Buitenbeentjes

Buitenbeentjes

Op deze studiedag wordt aandacht besteed aan verschillende invalshoeken van leesproblemen.

Datum donderdag 6 november 2008
Locatie Antwerpen
Organisator VVBAD

De Vakgroep Jeugdbibliothecarissen van de VVBAD organiseerde de voorbije jaren een aantal succesvolle studiedagen over uiteenlopende onderwerpen. In 2007 lag de focus op jeugdcultuur. Om bij te blijven en in te kunnen spelen op de uitdagingen ervan, nodigde de Vakgroep een aantal sprekers uit onder deze noemer. Aansluitend werd in het najaar een studiebezoek naar de Nederlandse bibliotheken van Heerhugowaard en Amsterdam georganiseerd.

In het najaar buigt de Vakgroep zich over een actueel thema. De studiedag in de Antwerpse Permekebibliotheek gaat over kinderen voor wie lezen om een of andere reden moeilijk is. In het programma wordt aandacht  besteed aan verschillende invalshoeken van leesproblemen.

Waarop moeten jeugdbibliotheken letten bij de collectievorming voor kinderen met dyslectische problemen? Aan het departement Logopedie en Audiologie van Lessius Hogeschool Antwerpen werd gevraagd een bijdrage voor te bereiden over dyslexie in het boekenaanbod.  Hilde Tutteleers zal de hogeschool vertegenwoordigen.

Luisterpuntbibliotheek is er voor mensen die geen gewone, gedrukte boeken kunnen lezen. Ze richt zich niet enkel tot volwassenen, ook kinderen met een beperking bij het lezen kunnen er terecht. Een medewerker van de bibliotheek loodst ons door het aanbod van Daisy-boeken en doet de toekomstplannen van Luisterpunt uit de doeken, waarbij ook meer aandacht zal worden besteed aan kinderen met leesproblemen.

Het Centrum voor Taal en Onderwijs (het vroegere Steunpunt NT2) aan de K.U.Leuven ondersteunt, in opdracht van tal van overheden, het taalvaardigheidsonderwijs Nederlands in Vlaanderen. Daarbij gaat er bijzondere aandacht naar het onderwijs van Nederlands aan anderstaligen (Nederlands als tweede taal). 
Ine Callebaut, CTO-medewerker heeft het in haar lezing over (Nederlandse) taalverwerving bij anderstalige kinderen, het marktaanbod aan speel-/leermaterialen, valkuilen, en verschillende methodieken...

Makkelijk Lezen Plein (MLP) biedt ondersteuning aan bibliotheken die een MLP in hun instelling willen opzetten. Daarnaast informeren ze ouders en leerkrachten met praktische zaken over materialen voor kinderen met een leesprobleem. Nanda Geuzebroek consulent bij Makkelijk Lezen Plein, diept de aspecten collectievorming en leesbevordering verder uit.

Jan Cumps is een stripspecialist en hij wil het gebruik van strips in het onderwijs stimuleren. Zijn bijdrage gaat over hoe strips ‘moeilijke lezers' kunnen helpen. In de lezing zal worden nagegaan of en hoe strips een extra hulpmiddel kunnen zijn voor speciale doelgroepen zoals anderstaligen, slechtzienden, kinderen met leesmoeilijkheden, leerlingen TSO/BSO, enz... Daarbij zal worden onderzocht aan welke criteria ‘goede' strips moeten beantwoorden. Op basis van rondvraag bij auteurs, bibliothecarissen, specialisten uit binnen- en buitenland zal ook gekeken worden welke strips het best in aanmerking komen. Gehoopt wordt dat de aanwezigen daarbij ook hun stem laten horen. Voor het algemene kader wordt verwezen naar het boek ‘Laat ze strips lezen! Informatie en suggesties voor school, thuis en bibliotheek' (Jan Cumps en Kurt Morissens), Acco, Leuven, 2007.

Programma

9.30u      Onthaal
10.00u     Dyslexie in het boekenaanbod. Hilde Tutteleers, departement Logopedie en Audiologie, Lessiushogeschool Antwerpen
10.45u     Luisterpuntbibliotheek
11.30u     Taalverwerving bij anderstalige kinderen, het marktaanbod aan speel-/leermaterialen, valkuilen. Ine Callebaut, Centrum voor Taal en Onderwijs, K.U.Leuven  

12.15u     Broodjeslunch
13.00u     Verplaatsing naar de Promotiezaal van de Universiteit Antwerpen

13.30u     Makkelijk Lezen Plein. Nanda Geuzebroek, Consulent Makkelijk Lezen, Stadsbibliotheek Haarlem/     projectleider Kenniscentrum Makkelijk Lezen Plein
15.30u     Pauze
15.45u     Hoe strips moeilijke lezers kunnen helpen. Jan Cumps


Activiteiten van VVBAD

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be