VOWB-project ‘depotservice voor de Vlaamse bibliotheken met biomedische collecties’

Informatie aan Zee 2009 donderdag 10 tot vrijdag 11 september 2009

VOWB-project ‘depotservice voor de Vlaamse bibliotheken met biomedische collecties’

Wie:

Paul Sijsmans, VOWB, Jan Corthouts, UA, Anke Jacobs, UA en Inge Discart, KU Leuven

Waar:

Mercator

Wanneer:

Vrijdag 11 september 2009, 09.30u.

Abstract

Spreker(s):

  • Paul Sijsmans, VOWB: Algemene inleiding en resultaten
  • Jan Corthouts, UA: Biomed toepassing en Antilope
  • Anke Jacobs, UA en Inge Discart, K.U.Leuven: praktische uitwerking van het project in de verschillende partnerbibliotheken

Eind 2006 startte VOWB (Vlaams Overlegorgaan inzake Wetenschappelijk Bibliotheekwerk) met een werkgroep die de realiseerbaarheid en praktische uitwerking van een gezamenlijke depotservice voor de beta en gamma disciplines onderzoekt en uitwerkt. Het lopende pilootproject beperkt zich tot de discipline 'Biomedische wetenschappen'. Hieraan wordt deelgenomen door de biomedische bibliotheken van K.U.Leuven, UA, UGent, VUB en het Instituut voor Tropische Geneeskunde. De Koninklijke Bibliotheek participeert eveneens in dit project.

Er werden criteria afgesproken voor selectie, opname en verdeling van titels die in depot zullen worden bewaard. Daarnaast werd een Service Level Agreement (SLA) opgesteld dat de modaliteiten omschrijft van een gedistribueerd bewaarbeleid voor de depottijdschriften. Bibliotheken kunnen zo beslissen om papieren exemplaren van tijdschriften waarvoor zij geen bewaarplicht hebben, niet langer aan te kopen, in te binden en te verwerken. Collectiedelen kunnen zelfs integraal afgestoten worden. Zo kan men zich meer toeleggen op de uitwerking van een digitaal bewaarbeleid, en blijft de zekerheid dat een papieren exemplaar minstens op één plaats in Vlaanderen bewaard wordt. Dit kan tevens een aanzienlijke plaatsbesparing opleveren. De depothouders nemen de bewaarplicht op zich en garanderen de levering van kopieën in het kader van IBL. Alle instellingsbesturen van de deelnemende partners ondertekenden deze SLA.

Ten behoeve van dit project ontwikkelde Anet (UA) een elektronische toepassing (Biomed) waarmee Antiloperecords en depotdata opgeladen en verwerkt worden. Tijdschrifttitels kunnen worden toegevoegd, verwijderd en aan depotbibliotheken toegewezen. Deze zogenaamde depotdatabank biedt de werkgroepleden een actueel overzicht van depottitels met hun plaatskenmerk, staat en volledigheid.

Na ruim 2 jaar voorbereidend werk (definitieve selectie uit +/- 2400 tijdschrifttitels, manuele controle van de volledigheid en staat van de verschillende collectiedelen, opmeten van de voor depot weerhouden collectiedelen, opmeten van collecties die afgestoten worden, updates in de eigen catalogi, ...) wordt momenteel aan een plan van aanpak gewerkt om het verdere traject (fysieke verhuis van collectiedelen) te sturen en in kaart te brengen. De Biomed-toepassing blijft hierin de centrale tool. De eerste zichtbare resultaten worden eind 2009 verwacht.

CV's

Jan Corthouts studeerde geschiedenis en IBW. Hij werkte achtereenvolgens in de bibliotheek van het Hoger Instituut der Kempen (thans Katholieke Hogeschool der Kempen), in de bibliotheek van de K.U.Leuven (LIBIS-Net). Sinds 1994 is hij verbonden aan de UA eerst als adjunct van de directeur van de UIA-bibliotheek en thans als diensthoofd van Anet, het bibliotheekautomatiseringsteam van de UA, dat diensten verleent aan wetenschappelijke en openbare bibliotheken hoofdzakelijk in de Stad Antwerpen.

Inge Discart werkt sinds november 1991 in de Campusbibliotheek van de biomedische wetenschappen van de KULeuven waar zij nu verantwoordelijk is voor de tjdschriftenadministraie, de collectievorming en de e-bronnen. Inge heeft de Akte van bekwaamheid tot het houden van een bibliotheek en is gegradueerde in de Bibliotheek, Documentatie- en Informatiekunde. Haar eindwerk handelde over de Seriële publikaties in ISBD(S), LIBIS, VUBIS, en ISDS. Inge heeft voordien gewerkt in de Openbare bibliotheek van Aarschot en in de Centrale bibliotheek van de KULeuven als catalograaf. Ze is lid van de werkgroep "Periodieken" van het Libisnet" en maakt deel uit van de werkgroep Depot voor Biomedische Bibliotheken.

Anke Jacobs is sinds 1 oktober 2005 campusbibliothecaris van de Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken. Anke is Industrieel Ingenieur Biochemie en volgde de IBW-opleiding Documentatie- en informatiekunde aan de Universiteit Antwerpen (UA). Zij is sinds 2002 informatiedeskundige aan de UA waar zij de verantwoordelijkheid had voor de elektronische informatie. Vanaf okt 2005 nam ze het operationeel management van de bibliotheek op Campus Drie Eiken (Biomedische Wetenschappen) voor haar rekening. Vanaf begin 2007 heeft zij ook de leiding over de bibliotheken op de Middelheimcampus en op Campus Groenenborger die eerder een exact wetenschappelijk karakter hebben. Daarenboven is ze verantwoordelijk voor de organisatie en de coördinatie van een transversale functie voor de UA-bibliotheken op de vier campussen (incl Stadscampus), in casu de organisatie van alle front-office diensten (leeszalen en elektronische informatievoorziening). Deze transversale functie deelt zij met V. Rega, campusbibliothecaris Stadscampus, die verantwoordelijk is voor de back-office diensten (acquisitie, catalografie). Zij is lid van de werkgroep bibliotheken van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen en van de werkgroep Depot voor Biomedische Bibliotheken.

Paul Sijsmans (graduaat bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde - Gent) werkt sinds mei 2005 als projectmedewerker bij VOWB vzw, het Vlaams Overlegorgaan inzake Wetenschappelijk Bibliotheekwerk. Sinds 2008 is hij tevens halftijds verbonden aan de dienst e-bronnen (UBD) van de K.U.Leuven waar hij o.a. deel uitmaakt van de Associatie K.U.Leuven-werkgroep professionalisering, bencharking en kwaliteitszorg.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be