Deponering van digitale publicaties

Informatie aan Zee 2017 donderdag 14 tot vrijdag 15 september 2017

Deponering van digitale publicaties

Wie:

Sam Capiau (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience)

Waar:

Ridderzaal

Wanneer:

donderdag 14/09 14.15u.

Op vraag van de Vlaamse overheid werkte de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in 2016 aan een vervolg op de haalbaarheidsstudie naar een digitaal deponeringskader. We verdiepten ons verder in de manier waarop de depotwetgeving aangepast moet worden en startten overleg op met de Koninklijke Bibliotheek van België.

Ons vervolgonderzoek heeft aangetoond dat er een grote nood is aan een systematisch en centraal verzamelbeleid voor digitale publicaties. Uit een enquête bij Vlaamse uitgevers blijkt dat een groot deel de eigen e-publicaties niet bewaart op een manier die de cultureel-erfgoedsector als duurzaam bestempelt. De focus voor bewaring ligt op de kortere periode waarin de publicatie (commercieel) exploiteerbaar is.

De bereidheid en het draagvlak om mee te werken aan een digitaal deponeringskader is groot bij alle belanghebbenden: belangenbehartigers van auteurs en uitgevers, vertegenwoordigers uit de bibliotheek- en erfgoedsector en het literaire middenveld. Onderlinge samenwerking tussen federale en regionale bewaarinstellingen is nodig om een bewaarbeleid en een bijpassend organisatorisch kader te ontwikkelen.

Zowel de KBR als de Vlaamse Erfgoedbibliotheek presenteerden in de loop van dit project hun visies om dit bewaarbeleid vorm te geven. Over een aantal ideeën is er een consensus. Maar er zijn ook nog onduidelijkheden of tegengestelde meningen. Een bestuurlijke en beleidsmatige visie over het model van een digitaal depot is een vereiste om tot een oplossing te komen. Daarbij moet onder andere bepaald worden hoe het depot georganiseerd wordt, wat de selectiecriteria zijn en hoe het depot geconsulteerd kan worden.

De belangrijkste conclusies en vaststellingen legden we enige tijd geleden al voor aan Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz. Hij erkent het belang van een duurzaam bewaarbeleid voor digitale publicaties en maakt plannen voor een vervolg in 2017.
Op de vorige editie van Informatie Aan Zee stelde ik de uitgangspunten en doelstellingen van het onderzoek voor. Graag breng ik op deze editie de belangrijkste vaststellingen en conclusies, samen met een laatste stand van zaken.

CV

Sam Capiau is historicus en studeerde Informatie- en Bibliotheekwetenschap aan de Universiteit Antwerpen. Tot 2016 was hij actief bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw, sindsdien is hij aan de slag bij de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience als beleidsmedewerker.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be