Council of Content Providers and Aggregators van Europeana

Informatie aan Zee 2011 donderdag 15 tot vrijdag 16 september 2011

Council of Content Providers and Aggregators van Europeana

Wie:

Hans van der Linden, Kunsten en Erfgoed

Waar:

Permeke

Wanneer:

Vrijdag 16 september 2011, 16.15u. 

ABSTRACT

De Council of Content Providers and Aggregators (CCPA) wordt in 2010 opgericht als een pan-Europees forum dat content providers (= zij die digitale collecties ontsluiten) en aggregatoren bijeenbrengt en bijgevolg musea, bibliotheken, archieven en de audiovisuele sector in Europa vertegenwoordigt. De CCPA wil een brug slaan tussen de gemeenschap van content providers, aggregatoren en de Europeana Stichting. De CCPA is een manier om niet top down over Europeana te communiceren maar om de community zelf te
betrekken en hen aan het woord te laten.

Binnen de CCPA werden vijf werkgroepen opgericht om (pragmatische) uitspraken te doen over enkele belangrijke vraagstukken en problemen waar content providers en aggregatoren mee in contact komen.

  • De werkgroep ‘User Engagement' wil het engagement van de gebruiker in Europeana verhogen. De belangrijkste vraagstelling die deze werkgroep behandelt, luidt als volgt: Hoe kan Europeana gebruikers engageren zodat niet enkel Europeana, maar ook de content providers (en aggregatoren) hieruit voordeel halen?
  • Een tweede werkgroep ‘Financial/Sustainability' gaat in op de kwestie van de financiële duurzaamheid van aggregatie. Wat zijn de kosten voor mijn instelling om bij te dragen aan Europeana en wat is het directe en indirecte economische rendement van een investering in (deelname aan) Europeana?
  • De werkgroep ‘Ethical' biedt de bouwstenen aan voor een beleid voor Europeana om om te gaan met inhoud die door bepaalde actoren als ongepast kan worden ervaren. De belangrijkste uitdaging bestaat uit het zoeken naar manieren om deze klachten op te lossen in overeenstemming met het algemene ethische beginsel van de vrijheid van informatie, en dit zonder censuur toe te passen. Om dit te verwezenlijken zal de werkgroep een ethisch kader voor Europeana en de belanghebbenden opstellen.
  • De werkgroep ‘Technical' wil de technische belemmeringen opheffen die deelname aan en bijdrage tot Europeana verhinderen. De nadruk ligt op case studies voor de mapping van metadata (ESE), op goede praktijken in verband met persistent identifiers en op het technische proces van hergebruik van Europeana gegevens.
  • Een vijfde werkgroep, ‘ Legal', brengt de juridische aspecten die deelname aan (en bijdrage tot) Europeana belemmeren in kaart en biedt oplossingen aan om deze barrières te overbruggen . De werkgroep gaat in op mechanismen om op een eenvoudige en praktische manier rechten te klaren, op ondersteuning voor Open Access, op Creative Commons en op het Publieke Domein. Er wordt eveneens aandacht besteed aan de voorwaarden die gelden voor de levering en aggregatie van metadata voor Europeana.

Via een kern- en reflectiegroep zal elke werkgroep deze thema's verder uitwerken. De resultaten van worden op de plenaire vergadering op 6 december 2011 aan de ruimere CCPA-groep gepresenteerd. Op dat moment zullen eveneens afspraken gemaakt worden over hoe er op deze thema's verder gewerkt wordt.

De geformuleerde uitdagingen zijn relevant in de context van Europeana maar zijn evenzeer van toepassing in de bredere context van de digitale omgang met cultureel erfgoed. Europeana- dat in The Digital Agenda For Europe als hét internationale instrument voor de ontsluiting en de verspreiding van digitale content naar voor geschoven wordt- kan met andere woorden als het ultieme middel bekeken worden om deze noodzakelijk discussies te voeren. De CCPA maakt het mogelijk om geïnteresseerde cultureel-erfgoedorganisaties in Europa bij deze discussie te betrekken.

Binnen het Europeana Vlaanderen Overlegplatform worden deze internationale discussies naar de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen vertaald. Als link tussen Vlaanderen en Europa sensibiliseert en betrekt het overlegplatform geïnteresseerde cultureel-erfgoedspelers bij de internationale discussies.

CV

Hans van der Linden (°1975) studeert moderne geschiedenis aan de K.U.Leuven en Informatie en Bibliotheekwetenschappen aan de U. Antwerpen.

Sinds september 2005 is hij werkzaam bij het Agentschap Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse Overheid waar hij zich de digitaliseringsproblematiek eigen maakt. Naast betrokkenheid bij de publicatie ‘E-cultuur: bouwstenen voor praktijk en beleid' en tal van studies en onderzoeken verdiept hij zich in de digitaliseringsproblematiek in de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen en verkent hij de Europese digitaliseringscontext waar Europeana voor concrete mogelijkheden zorgt.

Hans is in 2007 nauw betrokken bij de oprichting van het Europeana Vlaanderen Overlegplatform, als informeel orgaan dat geïnteresseerden wegwijs wil maken in de wirwar van internationale Europeana-gerelateerde projecten en dat informatie-uitwisseling, kennisopbouw en -deling centraal stelt.

Sinds 2010 maakt Hans ook als één van de verkozen CCPA-officers deel uit van de Europeana Foundation Board.

 

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be