Infosessie hervorming auteursrecht

Infosessie hervorming auteursrecht

Schrijf je in

Op initiatief van de ‘Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht’ organiseren we een infosessie over de gewijzigde Belgische auteurswet. U krijgt een actueel overzicht van advocaat Joris Deene over alle wijzigingen en ‘nieuwigheden’ in deze wetgeving.

Datum maandag 24 oktober 2022
Locatie Brussel
Organisator FARO & Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht

Sinds 1 augustus 2022 is het Belgisch auteursrecht op een aantal punten gewijzigd. Op die dag verscheen immers in het Belgisch Staatsblad de wet van 19 juni 2022 tot omzetting van de Richtlijn 2019/790 van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eenheidsmarkt (de zogenaamde DSM-Richtlijn).

Op initiatief van de ‘Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht’ organiseren we een infosessie over de gewijzigde Belgische auteurswet. U krijgt een actueel overzicht van advocaat Joris Deene over alle wijzigingen en ‘nieuwigheden’ in deze wetgeving. Daarbij zal bijzondere aandacht gaan naar de uitzonderingen in de wet waarop cultureel-erfgoedorganisaties een beroep kunnen doen, en op andere voor deze doelgroep relevante onderdelen van de wet. En uiteraard kan u vragen stellen aan meester Deene. Deze sessie staat ook open voor niet-leden van de Gebruikersgroep. 

Doelgroep

Erfgoedprofessionals die met auteursrechten te maken hebben in hun job, zoals bijvoorbeeld (digitale) collectiebeheerders, communicatiemedewerkers, zakelijke medewerkers, enz.

Organisator 

De Gebruikersgroep is een initiatief van de Vlaamse Kunstcollectie, meemoo en FARO. De groep telt ongeveer dertig leden uit musea, archieven, erfgoedbibliotheken, dienstverlenende organisaties en erfgoedcellen en komt enkele keren per jaar samen. Via vorming, advies en kennisuitwisseling versterken we de expertise van de leden rond auteursrecht, privacy (AVG), open data, rechtenbeheer, enzovoort. We focussen daarbij op de gebruikersrechten van cultureel-erfgoedorganisaties. We wisselen ook concrete ervaringen uit over de problematiek van de vergoedingsrechten voor auteursrechtelijk beschermd materiaal en de relatie met de collectieve beheersvennootschappen. De groep doet een beroep op de expertise van een bekwame jurist van het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving (SA&S). Voor meer info, of als u lid wil worden van de Gebruikersgroep, kan u terecht bij jeroen.walterus@faro.be

Praktische info

Datum: 24 oktober 2022

Locatie: FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel

Lesgevers: Joris Deene (advocaat Everest Law, SA&S)

Prijs: Gratis

Uiterste inschrijvingsdatum: 1 oktober 2022

Schrijf je in

Activiteiten van VVBAD

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be