Het elektronische boek en de universiteitsbibliotheek: een overlevingsstrategie?

Informatie aan Zee 2009 donderdag 10 tot vrijdag 11 september 2009

Het elektronische boek en de universiteitsbibliotheek: een overlevingsstrategie?

Wie:

Katrien Bergé, Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin Namen

Waar:

Mercator

Wanneer:

Vrijdag 11 september 2009, 15.30u.

Abstract

De Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin (BUMP) is de centrale bibliotheek van de Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix (FUNDP). Samen met de bibliotheken van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en van het Centre de Documentation et de Recherche Religieuses (CDRR) heeft ze tot taak te voldoen aan de informatiebehoeften van de diverse gebruikersgroepen binnen de universiteit (studenten, onderzoekers, docenten) en van de Naamse hogescholen. Uiteraard zijn ook externe gebruikers welkom.

In 2006 sloten de universiteitsbibliotheken van de Franstalige gemeenschap een consortiumovereenkomst af, die toegang verleent tot het SpringerLink e-books archief (1997 -2005). De toenmalige onmogelijkheid om over MARC records te beschikken, samen met de relatief lage gebruiksstatistieken deden ons - als enig lid van het consortium - besluiten om niet deel te nemen aan de uitbreiding van de licentie (eBooks en Lecture Notes 1997 - 2008).

Een onbehaaglijke positie omdat dit afhaken als 
een gebrek aan solidariteit kon gepercipieerd worden, en omdat we bij ontstentenis zowel van een integraal collectievormingsbeleid - waarin de complementariteit van het gedrukte en het elektronische aanbod wordt aangegeven - als van een analyse van de elektronische boekenmarkt, geen harde argumenten konden aanvoeren.

Als centrale bibliotheek bedienen we - op de faculteit rechten na, die over een eigen bibliotheek beschikt - alle disciplines die in Namen worden onderwezen (Letteren en wijsbegeerte; Economische, sociale en bedrijfswetenschappen; Informatica; Wetenschappen; Geneeskunde). Niettegenstaande er aanzienlijke verschillen zijn, is er inmiddels een aanbod e-bookcollecties voor alle disciplines op de markt. Bijzondere aandacht verdienen de handboeken en de uitbouw van een ‘elektronische cursus bibliotheek' (electronic course library).

Tijd dus om te verkennen wat wij in het kader van een toekomstgerichte strategie, die garanties biedt voor duurzaamheid, aan onze gebruikers zouden willen/kunnen aanbieden. Daarbij komen volgende aspecten aan bod:

- het marktaanbod: wat, hoe en tegen welke prijs?;

- de gebruikers: informatiebehoeften, beschikbaarstelling, gebruikersondersteuning;

- het beheer: infrastructuur, statistieken, financiële middelen.

We sluiten Shakespeariaans af met de vraag: "to be electronic or not to be" ?

CV

Katrien Bergé (Deinze, 1956), was met een Licentie Moderne geschiedenis en een Aggregaat voor het secundair onderwijs op zak, enkele jaren tijdelijk aan de slag in het onderwijs en in de archiefsector. Een bibliotheekschooldiploma en de speciale licentie Informatie- en bubliotheekwetenschap (UA) openden nieuwe perspectieven in de bibliotheek-en documentatiesector: OB Gent, HOB, redactiedocumentatie VUM, diverse functies in K.U. Leuven bibliotheken. Sinds eind 2006 directrice van de Naamse universiteitsbibliotheek.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be