Focus op duurzame bibliotheken en archieven

Focus op duurzame bibliotheken en archieven

Is er een verband tussen duurzaam bewaren en een meer ecologische invulling van het begrip duurzaamheid? Welke rol kan de informatiesector spelen in de transitie naar rechtvaardige duurzaamheid?

Datum donderdag 20 september 2012
Locatie Universiteit Antwerpen
Organisator VVBAD

Duurzaamheid staat hoog op de (culturele) agenda, sinds het Cultuurforum 2020, gelanceerd door minister van Cultuur en van Leefmilieu Joke Schauvliege, doorbraken formuleerde op vlak van eco-cultuur.

Toch is duurzaamheid in de bibliotheek- en archiefsector een dubbelzinnig begrip. Vaak liggen associaties met digitale duurzaamheid en het duurzaam bewaren van erfgoed meer voor de hand dan bekommernissen op vlak van een ‘transitie naar rechtvaardige duurzaamheid’ zoals het Cultuurforum die formuleerde. Nochtans mag het besef dat de draagkracht van de aarde eindig is ook de informatiesector niet onberoerd laten.

Is er een verband tussen duurzaam bewaren en een meer ecologische invulling van het begrip duurzaamheid? Welke rol kan de informatiesector spelen in de transitie naar rechtvaardige duurzaamheid? Het denken over vragen zoals deze, staat nog in zijn kinderschoenen. Initiatieven zijn vaak kleinschalig en projectmatig.

Met Focus op duurzame bibliotheken en archieven willen de VVBAD en opleiding Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen de sector uitnodigen om na te denken over de invulling van het begrip ‘duurzaamheid’ in de informatiesector. Na een voormiddag met een theoretische introductie, worden de deelnemers uitgenodigd om in de namiddag, aan de hand van praktijkvoorbeelden aanbevelingen te formuleren rond vier specifieke thema’s.

Programma

9.30u. Keynote
Waarom duurzaamheid op de agenda?
Erik Paredis, Universiteit Gent

10.15u.

Op weg naar een duurzaam beleid
Prof. Dr. Annick Schramme, Universiteit Antwerpen, Cultuurmanagement

11u.
Naar een duurzaam (personeels)management van organisaties
Prof. Dr. Peggy De Prins, UA Cultuurmanagement
Sinds het verschijnen van het Brundlandrapport (Our Common Future) in 1987 vormt duurzame ontwikkeling van wereldactiviteiten hét sleutelwoord voor verdere groei. Voor organisaties wordt het streven naar duurzame ontwikkeling sindsdien gevat onder de noemer van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Waar theoretische consensus en maturiteit van het concept MVO dichtbij is, is dat in het concreet gestalte geven van MVO in de praktijk evenwel nog lang niet het geval. Zo blijkt uit recent case onderzoek dat de invoering van MVO nog een leerproces is voor de meeste ondernemingen. MVO is nog niet altijd in alle domeinen aanwezig. Typisch in het uitwerken van MVO is verder dat MVO op ecologisch vlak en in relatie tot de externe stakeholders zoals de gemeenschap relatief veel aandacht krijgt. MVO rond de interne stakeholders, met name de medewerkers in het personeelsbeleid, komt veel minder uit de verf. Wij willen inpikken op deze leemte. Mede als oorzaak van de onderbelichting van de People dimensie binnen de actuele MVO-praktijk zien wij een gebrek aan theoretische onderbouwing en uitwerking van het concept duurzaam HRM. Wil de People dimensie in juiste balans komen met de Profit en Planet dimensie van MVO, dan kan een versterking van het duurzaamheidsjargon vanuit HRM-hoek hiertoe een steentje bijdragen. Rond deze stellingname maken we een stand van zaken op.

11.45u.
Groene ICT en duurzaamheid
Paul Dekkers, SURF

12.30u.
Lunch

13.30u.
Naar aanbevelingen voor sector en beleid
Thematische workshops

Elke workshop wordt ingeleid door twee cases.

Workshop 1 Sensibilisering, Netwerking en informatievoorziening
Bibliotheken en archieven bereiken een ruim en gevarieerd publiek en zijn goed in het uitbouwen van netwerken met andere organisaties. Hoe kunnen we deze factoren inzetten ten voordele van een duurzame samenleving?
Inleider 1: Jan Kaldenbach, bibliotheek Kennemerwaard over het Groen Informatie Platform (GRIP), Bibliotheek Castricum

Inleider 2: Kirsten Janssens, Openbare Bibliotheek Sint-Niklaas

Inleider 3: Natascha Diercx, duurzaamheidsambtenaar Stad Mechelen

Workshop 2 Digitale duurzaamheid en open access
In de informatiesector roept duurzaamheid vaak andere connotaties op dan klimaatproblemen of grondstoftekorten. Informatie duurzaam ter beschikking stellen en bewaren, heeft dat ook een ecologische dimensie?
Inleider 1: Inge Schoups, FelixArchief Antwerpen over het Platform Digitale Duurzaamheid

Inleider 2: Inge Vannieuwerburgh, Universiteitsbibliotheek Gent over Open Access

Workshop 3 Duurzaamheid en de informatiesector
Centraal in deze workshop staat dan de vraag of wij als informatiesector al dan niet bijdragen tot een duurzamere samenleving.
Inleider: Dr. Peter Horsman, Universiteit van Amsterdam

15.00u.
pauze

15.30u.
De bijdrage van de informatiesector aan een transitie naar rechtvaardige duurzaamheid
Prof. Bruno Verbergt

Plenaire afsluiting

16.15u.
Afsluitende drink


Activiteiten van VVBAD

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be