Algemene Ledenvergadering VVBAD

Algemene Ledenvergadering VVBAD

Algemene Ledenvergadering VVBAD

Datum dinsdag 12 maart 2013
Locatie Koninklijke Bibliotheek
Organisator VVBAD

De Algemene Ledenvergadering in het voorjaar bestaat traditiegetrouw uit open bestuursvergaderingen, een formele algemene vergadering met goedkeuring van jaarverslag en jaarrekening en een inhoudelijk luik.

Alle VVBAD-leden zijn van harte welkom.

Programma

9.30u. onthaal
10u. Open bestuursvergaderingen

Raadzaal

 • Sectie Archief & Hedendaags Documentbeheer
  Audiovisuele zaal
  Een jaar geleden gaf de sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer, tijdens de algemene ledenvergadering van 2012, de aftrap voor haar beleidsplanningsproject.
  Ondertussen werd een heel traject afgewerkt. Na de bijzonder geanimeerde SWOT-analyse op de ALV volgden een aantal avondlijke brainstormsessies waarbij de onderliggende filosofie van de sectie wat meer naar boven kwam.
  Het resultaat willen we tijdens de komende algemene ledenvergadering aan u voorstellen. Want als lid bent u immers mee het gezicht en de handen van deze sectie. Opnieuw zal u uw zeg kunnen doen: deze keer over de gloednieuwe missie- en visietekst van de sectie. Een lijst van strategische en operationele doelstellingen zal voorgesteld worden. 
  Aan u om deze doelstellingen aan te vullen en/of waar nodig bij te schaven. Want uiteindelijk zijn het de leden zelf, die de sectie doen “werken”. 
  Met het adagium “Practice what you preach” in gedachten, nodigen we u allen uit om massaal aanwezig te zijn op de open bestuursvergadering van de sectie Archief en Hedendaags documentbeheer: om ervoor te zorgen dat de waarden waarvoor we zeggen te staan, ook daadwerkelijk uitgedragen worden, dat de ideeën die worden geopperd getoetst worden op realiseerbaarheid en haalbaarheid, en dat de ondersteuning die we de leden willen geven, ook daadwerkelijk door de leden ondersteund wordt.
 • Sectie Hogeschoolbibliotheken
  Raadzaal
 • Sectie Openbare Bibliotheken
  Auditorium De Greef
  Vele wegen leiden naar Rome … welke weg neemt de bibliotheek?
  Onze maatschappij verandert, onze informatievoorziening verandert, onze technologie verandert. En daarmee verandert ook de rol van de openbare bibliotheek. Welke richting het uitgaat, is echter verre van duidelijk. In de sector bestaat er dan ook een grote nood aan een duidelijke visie die ons kan helpen om toekomstgerichte strategieën uit te zetten. Aan die visie wordt ook volop gewerkt, op verschillende niveaus, door verschillende mensen, met verschillende doelstellingen.
  Op haar algemene vergadering wil de sectie Openbare Bibliotheken van de VVBAD de lopende initiatieven graag in kaart brengen.
  10u. overzicht van bovenlokale initiatieven rond visievorming, met medewerking van Jan Braekman (Bibnet), Marijke Dulsster (Vlaams-Brabant), Joris Eeraerts (Oot-Vlaanderen), Klaar Franssen (Limburg), Marnix Paesbrugghe (West-Vlaanderen), Marie-Rose Schollaert (Antwerpen), Maike Somers (Locus), Anne Tissen (VGC)
  11u. discussie
  Bruno Verbergt leidt het gesprek in goede banen.
  12.20u. afsluitend woord door Lien Verwaeren, adviseur van minister Schauvliege
 • Sectie Wetenschappelijke & Documentaire Informatie
  Zaaltje ICT
 • Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen
  Zaaltje annex audiovisuele zaal 
  OKBV nodigt de Vlaamse kunstbibliothecarissen uit deel te nemen aan haar open bestuursvergadering en het geleide bezoek aan het Brusselse stadsarchief.

12.30u. Korte toelichting bij Librarium, door Vanessa Braekeveld, educatieve dienst Koninklijke Bibliotheek.
Aansluitend lunch en gelegenheid voor een vrij bezoek aan Librarium
Houyoux

13.45u. Algemene ledenvergadering
Auditorium De Greef
Welkomstwoord door Patrick Lefèvre, directeur Koninklijke Bibliotheek

Agenda:

 • Goedkeuring verslag vorige vergadering;
 • Samenstelling Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur;
 • Goedkeuring jaarverslag;
 • Goedkeuring jaarrekening & kwijting aan de bestuurders;
 • Uitreiking van de Ger Schmookprijs;
 • Varia en rondvraag.

14.45u. Koffiepauze

15.00u. Interculturaliteit in de bibliotheek- en archiefsector

De Boekenbende aan huis

De Boekenbende aan huis is een "voorlees-op-maat-project" van de Brusselse bibliotheken waarbij een voorlezer vijf weken na elkaar boeken en verhalen thuis gaat voorlezen bij kinderen uit de 3de kleuterklas en het 1ste leerjaar. Het project wil het (a) voorlezen (b) in het Nederlands aanzwengelen. Die twee aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: de Boekenbende aan Huis is er voor kinderen waar thuis weinig of niet in het Nederlands wordt voorgelezen. Stijn Callewaert van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vertelt over de ervaringen van het project met het doelpubliek: hoe kom je in contact? welke problemen kom je tegen en hoe los je die op? Wat doe je met eventuele taalbarrières, etc.

Migrantenerfgoed: achter de schermen van het project

In het project Stafkaart van het migrantenmiddenveld en zijn erfgoed in Vlaanderen en Brussel (1830-heden) realiseren KADOC-K.U.Leuven en Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis een overzicht van het documentaire erfgoed dat een licht werpt op de geschiedenis van migratie en integratie in Vlaanderen en in het bijzonder op de archieven, publicaties en audiovisuele bestanddelen die gevormd en bewaard worden door de organisaties van migranten. Karim Ettourki (Kadoc) en Piet Creve (Amsab) vertellen over hun ervaringen met het doelpubliek: hoe kom je in contact met migrantenorganisaties? welke problemen kom je tegen en hoe los je die op? Wat doe je met eventuele taalbarrières en cultuurverschillen, etc.

50 jaar migratie: een kans

Wat hebben een akkoord over arbeidsmigratie uit 1964, familiefoto’s van een reis naar Marokko, herinneringen aan de textielarbeid of de wegenarbeid in Gent, en een borduurpatroon met elkaar gemeen? Het zijn allen getuigenissen van migratie die tijdens de laatste 50 jaar plaats vond. 2014 zal, naast de herdenking van Wereldoorlog I, evenzeer een gedenkjaar worden van migratie. Zowel Erfgoeddag zal in 2014 met het thema Grenzeloos aandacht schenken aan het thema migratie. Bovendien zullen verschillende erfgoedprojecten over 50 jaar Marokkaanse en Turkse migratie in 2014 landen. Ook de integratie- en inburgeringssectoren zullen van de partij zijn. Welke krachtlijnen kunnen we herkennen? Wat kan de bijdrage of de rol zijn van een archief of bibliotheek? Katrijn D’hamers van FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, geeft een overzicht.

17.00u. Afsluitende drink
Houyoux


Activiteiten van VVBAD

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be