Auteursrecht: een jurist in dienst van de gebruiker

Informatie aan Zee 2011 donderdag 15 tot vrijdag 16 september 2011

Auteursrecht: een jurist in dienst van de gebruiker

Wie:

Jan Braeckman, Bibnet en Joris Deene, Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving

Waar:

Permeke

Wanneer:

Donderdag 15 september 2011, 15.30u. 

ABSTRACT

Het belang van auteursrechten neemt toe in onze samenleving, vooral als het gaat om digitale cultuur- en informatieproducten. VVBAD, Bibnet, FARO en de Universiteit Gent trekken daarom een samenwerkingsverband en wierven eind 2010 jurist Joris Deene aan om de belangen te verdedigen van instellingen die opkomen voor de gebruiker en het publieke domein.

Tijdens deze presentatie wordt het consortium en enkele concrete thema's waarrond zal gewerkt worden nader voorgesteld. Daarnaast wordt ingegaan op twee actuele dossiers: het uitlenen en/of spelen van games in de openbare bibliotheek en de problematiek van verweesde en utgeputte werken.

Over games in de bib loopt al enige tijd een juridisch dispuut tussen Bibnet en de VVBAD enerzijds en de Belgian Entertainment Association (BEA) anderzijds. Terwijl BEA van mening is dat de toestemming tot uitlening van games onder het exclusief recht van de uitgevers valt, menen Bibnet en de VVBAD dat de uitlening van games onder het leenrecht valt.

Ook het ter plaatse ter beschikking stellen van games en consoles door de openbare bibliotheken is een twistpunt. BEA meent dat dit een vorm van uitlening is, terwijl Bibnet en de VVBAD dit beoordelen als raadpleging ter plaatse. Wat mag je op de moment als bibliotheek wel en niet met games?

Werken waarvan de auteursrechtelijke status onbekend is (de zogenaamde verweesde werken) zijn een toenemend probleem bij grootschalige digitaliseringsprojecten. Een Europese richtlijn om deze problematiek aan te pakken ligt in de pijplijn.

Deze richtlijn zal kritisch worden besproken, alsook de vraag hoe deze richtlijn in Belgisch recht het best kan worden omgezet om te beantwoorden aan de verzuchtingen van de sector. Aanvullend zal ook kort de problematiek van uitgeputte werken worden behandeld.

CV's

Als directeur van Bibnet, trekt Jan Braeckman mee het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving. Jan is socioloog van opleiding, en startte zijn bibliotheekloopbaan aan de K.U.Leuven. Van begin tot einde was hij betrokken bij het Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken (2000 - 2008), waar hij vanaf 2005 directeur was. Sinds 2009 leidt hij Bibnet.  

Joris Deene is de juridisch adviseur van het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving. Joris volgde zijn rechtenstudie aan de Universiteit van Gent en hield zich daar na zijn studies als wetenschappelijk onderzoeker (2004-2010) bezig met auteursrecht. Joris is tevens advocaat (2002-2011) op het Gentse kantoor IP Porta, dat gespecialiseerd is in intellectuele eigendomsrechten.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be