Dag van de Nieuwste Geschiedenis

Dag van de Nieuwste Geschiedenis

Dag van de Nieuwste Geschiedenis

Datum zaterdag 24 april 2010
Locatie Museum Dr. Guislain, Gent
Organisator VVBAD

Op zaterdag 24 april 2010 neemt de VVBAD deel aan de Dag van de Nieuwste Geschiedenis, een tweejaarlijks congres waar jonge historici hun onderzoek presenteren. In het verleden zorgde de VVBAD voor een archiefsessie. Op voorstel van de sectie AHD gebeurt dat opnieuw dit jaar. Het thema van de plenaire sessies in de voormiddag is 'geschiedenis en geheugen' (vorming en functioneren van collectief geheugen, de rol van de historicus in de (de)constructie van collectieve herinneringen en geheugenplaatsen). De VVBAD-sessie rond persoonlijke archiefvorming en de betekenis van persoonlijke herinneringen voor het collectieve geheugen sluit daar perfect bij aan:

Persoonlijke herinneringen, persoonsarchieven en historisch onderzoek
De interdisciplinaire inbreng in de geschiedschrijving van de laatste decennia heeft geleid tot een heroriëntering van het bronnengebruik, zoals een herwaardering van egodocumenten. Dat individuele verhalen als historische bron hun waarde bewijzen, werd duidelijk met Carlo Ginzburgs molenaar of Nathalie Davis' vrouwen. Vanuit een individuele casus kan tot een analyse van een historische leefwereld worden gekomen. Persoonlijke archieven, egodocumenten, getuigenissen en herinneringen, vormen een belangrijke bron voor historisch onderzoek. 
Persoonlijke archieven en mondelinge geschiedenis mogen dan door historici al erkend zijn als waardevolle bron, archivarissen valoriseren deze bronnen te weinig. Het beheer van persoonlijke papieren en mondelinge bronnen zijn moeilijk met de traditionele archiefstandaarden te rijmen. Archivarissen en wetenschappers voelen echter meer en meer de behoefte tot de ontwikkeling van ordeningssystematieken die de enorme diversiteit van archiefvormende eenheden, van individu, familie, vereniging, bedrijf tot overheid, beter weerspiegelen en representeren. Daarbij sturen archivarissen ook aan op verruiming van de begrippen archiefstuk en archief naar individuele (culturele en materiële) uitdrukkingsvormen in onze samenleving.
In deze sessie willen we volgende vragen opwerpen: wat kunnen persoonsarchieven betekenen voor hedendaags historisch onderzoek? Wat is de rol van persoonlijke archiefvorming in onze samenleving? Is het individueel geheugen slechts te herleiden tot ‘geleend geheugen' en dus steeds schatplichtig aan het collectief geheugen of kan de persoonlijke getuigenis iets betekenen voor de geschiedschrijving? En hoe staan de huidige archiefwetenschappelijke paradigma's, bestaande definities van archiefstuk en archief en de archiefpraktijk tegenover het toenemend gebruik van persoonlijk archiefmateriaal in de contemporaine geschiedschrijving?

Programma VVBAD-sessie

• 10.00 u. Godfried Kwanten (KADOC): "'Persoonsarchieven en de archiefpraktijk: ontsluiting en terbeschikkingstelling" 
• 10.25 u. Isabelle Van Ongeval (Letterenhuis Antwerpen): "Persoonsarchieven en archiefwetenschap" 
• 10.50 u./11.30u: Arianne Baggerman & Rudolf Dekker (Universiteit Rotterdam): "Egodocumenten: de gevaarlijkste van alle bronnen?" 
• 11.30 u. Peter Vandekerckhove (Filmcriticus, scenarioschrijver en regisseur): "Persoonlijke herinnering en collectief geheugen: 'Meneer Doktoor, een verhalenreeks over huisdokters in het midden van de 20e eeuw'" 
• 11.55 u. Vragenronde en panelgesprek o.l.v. moderator Jan Stuyck (voorzitter werkgroep privaatrechtelijke archieven VVBAD) 


Activiteiten van VVBAD

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be