Spreidingsbeleid Openbare Bibliotheken

Informatie aan Zee 2009 donderdag 10 tot vrijdag 11 september 2009

Spreidingsbeleid Openbare Bibliotheken

Wie:

Stefaan Froyman, WINOB

Waar:

Ridderzaal

Wanneer:

Vrijdag 11 september 2009, 15.30u.

Abstract

Spreidingsbeleid van openbare bibliotheken is in Vlaanderen een bijna onontgonnen terrein en dat strookt niet met de noden en behoeften op dit vlak.

Deze witte vlek is mede te wijten aan de historiek en de organisatie van onze openbare bibliotheken. Vroegere vrije bibliotheken of kleine bibliotheekvoorzieningen werden filialen en nu komen deze onder druk te staan door besparingen of op zoek naar meer efficiëntie. De volgende stap na een sluiting blijft veelal beperkt tot een evenwichtsoefening tussen nattevingerwerk en opportuniteitsoverwegingen. Een gebouw komt leeg te staan en mits wat verbouwing zou dit best wel een aardige bibliotheek kunnen worden... Dergelijke inschattingen kunnen een schot in de roos zijn, maar de slaagkans bij blind uithalen is te beperkt om de middelen te verantwoorden.

Mede daarom heeft WINOB (West-Vlaams informatienetwerk van openbare bibliotheken) het initiatief genomen om spreidingsbeleid op de agenda te plaatsen. Samen met de dienst Datawarehousing / GIS (Geografisch Informatie Systeem) werden de eerste stappen gezet in de richting van een onderzoeksproject rond bibliotheekspreiding in kleine kernen. In de voetsporen van een gelijkaardige casestudy van de Gentse openbare bibliotheek verkennen we de mogelijkheden van het samenbrengen van gegevens uit het bibliotheeksysteem en GIS.

De kracht van de Provinciale invalshoek is dat de nodige gegevens verwerkt kunnen worden over de gemeentegrenzen heen en zo de rol van de bibliotheek ook op regionaal gebied bekeken kan worden. Door het koppelen van deze resultaten aan de vele mogelijkheden van gedecentraliseerd bibliotheekwerk kan filiaalwerk evolueren tot maatwerk voor de lokale gemeenschap.

Verwacht u bij deze proloog van het eigenlijke onderzoek niet aan een strikte en alles omvattende presentatie met pasklare antwoorden maar eerder aan een uitdagende en uitnodigende demo op zoek naar de leefbaarheidcoëfficiënt van een bibliotheekvestiging.

CV

Stefaan Froyman is als consulent Gedecentraliseerd Bibliotheekwerk en Netwerking werkzaam bij de Provincie West-Vlaanderen. Hij studeerde af in de bibliotheekschool van Gent met een eindwerk over RFID wat nauw verband houdt met de Provinciale ondersteuning op dit terrein. Hij specialiseert zich daarnaast ook in Web 2.0 applicaties, digitale databanken, beeldcultuur voor jongeren, games en stripverhalen. Je kan hem vinden op facebook en linkedin of al bloggend onder de naam netologie.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be