Erfgoed dat kan verbinden - Divers religieus erfgoed in Vlaanderen: bevindingen en toekomstperspectieven

Informatie aan Zee 2021 donderdag 14 tot vrijdag 15 oktober 2021

Erfgoed dat kan verbinden - Divers religieus erfgoed in Vlaanderen: bevindingen en toekomstperspectieven

Wie:

Joris Colla & Karim Ettourki (KADOC - KU Leuven)

Waar:

Permeke

Wanneer:

donderdag 14/10 12:15 - 12:45

De groeiende maatschappelijke diversiteit in Vlaanderen wordt weerspiegeld in de aanwezigheid van verschillende religies en levensbeschouwingen. Ook het religieus erfgoed is daardoor erg verscheiden. Het omvat tal van materiële en immateriële uitdrukkingsvormen, ontstaan in uiteenlopende contexten en met meervoudige betekenissen. Zowel voor geloofsgemeenschappen zelf als voor de bredere samenleving is dat divers religieus erfgoed relevant. Het kan mensen en groepen verbinden. Bewustzijn en kennis ervan stimuleren meerstemmigheid, inclusie en wederzijds begrip.

Om aandacht te vragen voor het divers religieus erfgoed in Vlaanderen en mee te werken aan een goede zorg ervoor, bundelden KADOC-KU Leuven en PARCUM de krachten. In 2019-2020 voerden zij het project ‘Hemelsbreed. Divers religieus erfgoed in Vlaanderen’ uit. Via een bevraging van lokale geloofsgemeenschappen brachten ze het erfgoed en de erfgoednoden van de anglicaanse, islamitische, israëlitische, orthodoxe en protestants-evangelische eredienst in kaart. Parallel daarmee zetten ze in op de versterking van het erfgoedbewustzijn bij de erediensten, de bekendmaking van het betrokken erfgoed binnen de bredere samenleving en de uitbouw van open netwerken rond het thema. ‘Hemelsbreed’ hanteerde een participatieve en integrale benadering, in dialoog met de geloofsgemeenschappen en met aandacht voor zowel roerend, immaterieel als onroerend erfgoed.

Tijdens deze presentatie stellen we de belangrijkste bevindingen van ‘Hemelsbreed’ voor, met bijzondere aandacht voor het documentair erfgoed. We staan stil bij enkele uitdagingen op het vlak van divers religieus erfgoed en schetsen hoe KADOC en PARCUM de projectresultaten zullen verankeren in hun reguliere werking en vertalen in vervolgacties, in samenwerking met de betrokken erfgoedgemeenschappen en met andere erfgoedorganisaties.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be