OB Amstelveen

Meerdaagse studiereis Nederland donderdag 29 tot zaterdag 31 mei 2008

OB Amstelveen

Waar:

Amstelveen

Wanneer:

Vrijdag 30/05, 09.00u.
Vrijdag 28/11, 09.00u.

Deze bibliotheek noemt zichzelf wel eens de beste bibliotheek ter wereld. Wij gaan kijken of ze die hoge verwachtingen waarmaakt. Architecturaal is deze bibliotheek internationaal gerenommeerd.
website

Verslag van Els Cleymans 

Stichting Amstelland Bibliotheken

Op 1 januari 2008 werd de stichting Amstelland Bibliotheken (Centrum voor kennis en cultuur) officieel een feit. Voortaan gaan de bibliotheken van Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn samenwerken. Deze fusie paste perfect in het proces van bibliotheekvernieuwing zoals bedoeld werd in de Koepelconvenant herstructurering Openbare bibliotheekwerk, dat in 2001 werd ondertekend door de Vereniging van Nederlandse gemeenten, het Interprovinciaal overleg en het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Deze fusie beoogde om door een intensieve doorgevoerde werking te trachten de effectiviteit van de bibliotheken in de lokale gemeenschappen te verbeteren. Als voorwaarden voor vernieuwing werd de opschaling van de werkgebieden, het samenwerken met naburige bibliotheken en culturele en maatschappelijke instellingen en een doorgevoerde professionalisering naar voor geschoven. De Stichting Amstelland bibliotheken bestaat uit 6 bibliotheken die een werkingsgebied van 130.000 inwoners bedienen. Zij kunnen beschikken over een werkingsbudget van € 3.950.000, stellen 48 voltijdse equivalenten te werk (vte) en worden bestuurd volgens de richtlijnen van de Cultural Governance (raad van toezicht – functioneringsgesprekken – goed bestuur enz.). Aan het hoofd van deze organisatie staat een directeurbestuurder. 
Begin 2008 werd een gezamenlijk collectieplan voor de Amstelland Bibliotheken opgesteld.

Producten van de Amstelland Bibliotheken

 • Informatiebemiddeling en advies.
 • Uitleen van grafische, audiovisuele, digitale en multimedia.
 • Media- en cultuureducatie en leesbevordering.
 • ontmoetingsfunctie:
  • culturele en informatieve presentaties
  • lezingen
  • debatten
  • beschikbaarheid van studie-, lees-,luister- en computerwerkplekken.

Diensten van de Amstelland Bibliotheken

De medewerkers van de Amstellland Bibliotheken ontwikkelen zich verder tot proactieve dienstverleners die het lezen promoten en de bronnen combineren tot op maat gesneden informatie voor de zeer diverse gebruikers. Functiebeschrijvingen worden omgezet in resultaatgerichte functieprofielen waarbij de vereiste competenties per functie benoemd worden. Coaching en ontwikkeling van de medewerkers wordt hierop afgestemd.

De samenhang tussen de fysieke en digitale bibliotheek zal meer gestalte krijgen.
De spreiding over het werkgebied is gericht op de aanwezigheid van bibliotheekvoorzieningen in elke gemeente.

De bibliotheek van Middenhoven wordt vernieuwd en krijgt selfservice. Ook de bibliotheken Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn worden voorzien van selfservice. De Amstelland Bibliotheken benutten de mogelijkheden om hun producten en diensten tegen een vergoeding beschikbaar te stellen. Naast of in aanvulling van de gemeentelijke subsidies zal ook gezocht worden naar andere geldstromen om kwaliteit, service en vernieuwing te kunnen blijven realiseren.

De website die snel in elkaar gedraaid werd voor de fusie, wordt grondig aangepast.

Politiek

De bibliotheek werkt onder 3 bestuursniveaus: lokaal, provinciaal en landelijk.

Marketing

De bibliotheek blijft steeds op zoek gaan naar middelen om klantgerichter te kunnen werken, om producten op maat te blijven maken, om het merk Amstelland bibliotheken te verbeteren en te promoten, om te blijven groeien, om de kosten voor de klantenwerving te leren beheersen en om de afname van de producten te verbeteren. Bij de fusie werd er ook een nieuw logo ontworpen.

De directeur-bestuurder liet verstaan dat er veel belang gehecht wordt aan de nieuwe ontwikkelingen in het gebruik van de fysieke en digitale media. Een divers, aantrekkelijk en gebruiksklaar media- en informatieaanbod wordt hierdoor steeds belangrijker. Vanuit de traditionele functie van de bibliotheek ligt hier voor de Amstelland Bibliotheken een prachtige uitdaging. Met als aanknopingspunten de veranderende vraag van de mediaconsument, de Cultuurnota van de gemeente Amstelveen en de specifieke beleidsuitgangspunten van de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn zullen de bibliotheken literatuur, lectuur, cultureel erfgoed en informatie in een hedendaagse vorm gaan presenteren.

Bibliotheek Amstelveen

Stadsplein Amstelveen

Het stadsplein van Amstelveen herbergt een bibliotheek (+ Informatie gemeente en Kunstuitleen), een stadsschouwburg, een Cobra museum, de Cinema Amstelveen, het P60 popmuziek, de muziek- en dansschool en de Volksuniversiteit.

Gemeente Amstelveen

De inwoners van de liberale gemeente Amstelveen zijn welvarend en hoogopgeleid en zijn gesteld op kwaliteit en gemak. De gemeente wil vernieuwen, wil samenwerken en hecht bovendien veel belang aan jongeren en integratie. Het lokale bestuur levert 79% van de inkomsten van de bibliotheek, wat een vrij hoge subsidie is en waarvoor de gemeente iets terug verwacht van de bibliotheek. De overige 21% dient de bibliotheek te vergaren uit eigen inkomsten. Dit geld kan verdiend worden door o.a. veel passen te verkopen.

