De impact van Europeana

De impact van Europeana

Wie:

Hans van der Linden, Vlaamse overheid 

Waar:

Permeke

Wanneer:

rijdag 13 september 2013, 15.30u.

Abstract

De Europese Commissie heeft een duidelijk doel voor ogen …

De geschiedenis van Europeana begint in 2005 als enkele Europese staatshoofden de Europese Commissie verzoeken om via de creatie van een virtuele Europese bibliotheek het Europese cultureel erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken.

In 2007 wordt de Europeana Foundation opgericht, het volgend jaar gaat www.europeana.eu van start en de Europese Digitale Bibliotheek wordt hernoemd tot Europeana. In 2011 vaardigt de Europese Commissie een aanbeveling uit “betreffende de digitalisering en online-toegankelijkheid van cultureel materiaal en digitale bewaring” die Europeana’s rol schetst in de uitvoering van de Digitale Agenda voor Europa, met specifieke aandacht voor het economische herstel en het maximaal laten inspelen van burgers en ondernemingen op digitale technologieën. De Digitale Agenda is een prioritaire actie van de Europe 2020-strategie met het oog op slimme, duurzame en inclusieve groei. Eén van de kernacties is het opzetten van infrastructuur voor nieuwe publieke digitale diensten via het Connecting Europe Facility (CEF).

Hiermee start voor Europeana een volgende fase. Na complexe constructies waarin tal van Europese projecten onder het lemma ‘Europeana’ samenwerkten, staat via het CEF de structurele ondersteuning van Europeana op het programma. Met deze belangrijke evolutie kan Europeana haar rol die het ambieert als katalysator voor de digitalisering van cultureel erfgoed in Europa consolideren maar is dit verhaal wel zo rechtlijnig?

… maar wat betekent dit nu voor Vlaanderen?

In deze sessie wordt er teruggeblikt vanuit het Europeana Vlaanderen Overlegplatform. Dit informele platform werd in 2007 opgericht en kan vijf jaar later op een brede belangstelling rekenen. Het omschrijft als doelstellingen communicatie en expertise-uitwisseling over Europese en verwante projecten op Vlaams niveau, sensibilisering over (deelname aan) Europeana en interactie met Europa.

Het Europeana Vlaanderen Overlegplatform heeft er mede voor gezorgd dat er tal van Vlaamse (cultureel-erfgoed)organisaties aan Europeana-gerelateerde projecten deelnemen. Bepaalde projecten houden zich bezig met technische aspecten, andere met het leveren van inhoud. Er wordt kort geschetst welke partners betrokken zijn en waarin de specificiteit van elk project ligt.

Europeana geldt als pars pro toto en met de term Europeana ecosysteem wordt de totaliteit van alle stakeholders bedoeld. Er wordt aangegeven hoe dit ecosysteem werkt en de relatie tussen de deelnemende instellingen, het project en de Europeana Foundation komt aan bod.

Vanuit de deelnemende instellingen wordt aangegeven wat de impact van Europeana is op het vlak van organisatie- en visieontwikkeling. Heeft een deelname aan Europese projecten een technische impact op hoe deze organisaties hun digitaliserings- en/of aggregatieactiviteiten organiseren? Wat brengt Europeana bij tot de (extra muros) zichtbaarheid van de organisatie? Wordt de digitale collectie ruimer toegankelijk? Schakelt de betreffende organisatie haar expertise in een breder Europees kader en wat levert dit op? Bieden de communicatiekanalen van Europeana zelf een meerwaarde voor deelnemende organisaties?

Hoe zien intermediairen de impact van Europeana? Steunpunten, academici, expertisecentra, … spreken zich vanuit hun betrokkenheid uit de evoluties inzake open data en auteursrechten (oa. de Data Exchange Agreements), technische evoluties, de publieke/private-dialoog, internationale benchmarking, de impact van de erfgoedlobby op het Europese beslissingsproces, de internationale en intersectorale dialoog.

Tot slot komt ook het standpunt van overheden aan bod. Hierboven werd reeds duidelijk geschetst welke doelstellingen de Europese Commissie met Europeana voor ogen heeft maar op welke manier past Europeana ook in een Vlaams beleidskader?

Op basis van tal van getuigenissen doet deze sessie een aanzet om een genuanceerd beeld te schetsen over wat Europeana teweeg bracht en wat niet en hoe dit door de verschillende facetten van het Europeana ecosystem geapprecieerd wordt.

CV

Hans van der Linden studeert moderne geschiedenis aan de K.U.Leuven en Informatie en Bibliotheekwetenschappen aan de U. Antwerpen. Sinds september 2005 is hij werkzaam bij het Agentschap Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse Overheid waar hij zich de digitaliseringsproblematiek eigen maakt. Naast betrokkenheid bij de publicatie ‘E-cultuur: bouwstenen voor praktijk en beleid’ en tal van studies en onderzoeken verdiept hij zich in de digitaliseringsproblematiek in de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen en verkent hij de Europese digitaliseringscontext waar Europeana voor concrete mogelijkheden zorgt. Hans is in 2007 nauw betrokken bij de oprichting van het Europeana Vlaanderen Overlegplatform, als informeel orgaan dat geïnteresseerden wegwijs wil maken in de wirwar van internationale Europeana-gerelateerde projecten en dat informatie-uitwisseling, kennisopbouw en –deling centraal stelt.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be