Hoe bibliotheken en kenniscentra succesvol kunnen samenwerken. Het verhaal van de regionale bibliotheeksamenwerking BRoeRe

Informatie aan Zee 2017 donderdag 14 tot vrijdag 15 september 2017

Hoe bibliotheken en kenniscentra succesvol kunnen samenwerken. Het verhaal van de regionale bibliotheeksamenwerking BRoeRe

Wie:

Marie-Paule Vancoppenolle en Nicolas Cappelle (Projectvereniging BIE)

Waar:

Delvaux

Wanneer:

donderdag 14/09 13.30u.

Bibliotheken en kenniscentra worden geconfronteerd met verschillende uitdagingen en transformaties. Groot of klein, innovatie is voor elk van hen een belangrijk thema. Maar hoe kan een regionaal bibliotheeksamenwerkingsverband ervoor zorgen dat elke bibliotheek/kenniscentrum maatschappelijk relevant blijft en kan evolueren tot een sectoroverschrijdende kennishub? Het regionaal bibliotheeksamenwerkingsverband uit de Roeselaarse regio, BRoeRe, boog zich in 2016 over deze vraag en zette een toekomstplan met strategische visie op papier. In deze lezing wordt niet alleen verteld hoe dit denkproces werd aangepakt en welke evoluties tijdens dit traject werden doorgemaakt, maar ook welk samenwerkingsmodel uiteindelijk werd uitgewerkt.

Het BRoeRe-model, een netwerk van gelijkwaardige partners, ziet vier terreinen waarop een regionaal bibliotheeksamenwerkingsverband een meerwaarde kan bieden: 1) belangenbehartiging bij de verschillende overheden, 2) het creëren van draagvlak (zowel bij de medewerkers als bij de politiek), 3) het ontwikkelen van gezamenlijke instrumenten die de groei en innovatie binnen bibliotheken kunnen stimuleren en 4) het bevorderen van een positieve en andere perceptie van bibliotheken.

Hoe een bibliotheeksamenwerking in de praktijk vorm krijgt, zal van regio tot regio verschillen. Elke context is immers anders. Toch kunnen het verhaal en het traject van BRoeRE inspirerend zijn voor andere bibliotheken en kenniscentra. Anders dan bij vele bibliotheeksamenwerkingsverbanden zijn gezamenlijke collectievorming, groepsaankopen en andere vormen van krachtenbundeling en efficiëntiewinst immers geen doel op zich. BRoeRe profileert zich uitdrukkelijk niet als regiobib. Een samenwerkingsverband is immers geen bibliotheek of kenniscentrum, maar moet vooral zuurstof geven aan elke partner binnen het samenwerkingsverband. Daarom biedt het strategisch plan van BRoeRe een waardevol alternatief voor bibliotheken/kenniscentra die op zoek zijn naar samenwerking zonder het verlies van identiteit.

CV's

Marie-Paule Vancoppenolle is sinds 1 januari 2013 schepen in Staden en vanuit dit mandaat is ze lid van de raad van bestuur van BIE, een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur, bibliotheken en erfgoed in de regio Roeselare. Binnen de raad van bestuur van BIE is Marie-Paule voorzitter van BRoeRe, het regionaal bibliotheeksamenwerkingsverband. Naast haar politieke activiteiten is Marie-Paule Vancoppneolle ook parttime administratief medewerker bij de personeelsdienst van Greenyard Frozen Belgium in Staden.

Nicolas Cappelle volgde een lerarenopleiding Frans en Geschiedenis (Pottelberg Kortrijk 1985) met vervolmakingsjaar in Frankrijk (AIX-Marseille Université 1986). Enkele jaren later behaalde hij het graduaat Bibliotheekwetenschappen en Documentaire Informatiekunde aan de Brugse Bibliotheekschool (Simon Stevin 1993)
Na enkele omzwervingen in het volwassenenonderwijs en de privésector kwam hij in de bibliotheeksector terecht. In de Izegemse stadsbibliotheek doorliep hij alle echelons: van bibliotheekassistent (1987), over assistent-dienstleider (1993) tot bibliothecaris (1999)
Hij is bijzonder geïnteresseerd in bibliotherapie, in poëzie in brede context en in HRM voor bibliotheken.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be