Ontmoetingsdag voor archiefprofessionals aan beide zijden van de taalgrens - Journée de rencontre pour les professionnels des archives des deux côtés de la frontière linguistique

Ontmoetingsdag voor archiefprofessionals aan beide zijden van de taalgrens - Journée de rencontre pour les professionnels des archives des deux côtés de la frontière linguistique

Een land kun je proberen te splitsen. Archief daarentegen, laat zich niet zomaar in stukken rijten. We zouden het bijna vergeten, maar archivarissen aan beide kanten van de taalgrens krijgen vaak te maken met dezelfde uitdagingen. // On peut tenter de découper un pays. Les archives, par contre, ne se font pas si facilement déchiqueter. Nous l'oublierions peut-être presque, mais les archivistes des deux côtés de la frontière linguistique font souvent face aux mêmes défis.

Datum donderdag 12 september 2019
Locatie Brussel Toon op kaart
Organisator VVBAD sectie Archief en Association des archivistes francophones de Belgique

(version FR suit ci-dessous)

Een land kun je proberen te splitsen. Archief daarentegen, laat zich niet zomaar in stukken rijten. We zouden het bijna vergeten, maar archivarissen aan beide kanten van de taalgrens krijgen vaak te maken met dezelfde uitdagingen.
Lokale overheden moeten meezwemmen met de bestuurlijke digitaliseringsgolf. Europese en federale wetgeving over informatieveiligheid vindt haar weg naar het archief. Verschillende overheidsniveaus met versplinterde competenties vaardigen conflicterende richtlijnen uit over eenzelfde archiefreeks.
Wordt het geen tijd om het papieren en digitaal erfgoed opnieuw centraal te stellen? Laat ons – over grenzen en talen heen – ons netwerk uitbreiden, expertise uitwisselen, en simpelweg samen sterker staan.
Alle archiefprofessionals welkom op deze ontmoetingsdag in de Belgische Senaat. Als kennismaking luisteren we naar de ervaringen met publiekswerking over het Senaatsarchief en brengen een bezoek aan de expo die daar nu loopt. Vervolgens gaan we samen aan de slag om samenwerkingsmogelijkheden over de taalgrens heen te verkennen.

Programma

 • 9u: Onthaal in de Belgische Senaat
 • 9u30: “Publiekswerking bij de archiefdienst van de Belgische Senaat” met toelichting over en bezoek aan de virtuele en analoge expo Kleuren van de Bevrijding.
 • 10u45: Koffiepauze
 • 11u: Rondetafelgesprek met de Nederlandstalige en Franstalige archivarissen over gemeenschappelijke uitdagingen: Digital Act, GDPR, complex archiefbeheer in een land met verschillende bestuursniveaus
 • 12u30: Lunch in de buurt van het Parlement
 • 13u30: AHD-Sectiebestuur [voor de AHD-sectiebestuursleden]

Adres: Leuvenseweg 13, 1000 Brussel
Vergeet uw identiteitskaart niet. Houd rekening met de security check door de veiligheidsdiensten van het Paleis der Natie.
Lunch: de deelnemers betalen hun lunch zelf. Voorziene kost: 15 euro

INSCHRIJVEN KAN TOT 6 SEPTEMBER.

 

—————————————

Journée de rencontre pour les professionnels des archives des deux côtés de la frontière linguistique

On peut tenter de découper un pays. Cependant, les archives ne se font pas si facilement déchiquetées. Nous l'oublions peut-être, mais les archivistes des deux côtés de la frontière linguistique font souvent face aux mêmes défis.


Les gouvernements locaux doivent surfer sur la vague de la numérisation administrative. La législation Européenne et fédérale sur la sécurité de l'information se glisse parmi les matières d’archives. Différents niveaux de gouvernement aux compétences fragmentées publient des directives contradictoires sur la même série d'archives.
N’est-il pas temps de remettre le patrimoine papier et numérique au centre de l’attention. Élargissons notre réseau au-delà des frontières et des langues, échangeons notre savoir-faire et tout simplement... soyons plus puissants ensembles.
Tous les professionnels des archives sont les bienvenus lors de cette journée de réunion au Sénat belge. En guise d'introduction, nous écouterons les expériences des activités publiques sur les archives du Sénat et visiterons l'exposition qui s'y déroule actuellement. Nous travailleons ensuite ensemble pour explorer les possibilités de coopération transfrontalière.

Programme

 • 9h: Accueil au Sénat de Belgique
 • 9h30: “Politique des relations publiques du service des archives du Sénat de Belgique”: explications et visite à l’exposition “Couleurs de la libération”
 • 10h45: Pause café
 • 11h00: Table Ronde avec les archivistes francophones et néerlandophones sur des défis communs: Digital Act, GDPR, la complexité de la gestion d'archives dans un pays avec différents niveaux de gouvernement, ...
 • 12h30: Repas dans le quartier du Parlement

Adresse: 13 rue de Louvain, 1000 Bruxelles
N'oubliez pas votre carte d'identité. Tenez compte du contrôle de sécurité effectué par les services de sécurité du Palais de la Nation.
Déjeuner : les participants paient leur déjeuner eux-mêmes. Coûts prévus : 15 euros

Inscriptions jusqu'à 6 septembre.

 

 


Activiteiten van VVBAD

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be