Studiebezoek aan de bibliotheken van het Musée Royal de Mariemont en het MAC’S in Grand Hornu

Organisator: 
Datum: 
do 08.06.2017
Tijdstip: 
08:15 - 18:00
Omschrijving: 

OKBV bezoekt de bibliotheek van het Musée Royal de Mariemont en het documentatiecentrum van het MAC’s in Grand Hornu.

Musée royal de Mariemont
Mariemont heeft één van de mooiste verzamelingen Doorniks porselein ter wereld, honderden werken uit Egypte, Griekenland en Rome, de meest volledige verzameling Chinese antiquiteiten in België, een theepaviljoen, verzamelingen uit Japan, Korea en Vietnam, archeologische en historische verzamelingen om alles te weten te komen over de streek.

De bibliotheek van het Musée royal de Mariemont is een wetenschappelijke bibliotheek met een collectie van ongeveer 130.000 volumes en 400 lopende tijdschriften. De collectie is voornamelijk gericht op geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis, klassieke filologie, het Verre Oosten, toegepaste kunsten (voornamelijk keramiek), bibliofilie en museologie. Ze bevat zeldzame manuscripten en autografen, duizenden kostbare boeken.

De bibliotheek bevindt zich in het museum en ontvangt haar bezoekers, studenten en onderzoekers in een ruime leeszaal met een groot openkastaanbod. De catalogus is een combinatie van steekkaarten en onlinecatalogus: http://www.webopac.cfwb.be/mariemont/

Bertrand Federinov, Conservateur du fonds ancien de la Réserve précieuse, et Responsable de la Bibliothèque documentaire, leidt ons rond. Op het programma staan de openkastcollectie, de preciosacollectie en indien mogelijk ook een van de magazijnen.

Het Museum voor Hedendaagse Kunst (MAC’s)
Het Museum voor Hedendaagse Kunst (MAC’s) is ontworpen door Pierre Hebbelinck. Het kadert in de omschakeling van de site die begon aan het einde van de jaren 80. De werking is gebaseerd op drie peilers: het uitbouwen van de verzameling, organiseren van tentoonstellingen en van culturele animatie rond hedendaagse, internationale kunst. Daarbij gaat de aandacht zowel naar traditionele vormen van de artistieke praktijk (schilderkunst, beeldhouwkunst, …) als naar moderne (fotografie, installaties…) of hedendaagse verschijningsvormen (video, multimedia…).

De opbouw van de collectie van het MAC’s startte in 1999, vóór de opening van het museum in 2002. Ze omvat ongeveer 300 kunstwerken van 150 Belgische en buitenlandse kunstenaars. Ze wil representatief zijn voor de grote trends van vandaag, zonder de band te verliezen met de plaats waar ze worden bewaard, Le Grand-Hornu.
De collectie van het documentatiecentrum bevat thematische (referentie)werken, tentoonstellingscatalogi, collectiecatalogi en gespecialiseerde tijdschriften over design, hedendaagse architectuur en actuele kunst. Er zijn ook documentatiedossiers over de kunstenaars van de MAC’s collectie: persknipsels, kunstenaarsboeken, monografieën, uitnodigingen, …

Er is een webportaal over actuele schone kunsten en design met nieuw verschenen titels, thematische selecties aansluitend bij de lopende tentoonstellingen, links naar gespecialiseerde websites … De bibliotheekcatalogus is online beschikbaar: http://grandhornu.docressources.org/opac/ en ook de museumcollectie staat online: http://navigart.fr/macs/#/

Deze rondleiding gebeurt door Céline Ganty, hoofd van het Documentatiecentrum.

Het programma:
08.15 u. Samenkomst aan de voorkant van het treinstation Antwerpen Berchem, ter hoogte van de Borsbeekbrug.
10.00 u. Rondleiding in de bibliotheek van het Musée royal de Mariemont. Gevolgd door de lunch.
13.15 u. Vertrek naar het Musée des Arts Contemporains
14.00 u. Rondleiding in het documentatiecentrum van het Musée des Arts Contemporains, Grand Hornu.
16.15 u. Vertrek naar Antwerpen Berchem.

Praktisch:
Wanneer: Donderdag 8 juni 2017
Waar: We komen samen aan het station van Antwerpen Berchem, ter hoogte van de Borsbeekbrug om 8.15u.
Prijs: 30 euro voor leden | 50 euro voor niet-leden
Opgelet: Lunch niet inbegrepen in de prijs

** Meer praktische info ontvangt u in de week van 8 juni **