Cinema Rural. Registreren, ontsluiten en uitwisselen van bewegend beeld van landbouw en landelijk leven.

Informatie aan Zee 2021 donderdag 14 tot vrijdag 15 oktober 2021

Cinema Rural. Registreren, ontsluiten en uitwisselen van bewegend beeld van landbouw en landelijk leven.

Wie:

Diantha Osseweijer (CAG), Bert Lemmens (meemoo) & Valérie Adriaens (LIBIS)

Waar:

Mercator

Wanneer:

vrijdag 15/10 16:00 - 16:30

Met ‘Cinema Rural’ wil het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) diverse collecties landbouwfilms in kaart brengen, beschrijven en ontsluiten, in samenwerking met verschillende partners. Het project kadert ook in het internationaal initiatief European Rural History Film Association (ERHFA), dat historische producties over landbouw in kaart wil brengen en diepgaand beschrijven. 

CAG zet met ‘Cinema Rural’ sterk in op de digitale vertaling en verspreiding van de resultaten. Dit via o.a. een eigen online Filmdatabank, diverse publieksevenementen en de uitwisseling van metadata met de betrokken partners. Ook werd een selectie van de films duurzaam gedigitaliseerd. Door deze brede samenwerking wil CAG een bijdrage leveren aan de herwaardering van historisch filmmateriaal gerelateerd aan het rurale leven en de landbouwsector, in binnen- en buitenland. Op die manier faciliteert dit project het gebruik van dit materiaal in toekomstige onderzoeks- en erfgoedprojecten, aangeboden als open data.

Om deze uitwisseling van metadata technisch mogelijk te maken, werkte CAG intensief samen met LIBIS en meemoo. Er werd een nieuw beschrijvingsprofiel voor films ontworpen binnen de CAG-databank (CollectiveAccess), import- en exportscripts ontwikkeld voor de instroom en uitwisseling van data op basis van het EBUCore-formaat, een URI-schema ontworpen en een OAI-endpoint opgezet. Intussen is de data uit dit project vrij beschikbaar via het OAI-endpoint, dat samen met de technische documentatie te raadplegen is op GITHUB, en werden diverse pilots opgezet voor data-uitwisseling. Tijdens Informatie aan Zee 2021 worden de stappen en resultaten gepresenteerd van deze metadata uitwisselingen binnen het project.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be