De kunst van het bouwen: de architectuur van de (kunst)bibliotheek in de 21e eeuw

De kunst van het bouwen: de architectuur van de (kunst)bibliotheek in de 21e eeuw

Studiedag OKBV

Datum dinsdag 10 maart 2009
Locatie ModeMuseum Provincie Antwerpen (MoMu)
Organisator VVBAD

Opzet van de studiedag

"Our centuries old house of knowledge is undergoing a fundamental renovation, beginning with the solid base of the library". (Arjen Oosterman, ‘Editorial', Volume XV, 1 (2008); p 3).

Bibliotheekarchitectuur is een actueel thema in binnen- en buitenland. De digitale revolutie en de sterk evoluerende functie van bibliotheken in de kennismaatschappij nopen tot nieuwe ruimtelijke opvattingen van het bibliotheekgebouw. De gespecialiseerde literatuur besteedt veel aandacht aan nieuwe visies op de architecturale invulling van het programma dat een bibliotheek voorstaat in de 21ste eeuw. In eigen land trok de VVBAD in september 2008 met ‘Focus op het Gebouw' eveneens de aandacht op het bibliotheekgebouw. Niet alle bibliotheken hebben echter dezelfde noden. Daarom willen we op deze studiedag de aandacht heel specifiek richten naar de kunstbibliotheek.

Hoe ziet de kunstbibliotheek eruit in de nabije toekomst? Hoe verhoudt ze zich tot het grotere geheel van de moederinstelling? Hoe brengt ze eenheid tot stand in de functies die ze vervult: holding (bewaring van collecties), access (ontsluiting en toegang voor gebruikers) en workflow (interne werking)? Een nieuwe bibliotheekruimte geeft de gelegenheid tot het her-denken van de bibliotheek. Vandaar de vragen: welke architecturale visies bestaan op de toekomst van de kunstbibliotheek? Welke meerwaarde kan architectuur bieden wanneer we klassieke collecties bewaren en op een hedendaagse manier raadpleegbaar maken? Welke rol speelt architectuur bij het ter beschikking stellen van hedendaagse (digitale) collecties volgens de noden en wensen van de gebruiker? Hoe wordt de kunstbibliotheek een plek van reflectie en bewaring, waar het nuttig en aangenaam toeven is? Deze hedendaagse thematieken vragen om interdisciplinaire antwoorden, en vooral: een goed overleg tussen bibliothecarissen en architecten.

De studiedag wil ingaan op de manier waarop architect en bibliothecaris elkaar vinden, tussen het zuivere architecturaal ontwerp en voorstellen vanuit de dagelijkse praktijk. De dag beoogt de kunstbibliothecaris zuurstof en expertise mee te geven voor het ontwerp van een nieuwe kunstbibliotheek in het kader van een verbouwing of nieuwbouw. De studiedag sluit aan bij een eerdere studiedag van OKBV in 2003 over dit thema, en gaat de uitdaging aan er een passend vervolg aan te geven. Enkele toen heel nieuwe projecten kunnen na een aantal jaren kritisch worden geëvalueerd. Daarnaast worden kunstbibliotheken die nog in de steigers staan, voorgesteld vanuit het perspectief van de architect en de gebruiker.

Programma

Voormiddag: Visies:

09.30 u. Onthaal en koffie
09.45 u. Wouter van Acker (Universiteit Gent): The Architecture of the (Art) Library and the Space of Information
10.15 u. Dirk De Meyer (Universiteit Gent): Collecting and housing art books
10.45 u. Karen Latimer (Queen's University Belfast): Architecture and
design of the contemporary art library
11.45 u. Panelgesprek
12.15 u. Middagpauze

Moderator: Sofie De Caigny, coördinator Centrum Vlaamse Architectuurarchieven

Dit deel van het programma verloopt in het Engels

Namiddag: Projecten:

13.30 u. Dieter Suls, bibliothecaris ModeMuseum Antwerpen: rondleiding
in de vernieuwde bibliotheek van het MoMu
14.00 u. WIJZIGING!: Michiel Riedijk, Neutelings-Riedijk Architecten (ipv Raf De Preter)
14.20 u. Erik van Boxtel, bibliothecaris Museum Boijmans-van Beuningen
Rotterdam
14.40 u. Dikkie Scipio, architecte bij Claus en Kaan Architecten: ontwerp 
voor de bibliotheek binnen het vernieuwde KMSKA, Antwerpen
15.00 u. Discussie
15.30 u. Afronding studiedag
16.00 u. Einde studiedag

Moderator: Katrien Vandemarliere, directeur Vlaams Architectuurinstituut

Organisator

VVBAD en OKBV

Overleg kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV, www.okbv.be) is een commissie van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD, www.vvbad.be). Zij verenigt in haar rangen bibliothecarissen van kunst- en museumbibliotheken allerhande: hogescholen en universiteiten, musea en instellingen bezig met schone kunsten, toegepaste kunsten, fotografie en film, architectuur, podiumkunsten, muziek.
OKBV stimuleert onderling overleg en samenwerking in de sector en brengt informatieprofessionals samen rond thema's die allen aanbelangen: verwerven, ontsluiten, architectuur en inrichting van de bibliotheek, digitalisering van aanwezig materiaal, marketing van de bibliotheek, ... Alle onderwerpen zijn mogelijk.

Praktisch

Datum: 10 maart 2009, van 09.30 u. tot 16.00u.

Plaats: ModeMuseum Provincie Antwerpen (MoMu), Nationalestraat 28, B-2000 Antwerpen

Met de steun van Kno-Tech


Activiteiten van VVBAD

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be