Databanken Architectuurarchieven

Databanken Architectuurarchieven

Wie:

Wim Lowet, CVAa 

Waar:

Loungebar

Wanneer:

Vrijdag 13 september 2013, 16.15u.

Abstract

In de ons omringende landen bestaan er overkoepelende architectuurinstituten die architectuurarchieven met een belangrijke erfgoedwaarde verzamelen. In Vlaanderen en België bestaat een dergelijke instelling vooralsnog niet. In de provincie Antwerpen bouwde het Architectuurarchief van de Provincie (APA) een omvangrijke en belangwekkende collectie op. In Brussel verzamelen zowel de Archives d’Architecture Moderne als het Sint-Lukasarchief architectuurarchieven. Stads- en gemeentearchieven nemen ook een verantwoordelijkheid op, evenals musea en allerhande erfgoedorganisaties waaronder heemkundige kringen en documentatiecentra. In 2003 werd het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven bij het Vlaams Architectuurinstituut ondergebracht, onder andere met als opdracht om op Vlaams niveau de verschillende spelers meer op elkaar te betrekken. Een van de zaken waar het CVAa sterk op inzet, is een gemeenschappelijke toegang naar architectuurarchieven. Daartoe werkt het met ODIS, een relationele onderzoeksdatabank waarin zowel personen, organisaties, archieven als publicaties volgens internationale standaarden geregistreerd worden.

Deze presentatie licht toe

  • welke architectuurcollecties in ODIS geregistreerd werden;
  • hoe het CVAa hierbij te werk gaat. Zowel de structurele samenwerking met uiteenlopende collectiebeherende instellingen als de projectmatige onderzoeken die het CVAa onderneemt komen aan bod;
  • op welke wijze er kleine aanpassingen kwamen in ODIS om het registreren van architecturaal erfgoed te optimaliseren;
  • hoe een afzonderlijke toegang tot de deelcollectie ‘architectuur’ in ODIS toegankelijk is via www.cvaa.be.

De presentie is zo opgevat dat de case ‘architecturaal erfgoed’ in ODIS structurele conclusies bevat die geëxtrapoleerd kunnen worden naar andere thema’s dan architectuur.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be