Architectuur

Bij de bouw van de bibliotheek hebben de architect Hans Ruijssenaars en de interieur ontwerper Aat Vos gekozen voor een transparant gebouw waar openheid en toegankelijkheid voor iedereen benadrukt wordt. Deze transparantie werd ook doorgevoerd in het gevoerde beleid nl. een ontspannen sfeer, waar de nadruk niet meer gelegd wordt op stilte. Transparantie is heel belangrijk, alles moet open zijn. Open ruimten. Lokalen en ruimten moeten steeds in gebruik zijn ook tijdens de openingsuren worden allerlei activiteiten georganiseerd. De bibliotheek moet leven en dient niet gebonden te zijn aan allerlei regeltjes. In de bibliotheek mag bijna alles. Zo mag er overal gegeten en gedronken worden. Als gevolg van deze grote transparantie bemerken we dat in de ganse bibliotheek alles globaal wordt aangeduid. Er wordt bijv. bewust geen bordje geplaatst boven het rek van de tijdschriften of voor het onthaal/receptie.

De bibliotheek, die gebouwd werd met overheidsgeld, ging open in juni 2001.

Dat de bibliotheek van Amstelveen en Delft met dezelfde architect in zee gingen is o.a. te merken aan het belang die gehecht wordt aan de ‘trap’ en de ‘kleurtjes van de trapleuningen’, in het totaal concept van het gebouw.

De bibliotheek

 • De bibliotheek van Amstelveen telt 3 fysieke vestingen (Amstelveen, Middenhoven en Westwijk).
 • 20.000 bibliotheekpashouders
 • 25% van de inwoners bezoeken de bibliotheek.
 • 60 % van de jeugd bezoekt regelmatig de bibliotheek.
 • 550.000 uitleningen.
 • Op het gelijkvloers (zij noemen dit de benedenetage) kan men ook informatie over Amstelveen en over de gemeente aantreffen.
 • Na de fusie was er een totaal andere werking en werd er ook een vvv punt ingericht.
 • Imago is heel belangrijk.
 1. De bibliotheek moet een bedrijf zijn dat steeds groeit.
 • Al 11 jaar telt de bibliotheek van Amstelveen het hoogste aantal pashouders = klanten = bibliotheekgebruikers.
 • Op regelmatige basis wordt er een programmaboekje met activiteiten verspreid.
 • De kunstuitleen bevindt zich onder hetzelfde dak als de bibliotheek, maar organiseert geen tijdelijke tentoonstellingen zoals in de bibliotheek van Delft.
 • De bibliotheek gaat er prat op dat zij verschillende diensten, of services, zoals zij het noemen, aanbieden aan het publiek. Een greep uit het aanbod:
  • bibliotheek-aan-huis-service
  • podiumprogramma’s en debatten
  • de zoekmachine Aquabrowser Library
  • Digitale boeken
  • bibliotheeknetwerk Adamnet
  • Zoek & Boek. Met dit instrument kunnen de pashouders van de
   Bibliotheek Amstelveen 24 uur per dag, zeven dagen per week vanaf iedere internetlocatie zelf materialen reserveren uit bibliotheekcollecties in het hele land.
  • een vernieuwd aanbod voor het basisonderwijs.
  • verhuur van locaties voor schoolopleidingen of voor presentaties en vergaderingen.

Medewerkers

Van de medewerkers wordt verlangd dat ze servicegericht en gastvrij zijn tegenover de bibliotheekbezoekers. Communicatieve en energieke instelling stemt tot aanbeveling. Er wordt ook een grote flexibiliteit geëist van de medewerkers wat impliceert dat ze breed inzetbaar dienen te zijn en zowel het werken in de front- als in de back -office moeten aankunnen.

Veel belang wordt er gehecht aan de manier waarop het personeel moet omgaan met bijv. het tillen van boeken en stoelen. Dit werd grondig bestudeerd. De juiste manier werd daarna aan hen doorgegeven. Deze aanbevelingen en richtlijnen gelden niet alleen voor het personeel, maar ook voor de klanten wordt dit in overweging genomen.

Inrichting en meubilair

 • Lage rekken en kasten op alle afdelingen geven de ruimte een grote overzichtelijkheid. Enkel tegen de wanden werden er hoge rekken geplaatst.
 • Over de hele bibliotheek verspreid bevinden zich voldoende rustige werk- en zit plekken.
 • Amstelveen liet een mooi tijdschriftenmeubel op maat maken met glazen deurtjes met een uitsparing voor het laatste nummer, wat visueel zeer aantrekkelijk oogt. De oudere nummers bevinden zich achter de glazen deurtjes.
 • De bibliotheek van Amstelveen tracht een huiselijke sfeer te creëren door o.a. een salon met haard en een huisbibliotheek in te richten als tegenpool voor de rekken die in militaire slagorde staan opgesteld en die daardoor een zekere koelheid uitstralen.
 • De bibliotheek maakt er in de toekomst werk van om haar inrichting aan te passen en te vernieuwen. Vooral aan nieuwe media zal extra aandacht worden besteed.
 • De cd/dvd afdeling wordt eerstdaags grondig aangepast.
 • Het leescafé wordt verder uitgebouwd.
 • De houten vloerbedekking (uitzicht van kleine blokjes hout) is heel duurzaam en zorgt tevens voor een goede sfeer en goede akoestiek.

Els Cleymans, openbare bibliotheek Lennik

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be