Van Erfgoedbelang

Datum: 
vr 04.05.2012
Tijdstip: 
10:00 - 16:00
Omschrijving: 

Denk- & discussiedag over belangenbehartiging in de cultureel-erfgoedsector

Het voorbije decennium werkte de Vlaamse overheid gestaag aan een beleid voor het cultureel erfgoed. Het Cultureel-erfgoeddecreet uit 2008, dat momenteel herzien wordt, ‘verenigde’voor het eerst alle sectoren die werken rond ons cultureel erfgoed in één decreet.

De sector zelf blijft echter verdeeld. Er bestaat geen platform, geen organisatie die alle spelers uit de cultureel-erfgoedsvector samenbrengt. Overleg tussen de verschillende deelsectoren verloopt gefragmenteerd. Van gemeenschappelijke belangenbehartiging is geen sprake.

Het Cultureel-erfgoedoverleg timmert, als open overlegstructuur, al een tijdje aan de weg. Tijdens het Groot Onderhoud in oktober 2011,waar de grote uitdagingen voor de volgende jaren besproken werden, stond ‘belangenbehartiging’ op de agenda van één van de sectorbrede workshops.

Met een studiedag op vrijdag 4 mei 2012 wil het Cultureel-Erfgoedoverleg de discussie over belangenbehartiging in de cultureel-erfgoedsector een nieuwe impuls geven. We stellen de vraag scherp, presenteren mogelijke modellen, peilen naar wat er al bestaat en wat de verwachtingen van de sector zijn. Een discussie met beleidsmakers sluit de dag af.

Programma

9.30u onthaal
10u. Welkom en introductie door Jorijn Neyrinck (Cultureel-erfgoedoverleg)
10.15u. Belangenbehartiging in de cultureel-erfgoedsector: ontbrekende hefbomen, door Marc Jacobs (Vrije Universiteit Brussel en FARO)

10.35u. Modellen van belangenbehartiging uit andere sectoren

11.35u. De sector aan het woord
De sprekers krijgen telkens tien minuten om vier vragen te beantwoorden:

  • Is belangenbehartiging al georganiseerd in hun deelsector?
  • Wat is de meerwaarde van een gezamenlijke belangenbehartiging?
  • Welke issues vindt men belangrijk?
  • Welke voorwaarden dienen er ingevuld om te participeren aan een brede belangenverdediger?

Sprekers:

12.15u. lunch

13.15u. De sector aan het woord (vervolg)

14.00u. Wat doet Sociare voor de cultureel-erfgoedsector? door Anke Grooten

14.30u. Belangenvertegenwoordiging: Wat, waarom en hoe? door Marina Laureys (Agentschap Kunsten en Erfgoed, Vlaamse overheid)

14.40u. Pauze

14.55u. Wat hebben we geleerd vandaag? Panelgesprek met

  • Philippe De Coene (Vlaams Parlement, Commissie Cultuur)
  • Paul Delva (Vlaams Parlement, Commissie Cultuur)
  • Bart Caron (Vlaams Parlement, Commissie Cultuur)
  • Marc Jacobs (FARO)
  • Jorijn Neyrinck (Cultureel-erfgoedoverleg)
  • Bruno Vermeeren (Cultureel-erfgoedoverleg)

Moderator: Iris Van Riet, secretaris SARC

16u. afsluitende drink

Praktisch

Organisatie: cultureel-erfgoedoverleg in samenwerking met Congres- en Erfgoedcentrum Lamot en de VVBAD
Prijs: 35 euro

LogoPestAkopie

Plan: 
Congres- & erfgoedcentrum Lamot
Van Beethovenstraat 8-10
Mechelen 2800
België
51° 1' 33.1608" N, 4° 28' 35.1156" E
Javascript is vereist om deze map te bekijken.