Archiefspecialist of erfgoedprofessional?

Archiefspecialist of erfgoedprofessional?

Studiedag rond de vorming van archivarissen

Datum dinsdag 9 februari 2010
Organisator VVBAD, FARO

Op dinsdag 9 februari 2010 organiseren FARO en de VVBAD een studiedag rond de vorming van archivarissen. We nemen verschillende vragen rond opleidingen onder de loep: Moeten we naar een academische opleiding archivistiek vanuit een erfgoedbrede bril of is er nood aan gespecialiseerde opleidingen, bijvoorbeeld voor digitale archivaris? Is de quasi automatische link tussen archivaris en historicus wel houdbaar? Wat zijn de noden en behoeften op het vlak van nascholing voor archiefprofessionals? En is een spreidstand tussen cultuurambtenaar en informatiedeskundige wel mogelijk?

Het doel van deze studiedag is nagaan hoe de vorming van archivarissen het beste zou inspelen op het veranderende profiel van een archivaris. Hierbij willen we graag met u in discussie treden. We rekenen dus op uw inbreng.

De studiedag kadert in het FARO-reflectietraject ‘Erfgoedgeleerden? Reflecties over competenties, leren en de erfgoedsector', waarmee we het debat over de verdere professionalisering van de sector en de uitbouw van een gevarieerd onderwijsaanbod voor competente erfgoedwerkers willen openen.

Programma

9.30 uur: Onthaal

10.00 uur: Verwelkoming: Bart De Nil (FARO)

10.05 uur: Keynote Karen Anderson (Professor of Archives and Information Science at Mid Sweden University and vice president ICA- Section for Archival Educators)
Karen Anderson zal een internationaal overzicht geven van de tradities in de opleidingen van record managers en archivarissen en aangeven wat, volgens haar, naar de toekomst toe nodig zal zijn.

10.45 uur: Archiefopleiding in Vlaanderen | Bruno Vermeeren (VVBAD)

11.05 uur: Het beroepsprofiel van de archivaris | Wim Lefebvre (SERV)

11.25 uur: Alle wegen leiden naar Rome: een competentiegericht vormingsaanbod op verschillende niveaus? | Jacqueline Van Leeuwen (FARO)

11.40 uur: Stellingen

12.15 uur: Lunch

In de namiddag organiseren we drie parallelle focusgesprekken over de masteropleidingen, bacheloropleidingen en levenslang leren. De bedoeling is om de opleidingsnoden in kaart te brengen, de mogelijkheden voor (nieuwe) vorming te analyseren en argumenten om een nieuw traject te onderbouwen op een rijtje te zetten. We rekenen hierbij op uw actieve inbreng!

13.00 uur:

  • Focusgesprek 1: Specialisaties binnen een masteropleiding o.l.v. Bruno Vermeeren en Bart De Nil
  • Focusgesprek 2: Een opleiding voor een middenkader, m.a.w. een professionele bachelor o.l.v. Jacqueline Van Leeuwen en Hildegarde van Genechten
  • Focusgesprek 3: Nascholingstrajecten voor archiefprofessionals o.l.v. Jeroen Walterus en Francis Vlieghe

14.30 uur: Pauze

14.45 uur: Overzicht van de sessies

15.30 uur: Algemene beschouwing door Frank Scheelings (VUB)


Activiteiten van VVBAD

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be