Mediacoachopleiding 2020- 2021

Mediacoachopleiding 2020- 2021

Schrijf je in

Mediacoach is een opleiding voor professionelen die pedagogisch werken met kinderen en jongeren en die mediawijsheid en digitale media willen integreren in hun eigen praktijk en organisatie.

Datum september 2020 tot donderdag 17 juni 2021
Locatie Brussel + Leuven/Gent/Antwerpen
Organisator Mediawijs

Inschrijven voor deze opleiding kan niet meer.

Wat is de Mediacoachopleiding?

Mediacoach is een opleiding voor professionelen die pedagogisch werken met kinderen en jongeren en die mediawijsheid en digitale media willen integreren in hun eigen praktijk en organisatie. Een mediacoach is het aanspreekpunt in zijn school of organisatie rond mediawijsheid en de pedagogische inzet van (digitale) media. De mediacoach inspireert en ondersteunt zijn collega’s.

De mediacoachopleiding biedt

 • Achtergrondkennis en een theoretische kader om te starten met mediawijsheid in de eigen werking
 • Een waaier aan goede praktijken en tools om mediawijsheid te integreren op de werkvloer
 • Inzichten in het coachen van collega’s en begeleiding van een concreet mediawijs project gebaseerd op de noden van de eigen organisatie

Dit traject startte in 2012 en wordt sinds 2016 gecoördineerd door Mediawijs, in samenwerking met LINC vzw en Mediaraven. De opleiding wordt via Mediawijs gecofinancierd door de Vlaamse ministers van Media en van Onderwijs en Vorming en kon al rekenen op ondersteuning van Evens Foundation en de Connecting Europe Facility van de Europese Commissie. Er is bovendien een wisselwerking met onze Franstalige partner Média Animation.
 

Voor wie is de Mediacoachopleiding?

Het doelpubliek van de opleiding bestaat uit professionelen die op een pedagogische manier werken met kinderen en jongeren, zoals

 • leerkrachten uit het lager en secundair onderwijs
 • coördinatoren in het onderwijs (zorgcoördinatoren, verantwoordelijken voor communicatie of pedagogische ICT-coördinatoren)
 • educatieve medewerkers van de bibliotheek
 • educatieve medewerkers uit de sociaal-culturele sector
 • ...

Met die diverse professionele groepen in één opleiding stimuleren we samenwerking en uitwisseling van inspirerende invalshoeken.


Voorkennis

We gaan er vanuit dat je beschikt over een basiskennis digitale media, gemiddelde technische vaardigheden, en een affiniteit met en - vooral - enthousiasme over (digitale) media en het ondersteunen van jouw collega's met betrekking tot digitale media en mediawijsheid.
 

Opbouw Mediacoachopleiding

De opleiding Mediacoach duurt één jaar en bestaat uit 9 opleidingssessies, een online traject en een stageproject. 
We organiseren parallelle trajecten op verschillende locaties in Vlaanderen.

1/ De sessies:

Tijdens de sessies of contactmomenten staan praktijk en uitwisseling over mediawijsheid centraal. We verwerken ook het theoretische luik van de MOOC (cf. infra). De sessies bestaan uit een vast inhoudelijk luik en een aantal keuzeworkshops. Bij het inschrijven kun je aangeven welke onderwerpen van de workshops je het meeste interesseren. Je kan ook zelf suggesties geven. Tijdens de sessies is er ook ruimte voor projectbegeleiding voorzien (cf. infra).

 • Twee inleidende sessies
  • Wat is 'mediawijsheid' en inspiratie voor mediawijze projecten
  • Mediagebruik van kinderen en jongeren en mediawijze tools voor beleid en praktijk
 • Vijf themasessies

  • Media en spel, virtual en augmented reality - project
  • Mediaproductie
  • Media privacy en digitale balans - intervisie project
  • Sociale media en online relaties
  • Nieuwsmedia, data- en reclamewijsheid - project
 • Projectsessie: voorstelling van de projecten voor de jury
 • Slotdag met inspirerende workshops en sprekers en uitreiking van het competentiedocument.

2/ De Mediacoach MOOC

De theoretische kennis over mediawijsheid wordt grotendeels behandeld in een online leeromgeving (MOOC of Massive Open Online Course). We verwerken en verdiepen die via het flipping-the-classroom-principe en met extra toelichting van experts.

3/ Het project

Tussen en na de sessies krijgen de deelnemers de tijd om de kennis die ze hebben opgedaan in de praktijk om te zetten. Ze realiseren elk een stageproject in hun werkomgeving, waarmee ze een tastbaar resultaat of een verandering in de organisatie te weeg brengen. De getuigenissen in de Mediacoach-tool geven een beeld van wat een project kan inhouden. Voor dit project moet de deelnemer rekenen op een tijdsbesteding van 40 uur verspreid over het volledige traject. 
Elke mediacoach krijgt een persoonlijke begeleider die hem of haar coacht. De projectondersteuning wordt verweven doorheen de sessies. Hiernaast is er ook zowel online als offline begeleiding voorzien in periodes zonder sessie.
Tijdens de voorlaatste sessie worden deze projecten voorgesteld en geanalyseerd. De deelnemers ontvangen feedback op hun project en - bij positief advies - het competentiedocument 'Mediacoach'. De competenties zijn gebaseerd op het competentieprofiel ‘Mediacoach’.

