GovPub en BioDing: nieuwe depotafspraken in Vlaanderen

Informatie aan Zee 2017 donderdag 14 tot vrijdag 15 september 2017

GovPub en BioDing: nieuwe depotafspraken in Vlaanderen

Wie:

Jan Corthouts (Universiteit Antwerpen), Bart De Nil (FARO), Lieselot Verryckt (VUB) en Renilde Vanhoudt (KU Leuven)

Waar:

Mercator

Wanneer:

vrijdag 15/09 15.30u.

Bibliotheken en - in geval van overheidspublicaties – ook archieven en lokale besturen kampen vaak met een tekort aan beschikbare ruimte om papieren tijdschriftencollecties op lange termijn te bewaren. Wetenschappelijke bibliotheken die vaak over omvangrijke elektronische tijdschriftencollecties beschikken stellen zich terecht de vraag: kunnen we de printcollecties nu niet afvoeren? Echter, niemand wil volledige collecties afvoeren zonder af te stemmen met collega-instellingen over lange-termijnbewaring.

Zo werden in het verleden in het Biomed depotproject al afspraken gemaakt over bewaring van biomedische titels. Wie neemt het depot op zich en welke instellingen kunnen de collectie van de depothouder vervolledigen?

Naar het voorbeeld van Biomed lopen er nu twee gelijkaardige projecten:

  • GovPub (FARO) richt zich in eerste instantie tot parlementaire publicaties (Federaal -Kamer/Senaat- en Vlaams) en provinciale publicaties (bestuursmemorialen, pv’s,enz.) en wil ook onderzoeken in hoeverre instellingen een regionale rol als bewaarinstelling willen/kunnen opnemen. Betrokken partners zijn hier niet enkel erfgoedbibliotheken en universiteitsbibliotheken, maar ook federale, regionale en lokale archiefinstellingen.
  • BioDing (VVBAD) is zeer gelijkaardig aan Biomed (inclusief Service Level Agreement). Hier ligt de focus op het niet gemakkelijk te omschrijven vakgebied van de bio-ingenieurswetenschappen. Betrokken partners zijn universiteitsbibliotheken en INBO als onderzoekscentrum.

Beide projecten maken gebruik van de depottoepassing van Brocade, aangeboden via Anet (Universiteit Antwerpen).

In deze voordracht zoomen we in op doelstellingen en partners en rapporteren we over de voorbije en toekomstige werkzaamheden. Het wordt een gemeenschappelijke presentatie, gegeven door medewerkers uit de twee projectgroepen:

  • Bart De Nil (FARO) over GovPub
  • Lieselot Verryckt (VUB) en Renilde Vanhoudt (KU Leuven) over BioDing
  • Jan Corthouts (UAntwerpen) over de depottoepassing

CV

Bart De Nil (°1970) is historicus en werkte achtereenvolgens bij de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis. Hij was er onder meer actief als onderzoeker (arbeiderscultuur, arbeidersbewegingscultuur en culturele geschiedenis), archivaris en coördinator mondelinge geschiedenis. In 2007 trad hij in dienst bij het Vlaams Centrum voor Volkscultuur. Sinds 2009 werkt Bart voor FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Hij was van 2007 tot en met 2009 projectleider van het IBBT-GBO project Erfgoed 2.0 en van 2009 tot en met 2011 van het iMinds-ICON project EPICS. Bij FARO is Bart het aanspreekpunt voor de archiefsector. Momenteel werkt hij aan een reeks lange termijn trajecten waarbij erfgoedcollecties worden ingezet voor gezondheid en welzijn. In zijn vrije tijd engageert hij zich voor de sector volkscultuur, het lokaal cultuurbeleid en in verschillende erfgoedprojecten. Over al deze interessevelden publiceerde hij reeds talrijke monografieën en artikels.

Jan Corthouts studeerde geschiedenis en Informatie- en bibliotheekwetenschappen. Hij werkt sinds 1994 aan de UAntwerpen waar hij thans diensthoofd is van het Anet automatiseringsteam.

Renilde Vanhoudt werkt sinds 1985 aan de KU Leuven. Gedurende 9 jaar was zij balie medewerker in de Bibliotheek Rechtsgeleerdheid . Nadien was zij catalograaf in verschillende bibliotheken. In 2002 is zij mee gestart in de nieuwe Campusbibliotheek Arenberg waar zij nu al een aantal jaren fungeert als informatiespecialist voor de Dept. Computerwetenschappen, Elektrotechniek, Werktuigkunde, Wiskunde. Zij maakt deel uit van de werkgroep “Depot Bio-ingenieurs”.

Lieselot Verryckt is informatiespecialist voor de exacte en toegepaste wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Voordat Lieselot bij de VUB aan de slag ging, werkte zij als portfolio manager in de bibliotheken van het European Space Agency. Sinds 2016 is ze lid van de sectie WDI bij VVBAD.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be