Focus op het gebouw

Focus op het gebouw

Focus op het gebouw wil een visie te ontwikkelen op het bibliotheek- en archiefgebouw van morgen. Met de hulp van specialisten brengen we de nieuwe tendensen en relevante ontwikkelingen in kaart.

Datum vrijdag 19 september 2008
Locatie Universiteit Antwerpen
Organisator VVBAD

Focus op ... is een tweejaarlijks evenement dat alternerend plaatsvindt met Informatie. Daar waar Informatie zich vooral toespitst op ICT, brengt Focus op...professionelen uit de bibliotheek- en archiefsector samen rond één specifiek thema. In 2004 werd Focus op collecties en bestanden georganiseerd, twee jaar later stonden de gebruikers centraal. Dit jaar ligt de Focus op het gebouw.

Dienstverlening is belangrijk. De gebruiker wordt vaak centraal gesteld, maar uiteindelijk heeft elke bibliotheek en archief een dak boven het hoofd nodig. Een gebouw is echter meer dan dat. Een doordacht neergezet gebouw kan bibliotheken en archieven vele nieuwe mogelijkheden bieden, en maakt het de gebruiker en het personeel tot een aangename plek om te vertoeven. In tijden van automatisering en digitalisering moeten we ons ook de vraag stellen hoe we de bibliotheken en archieven van de toekomst gaan vormgeven. De sector evolueert snel, terwijl het gebouw lange tijd moet meegaan.

Focus op het gebouw wil een visie te ontwikkelen op het bibliotheek- en archiefgebouw van morgen. Met de hulp van specialisten brengen we de nieuwe tendensen en relevante ontwikkelingen in kaart.

Programma

9.00u onthaal met koffie

Voormiddag: visie

9.30u Visie op het bibliotheekgebouw van morgen - VCOB/Cultuur Lokaal

De openbare bibliotheek is overal aanwezig in Vlaanderen. Het is een van de meest ‘lokale' van alle culturele instellingen. Dit maakt dat de ligging van de bibliotheek in de stads- of dorpsstructuur van groot belang is. Ook de inrichting trouwens, omdat ze mee bepaalt hoe het publiek de dienstverlening gebruikt en ervaart. Het VCOB voert in 2008, in samenwerking met Cultuur Lokaal, een project uit waarin gezocht wordt naar een gedeelde visie op de openbare bibliotheek van de 21e eeuw. Over de resultaten van dit project zal gerapporteerd worden, en ook wordt toegelicht waartoe ze kunnen dienen. Uit deze resultaten volgen enkele vragen en kritische bedenkingen die het debat over de toekomst van de fysieke openbare bibliotheek stimuleren.

10.15u Visie op het archiefgebouw van morgen - Hans Visser, Stadsarchief Amsterdam

In deze zomer van 2007 begint het oude bankgebouw De Bazel aan een nieuw leven als Stadsarchief van Amsterdam. De eerste verkenning eind 2001 tot en met de opening in 2007 beslaat voor zo een omvangrijke complexe opgave een verrassend korte periode. De duurzame traditie die door Karel De Bazel gestart is in 1924 heeft zijn vervolg gekregen in de transformatie van Bank naar Archief, tachtig jaar later. Het Stadsarchief, het rijksmonument De Bazel en de stad hebben een nieuwe interessante, duurzame relatie.

11.00u Visie van een architect - Paul Robbrecht, architectenbureau Robbrecht en Daem

Paul Robbrecht hoort ongetwijfeld thuis in het rijtje van de grootste Belgische architecten van dit moment. Samen met zijn echtgenote Hilde Daem tekende hij onder meer het Concertgebouw in Brugge, de reconstructie van de Leopold Dewaelplaats in Antwerpen en de Aue-paviljoenen van documenta IX in Kassel. Maar ook bibliotheken en archieven zijn voor hem niet nieuw. Robbrecht&Daem boog zich over de verbouwing van het Felixpakhuis waar het stadsarchief van Antwerpen zijn intrek nam, en momenteel werkt het architectenbureau aan de renovatie van de Gentse Universiteitsbibliotheek. 

12.00u lunch en bezoek aan de nieuwe bibliotheek van de Universiteit Antwerpen

Namiddag: praktijk

13.45u toelichting bij de nieuwe bibliotheek van de Universiteit Antwerpen en gelegenheid tot stellen van vragen

14.15u Het gebouw als conserverende ruimte - Filip Descamps, architectenbureau Robbrecht en Daem

14.45 u Toegankelijkheid van het gebouw - Eric Aerts, Provant, Dienst Welzijn en Gezondheid, Team Kansen, Centrum voor Toegankelijkheid

15.15u Pauze

15.45u Het gebouw als ontmoetingsruimte - Openbare Bibliotheek Permeke, Antwerpen

16.15u De impact van digitalisering op het gebouw - Jan Van Vaerenbergh, Landmark Libraries

Het gebouw blijft altijd belangrijk, ongeacht het toekomstscenario voor bibliotheken en archieven door de toenemende digitalisering van informatie, de groeiende capaciteit van de bandbreedte en de absolute verbreding van het e-gebruik. 
Misschien krimpen de gedrukte collecties, maar nemen de media toe? Misschien komen er juist méér mensen naar bibliotheken en archieven? 
Flexibele gebouwen die zich geleidelijk laten converteren op het ritme van de technologische ontwikkelingen, zijn een mogelijk antwoord. Sterk geprofileerde keuzes maken voor de fysieke bibliotheken en archieven en minder voor de digitale bibliotheken en archieven is een alternatieve strategie.
De lezing wordt gestoffeerd met sprekende voorbeelden.

16.45u afsluitende receptie

Focus op gebouwen wordt georganiseerd i.s.m. Bibliotheek Universiteit Antwerpen.


Activiteiten van VVBAD

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be