Data en programma van de sessies

De sessies vinden steeds plaats op donderdag.
De sessies duren een hele dag (van 9u30 tot 15u45). De startdag duurt een uurtje langer.
 

Sessie 1: Startdag - Wat is 'mediawijsheid' en inspiratie voor mediawijze projecten
In de eerste inleidende sessie ontleden we het concept ‘mediawijsheid’. Aan de hand van het Mediawijs Competentiemodel belichten we de verschillende aspecten van mediawijsheid. We brengen jouw competenties in kaart met de mediaprofieltest We discussieëren over de rol(len) van de ‘mediacoach’ in verschillende contexten. Op basis van de discussie legt elke deelnemer een eigen referentiekader vast. Ten slotte krijg je informatie over de richtlijnen voor jouw project dat je tijdens de opleiding Mediacoach zal uitvoeren. Afgestudeerde mediacoaches uit diverse sectoren presenteren hun inspirerende projecten van de voorbije jaren en we bieden je de nodige handvatten om verandering te bewerkstelligen in jouw praktijk en organisatie aan de hand van een aantal coachingsprincipes.

Locatie: Brussel
Datum: donderdag 17 september 2020 - van 9u15 tot 16u45
Deze dag is gezamenlijk met alle deelnemers van de opleiding. Na de startdag splitsen we op in 3 deeltrajecten. Alle locaties zijn op wandelafstand van het station.


Sessie 2: Mediagebruik en mediawijze tools voor beleid en praktijk
Welke rol spelen (digitale) media in de leefwereld van kinderen en jongeren? Onderzoeken zoals Apestaartjaren geven ons daarin inzicht. Maar we bekijken ook wat die cijfers voor jouw werk en jouw organisatie betekenen. We verkennen ook een aantal digitale  tools die jouw educatieve werking kunnen versterken.  In de namiddag duiken we in de leerlijn van mediawijsheid en staan we stil bij de impact van media op de samenleving en haar burgers. In de keuzesessies verdiepen we ons dan ook in de leerlijn mediawijsheid, bouwstenen voor een mediawijs beleid en verkennen enkele inspirerende mediawijze tools.

Data Sessie 2:

 • Donderdag 1 oktober in Leuven, 9u30 – 15u45
 • Donderdag 8 oktober in Antwerpen, 9u30 – 15u45
 • Donderdag 15 oktober in Gent, 9u30 – 15u45

Sessie 3: Media en spel, virtual en augmented reality
We starten de voormiddagsessie met 'Virtual en augmented reality' Tijdens deze sessie ga je actief aan de slag met virtual en augmented reality. Je verkent een aantal apps op maat. Na het actief experimenteren koppelen we terug naar jouw praktijk. Hoe kan je VR inzetten in de klas of bib? Welk materiaal heb je hiervoor nodig? In de namiddag maak je kennis met jouw projectbegeleider en zet je de eerste krijtlijnen voor jouw project uit. Vervolgens duiken we opnieuw in het thema ‘Media en spel’ met de keuzesessies ‘Games in de klas’ en ‘Spelen met media’. In deze keuzesessies kan je proeven van concreet lesmateriaal en methodieken.

Data Sessie 3

 • Donderdag 22 oktober in Leuven, 9u30 - 15u45
 • Donderdag 12 november in Antwerpen, 9u30 - 15u45
 • Donderdag 19 november in Gent, 9u30 - 15u45

Sessie 4: Mediaproductie
Welke rol spelen 'influencers' in de (jongeren)cultuur en hoe kan mediacreatie sociale verandering teweegbrengen? In deze sessie belichten we de creatieve aspecten van mediawijsheid. Je leert meer over het wettelijk kader van auteurs- en portretrecht en staat stil bij wat dit betekent voor kinderen en jongeren én voor jouw organisatie. In de namiddag gaan we concreet aan de slag met creatieve tools en beeldgeletterdheid aan de hand van een aantal keuzesessies.

Data Sessie 4:

 • Donderdag 26 november in Leuven, 9u30 - 15u45
 • Donderdag 3 december in Antwerpen, 9u30 - 15u45
 • Donderdag 10 december in Gent, 9u30 - 15u45

Sessie 5: Media, privacy en digitale balans & intervisie project
Hoe kan je jouw doelgroep bewust maken van privacy? Hoe evolueert privacy in een snel digitaliserende context? Welke privacystrategieën kan je hanteren? En wat zijn de persoonlijke en maatschappelijke aspecten van privacy? We bespreken ook het thema 'digitale balans' en reiken een aantal interessante methodieken en lesmaterialen hierrond aan. In namiddag gaan we dieper in op het 'coach-aspect' van een Mediacoach. We bekijken hoe je de impact van jouw projectidee kan versterken en hoe je mensen kan aanspreken en motiveren. We toetsen de stand van zaken van jouw project af aan de hand van een intervisiemethodiek.

