Digitaal Archief & Privacy

Digitaal Archief & Privacy

Digitaal Archief & privacy

Datum dinsdag 14 mei 2013
Locatie Rijksarchief Leuven
Organisator VVBAD

Archivarissen dienen zowel de openbaarheid als de persoonlijke levenssfeer te respecteren en te handelen binnen de grenzen van de relevante wetgeving. Dat zegt althans de “Code of Ethics” van de Internationale Archiefraad. In de toelichting krijgen de archivarissen de expliciete opdracht de persoonlijke levenssfeer van de personen genoemd in archiefdocumenten te respecteren.

Hoe passen we dit nu toe in de praktijk? Zowel in de analoge als de digitale wereld is dit niet altijd even simpel. In de meeste archiefdocumenten staan immers persoonsnamen. De naam van de ambtenaar die het advies heeft ondertekend, de naam van de aanvrager van een vergunning, de namen van voorzitter en secretaris van de vereniging die subsidies aanvraagt, de naam van het personeelslid dat promotie krijgt, ….

Gangbaar zal de archivaris dossiers of reeksen die duidelijk persoonsgebonden informatie bevatten gaan afschermen. Andere reeksen waar de focus op niet persoongebonden zaken ligt onttrekt hij zelden aan de openbaarheid ook al bevatten ze persoonsgegevens. Helemaal sluitend is deze aanpak niet maar in de analoge archiefwereld acht men het risico op schending van de privacy eerder laag in. Er is immers nog altijd de beslotenheid van de leeszaal en een leeszaalmedewerker die bij eventuele twijfel een dossier kan inhouden.

De vraag is nu hoe het zit in de digitale archiefwereld? Als we digitaal archief online beschikbaar gaan stellen valt die beslotenheid van de leeszaal en de controle van de leeszaalmedewerker immers weg. Waar aanvankelijk de vermelding van persoonsgegevens in inventarissen of archiefdocumenten geen probleem leek is dit digitaal misschien ineens wel een probleem.

Programma

13.00 u.          Verwelkoming en toelichting programma

13.10 u.          Juridisch kader door Hannelore Dekeyser, Privacycommissie

13.50 u.          Juridische kijk op privacykwesties in de archiefsector door Matthias Dobbelaere, MyLex

14. 30 u.         Koffiepauze

15.00 u.          Case Rijksarchief door Paul Drossens
 

15.30 u.          Case Letterenhuis door Leen Van Dijck

16.00 u.          Case FelixArchief door Willem Vanneste

16.30 u.          Borrel


Activiteiten van VVBAD

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be