: erfgoedcel@ieper.be


Activiteiten van VVBAD

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be