Data Sessie 5:

 • Donderdag 14 januari in Leuven, 9u30 - 15u45
 • Donderdag 21 januari in Antwerpen, 9u30 - 15u45
 • Donderdag 28 januari in Gent, 9u30 - 15u45

Sessie 6:  Sociale media en online relaties
Wat betekenen digitale media voor relaties? En wat moet je weten over online respect, online seksualiteit (en sexting) en cyberpesten? We geven je zowel tips als tools om hierover in gesprek te gaan met jouw doelgroep en jouw collega's. We staan ook stil bij hoe we sociale media in onze organisatie gebruiken. We gaan in discussie over een social mediabeleid voor jouw organisatie en reiken een stappenplan aan met een aantal tips en tricks voor het uitwerken van een social mediaprotocol.

Data Sessie 6:

 • Donderdag 11 februari in Leuven, 9u30 - 15u45
 • Donderdag 25 februari in Antwerpen, 9u30 - 15u45
 • Donderdag 4 maart in Gent, 9u30 - 15u45

Sessie 7: Nieuwsmedia, data- en reclamewijsheid
We duiken in de wondere wereld van nieuwswijsheid. Welke impact hebben digitale media op (fake) nieuws? Hoe ga je hier educatief rond aan de slag? We presenteren inzichten en demonstreren diverse educatieve tools waarmee je kan werken rond  het stellen van kritische vragen, beter leren kijken naar beelden, (mis)leidende boodschappen en de rol van emoties. Hierna focussen we onze op reclame(wijsheid). We verkennen daarbij nieuwe vormen van reclame en hoe je jouw doelgroep hiermee kan leren omgaan. In de namiddagsessie bieden we verschillende keuzeworkshops aan rond de thema’s datawijsheid, haatspraak en nepnieuws.

Data Sessie 7:

 • Donderdag 11 maart in Leuven, 9u30 - 15u45
 • Donderdag 18 maart in Antwerpen, 9u30 - 15u45
 • Donderdag 25 maart in Gent, 9u30 - 15u45

Sessie 8: Voorstelling Project
Tijdens deze sessie presenteren de deelnemers hun persoonlijk project aan de jury.

Data Sessie 8:

 • Donderdag 6 mei, in Leuven, timing afhankelijk van uur presentatie
 • Dinsdag (!) 11 mei, in Antwerpen, timing afhankelijk van uur presentatie
 • Donderdag 20 mei, in Gent, timing afhankelijk van uur presentatie

Sessie 9: Slotdag
We sluiten het traject af op donderdag 17 juni 2021 met de ‘Slotdag’ in Brussel.
Tijdens deze dag ontvangen alle mediacoaches, die het traject volledig hebben gevolgd en hun project goed beëindigden, het competentiedocument ‘Mediacoach’. We bieden hiernaast een inhoudelijk programma met nieuwe trends en praktijken met betrekking tot mediawijsheid en gaan dieper in op de gerealiseerde projecten.

Praktische informatie voor de editie 2020-2021

 • Wanneer? De opleiding loopt van 17 september 2020 tot en met 17 juni 2021. Voor de exacte data zie hieronder.
 • Waar?
  • De eerste (Startdag) en laatste (Slotdag) sessie vinden voor de drie trajecten gezamenlijk in Brussel plaats.
  • Tussenin vinden de sessies parallel plaats in
   • Gent
   • Leuven
   • Antwerpen
  • De exacte locaties worden nog gecommuniceerd. Ze bevinden zich steeds in de nabijheid van een treinstation.
    
 • Prijs? € 350,00 (incl. BTW) voor de hele opleiding.
   
 • Hoe inschrijven? Dat via één van volgende inschrijvingsformulieren:
 • Bij de inschrijvIng voeg je een korte motivatie toe. Inschrijvingen worden binnen de drie weken beantwoord. Je ontvangt dan een bevestigingsmail. Vanaf dat moment ben je definitief ingeschreven.
   
 • Wat als je toch niet (meer) kan deelnemen? Hier vind je onze annuleringsvoorwaarden. Je onderschrijft/onderschreef deze door het inschrijvingsformulier in te dienen.
   
 • Zit je nog met vragen? Mail naar laure.vanhoecke@mediawijs.be.

 

Links

http://www.mediacoach.be

Inschrijven

Organisaties

Mediawijs

LINC vzw

Mediaraven vzw

Cultuurconnect

Schrijf je in

Activiteiten van VVBAD

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be