INFOBEET - Didactiek van de Informatiegeletterdheid in het hoger onderwijs

INFOBEET - Didactiek van de Informatiegeletterdheid in het hoger onderwijs

Hoe gids je studenten en onderzoekers doorheen beschikbare informatie en databanken? Hoe maak je hen geletterd in het grote digitale aanbod? Wat is de meest efficiënte manier om met ondersteunende tools om te gaan? Hoe kom je tot een gebalanceerd aanbod van informatievaardigheden? Als bibliotheekmedewerker in een wetenschappelijke of schoolbibliotheek wil je je gebruikers begeleiden in het kwalitatief zoeken, vinden, evalueren en beheren van informatie, data en kennis. Wat zijn de beste manieren om dat te doen? En hoe gaan collega's hiermee om?

Datum donderdag 26 november 2015
Locatie UAntwerpen, aula R.008 Toon op kaart
Organisator VVBAD

Hoe gids je studenten en onderzoekers doorheen beschikbare informatie en databanken? Hoe maak je hen geletterd in het grote digitale aanbod? Wat is de meest efficiënte manier om met ondersteunende tools om te gaan? Hoe kom je tot een gebalanceerd aanbod van informatievaardigheden?
Als bibliotheekmedewerker in een wetenschappelijke of schoolbibliotheek wil je je gebruikers begeleiden in het kwalitatief zoeken, vinden, evalueren en beheren van informatie, data en kennis. Wat zijn de beste manieren om dat te doen? En hoe gaan collega's hiermee om?

Programma

12u30 - 13u00: onthaal
13u00 - 13u15: inleiding
13u15 - 14u00: Harrie van der Meer, Bibliotheek HvA

 • De bibliotheek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) maakt gebruik van het flipped classroom model bij haar informatievaardigheidstrainingen. Studenten instrueren zichzelf vooraf zodat er meer tijd is voor oefening tijdens de les. Ook zijn die trainingen steeds vaker onderdeel van een leerlijn. Deze presentatie gaat over opzet en praktische uitvoering van dit beleid. Ook wordt kort ingegaan op een onlangs door de HvA bibliotheek uitgevoerd onderzoek naar de effectiviteit van het flipped classroom model. 

14u00 - 14u45: Hans Bosschaerts, VDAB

 • VDAB schakelde als een van de eerste overheidsorganisaties al in 2011 over op Google for Work. Door over te schakelen naar de cloud hebben zij nu heel wat tools ter beschikking die de manier van kennisdeling binnen VDAB heeft veranderd en vereenvoudigd.
  Hans gaat het hebben over informatie delen met de gebruikers. 
 • Hij gaat verschillende tools voorstellen om eenvoudig tutorials op te nemen en te beheren. Een uitleg van een autodidact die duidelijk maakt hoe eenvoudig het is om kennis te delen via Google apps.

14u45 - 15u10: pauze
15u10 - 16u30: 4 Vlaamse bibcases: Philip Speelmans (UHasselt), Anne-Lise Van der Meulen (UGent), Marleen Michels en Veerle Tuerlinckx (KULeuven), Francis Vlieghe (HoGent)

 • Tussen 2012 en 2018 wordt er binnen de Universiteit Gent hard gewerkt aan de uitbouw van een nieuwe Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte. In dit project worden 50 vakgroepbibliotheken gecentraliseerd waarbij nieuwe diensten worden ontwikkeld en aangeboden. De uitbouw van een afdeling Publiekswerking met een volwaardige aanbod qua informatievaardigheden staat daarbij centraal. De gebruikscijfers laten zien dat dit aanslaat. Het afgelopen jaar liep een universiteitsbreed onderzoek bij alle UGent bibliotheken waarbij de noden op het vlak van ‘information literacy’ in kaart werden gebracht. Deze presentatie geeft de stand van zaken van lopende en toekomstige initiatieven binnen de faculteit Letteren en Wijsbegeerte.
  Anne-Lise Van der Meulen is verantwoordelijke publiekswerking bij de Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte UGent, Saskia Scheltjens is faculteitsbibliothecaris Letteren en Wijsbegeerte UGent 
 • “Een belangrijke doelstelling aan de KU Leuven is dat afstuderende studenten informatievaardig zijn. Een van de manieren waarop we dit proberen te realiseren, is onder meer door het creëren van een tutorial informatievaardigheden, die sinds academiejaar 2014-2015 beschikbaar gemaakt werd voor alle studenten. Een andere manier is door het geven van specifieke instructiesessies informatievaardigheden. Concreet gaan we hier dieper in op de sessies die gegeven worden in het biomedisch onderwijs.”

  Veerle Tuerlinckx is medewerker onderwijsondersteuning en acquisitie in de Bibliotheek Sociale Wetenschappen aan de KU Leuven.
  Marleen Michels is informatiespecialist geneeskunde in de 2bergen-Biomedische Bibliotheek, Campus Gasthuisberg, KU Leuven.

 • Van online cursus informatievaardigheden tot MOOC onderzoeksvaardigheden
  In 2012 lanceerde HoGent, in samenwerking met UGent, Erasmushogeschool Brussel, Arteveldehogeschool en HOwest, een online cursus informatievaardigheden. Dankzij de cursus slaagden we er in om informatievaardigheden op de kaart te zetten en in te breken in het curriculum van enkele vakken. Nu, drie jaar later, dient deze cursus als basis voor een MOOC (Massive Open Online Course) rond onderzoeksvaardigheden. Opnieuw vervult de bibliotheek een voortrekkersrol bijd de realisaties ervan, zowel inhoudelijk als vormelijk.
  Francis Vlieghe is hoofdmedewerker bibliotheek bij HoGent en docent aan de bibliotheekschool Gent 

16u30 - 17u00: wrap up, evaluatie

PRAKTISCH

WANNEER: donderdag 26/11, 12u30 tot 17u
WAAR: Universiteit Antwerpen, aula R.008
PRIJS: 35 euro voor VVBAD-leden | 65 euro voor niet-leden


Activiteiten van VVBAD

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be