Algemene vergadering VVBAD

Algemene vergadering VVBAD

Algemene vergadering VVBAD

Datum dinsdag 6 maart 2012
Locatie Hogeschool Gent, Campus Bijloke
Organisator VVBAD

Op dinsdag 6 maart organiseert de VVBAD haar ledendag. Op het programma staan open bestuursvergaderingen, de Algemene Ledenvergadering en een informele activiteit.

Programma

Voormiddag

10u.-12.30u. Open bestuursvergaderingen

De sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer (AHD) herdacht

Op dinsdag 6 maart, tijdens de algemene ledenvergadering, geeft de sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer de aftrap voor haar beleidsplanningsproject.
De sectie is heel actief binnen het archiefdomein dankzij het werk van een grote groep vrijwillige medewerkers. Om die sterke werking te behouden is het nodig af en toe na te denken over waar we nu eigenlijk naartoe willen. Waar willen we voor staan, wat kunnen we aan en wat niet?
De tijd lijkt rijp om één en ander vast te leggen in een beleidsplan. De sectie AHD heeft een lange traditie van "werken vanuit de basis". Het sectiebestuur besliste dan ook om het beleidsplanningsproject te starten met een sterkte-zwakteanalyse (SWOT) met de input van zoveel mogelijk archief-leden.
De algemene ledenvergadering van de VVBAD is de gelegenheid voor de leden om van gedachten te wisselen met het bestuur en met kersvers AHD-voorzitter Tom Haeck. Wil je ook je mening geven, heb je ideeën, opbouwende kritiek of cruciale ervaringen voor de SWOT? Of zie je het wel zitten om het beleidsplanningstraject actief mee te begeleiden? Schrijf je dan zo snel mogelijk in voor het programma van de open bestuursvergadering van de sectie AHD.

De sectie Openbare Bibliotheken (OB) in gesprek met het kabinet Cultuur

De Vlaamse regering keurde een nieuw ontwerpdecreet Lokaal Cultuurbeleid goed. Het decreet is aangepast aan de nieuwe Planlastendecreet. Er zal in de toekomst gewerkt worden met Vlaamse beleidsprioriteiten waarop lokale besturen kunnen 'intekenen'. Hoe zijn aan deze prioriteiten werken, bepalen ze zelf.
Op de Algemene Ledenvergadering gaat de sectie Openbare Bibliotheken in gesprek met Lien Verwaeren, adviseur van minister Schauvliege, over het nieuwe decreet en de gevolgen ervan voor de openbare bibliotheken en de VVBAD.

Sectie Schoolbibliotheken (SB)

Sectie Wetenschappelijke & Documentaire Informatie (WDI)

Gedachtewisseling over:

 • eerste resultaten ledenbevraging
 • strategische WDI-activiteiten 2012
 • Focus op duurzaamheid

Overleg KunstBibliotheken Vlaanderen (OKBV)

Open bestuursvergadering OKBV & Gedachtewisseling “Contact met de gebruiker”
Tijdens onze open bestuursvergadering verneem je meer over de OKBV-workshop van 2012 en overlopen we de opties voor een studiereis naar het buitenland. Ook bekijken we hoe OKBV de uitwisseling van informatie tussen kunstbibliotheken wil bevorderen. 
Vervolgens gaan we tijdens een thematisch getint “rondje van de tafel” op zoek naar de manier waarop kunstbibliotheken in Vlaanderen contact (kunnen) houden met hun gebruikers. Het lijkt immers evident dat een goede dialoog noodzakelijk is, maar hoe verwezenlijken we dat nobele streven? Houden we het bij informele, sporadische contacten? Of worden best ook permanente, meer structurele communicatiekanalen uitgebouwd? Graag nodigen we de kunstbibliotheken van Vlaanderen uit om hierover te discussiëren en ervaringen uit te wisselen tijdens deze OKBV-voormiddag.

12.30u.-13.30u. Lunch

Namiddag

13.30u.-14.30u. Algemene ledenvergadering

 • samenstelling Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur;
 • goedkeuring verslag vorige vergadering;
 • goedkeuring jaarverslag;
 • goedkeuring jaarrekening
 • kwijting aan bestuurders
 • uitreiking van de Ger Schmookprijs
 • rondvraag

14.30u.-15.30u. Het verhaal achter het STAM

Het STAM

Wout De Vuyst, medewerker onderzoek & documentatie van het STAM, geeft toelichting bij het ontstaan en de werking van het museum

In 1997 werd beslist om de werking van het Gentse Bijlokemuseum op een laag pitje te zetten. Dit zorgde voor een tegenreactie bij de andere musea die samen op zoek gingen naar een nieuwe invulling voor het museum. Geleidelijk aan raakten ook andere instellingen en stadsdiensten betrokken bij het project. Van bij de oprichting van de erfgoedcel Gent Cultuurstad vormde de voorbereiding van een nieuw stadsmuseum een belangrijk onderdeel van de werking. De voornaamste taak van de erfgoedcel bestond erin om samenwerking en overleg te coördineren in functie van de nieuwe opstelling. De medewerking en de betrokkenheid van heel veel partners droegen bij tot een evenwichtig resultaat.

Pièce Montée

Het STAM, een van de enige échte hedendaagse stadsmusea in België, is een goed jaar na opening ondertussen een heel succesvol museum geworden, gesmaakt door jong en oud, én ook een nieuw referentiepunt op vlak van ‘wat moet een stadsmuseum zijn’.
Wat niemand ziet is dat daar vooraf heel hard aan is gewerkt, heel hard over is gediscussieerd, en dat er een lange weg is afgelegd naar dit eindresultaat, Een resultaat dat nu de evidentie zelf lijkt.
Tijdsbeeld & Pièce Montée heeft daar meer dan 6 jaar intens aan gewerkt:

 • het concept geschreven, de research en selectie voor het museumparcours grotendeels gedaan
 • concepten voor de multimedia ontwikkeld en opgestart
 • het hele ontwerp, van vitrines tot het grafisch design en signalisatie, voor zijn rekening genomen.

Tijdsbeeld & Pièce Montée is een ontwerp- en productiebureau voor tentoonstellingen, musea, televisie en ook kunstboeken/catalogi, met een multidisciplinair team van 10 mensen. Oprichter en bestuurder Rik Jacques vertelt het verhaal

15.30u.-17u. Rondleiding door het STAM

17u. Afsluitende drink


Activiteiten van VVBAD

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be